lördag 17 mars 2012

Ungdomslöner – ineffektiva och diskriminerande

Särskilda ungdomslöner förs nu fram som en generallösning av problemet med ungdomsarbetslöshet. Folkpartiet och Centern har gjort utspel där detta beskrivs som en genial lösning. Sanningen är att det är synnerligen ogenomtänkt och är svagt styrkt empiriskt. Inte så ovanligt förstås när det gäller Folkpartiets idéer.

Folkpartiets förslag är 75 % av ingångslönen för personer yngre än 23 år. Partiet kommer att framIägga detta förslag i de 100 största kommunerna. Man undrar vad denna begränsning av antalet kommuner handlar om? Om det är så självklart effektivt så kunde väl förslaget läggas i alla kommuner? Sanningen är snarare att Folkpartiledaren inte har en aning om ungdomslöners effektivitet och därmed skulle Sveriges 100 största kommuner bli laboratorieråttor och åtgärdens effektivitet studeras och utvärderas i efterhand (?).


Ideologisk förankring?

Framför allt när det gäller Fp kan man fråga sig i vilken ideologi förslaget förankras? Inte är det i liberal ideologi åtminstone. Ett av fundamenten i liberal ideologi är ju att en fri konkurrens ska sålla fram de mest kompetenta. Oavsett det gäller produkter eller företag samt dess anställda. Det är alltså kompetens, duktighet och utbildning eller yrkesskicklighet som ska vara kriterier för anställning och lönesättning. På så vis får också företagen de bäst lämpade och mest effektiva medarbetarna. Åldern bör således vara irrelevant.

Så uppfattar jag liberal ideologi i alla fall. Eller har jag missat något? När Folkpartiet som anser sig vara ett liberalt parti plötsligt lägger in ålder som avgörande kriterium för lönesättning underminerar de ju basen för hela det tankegodset.

Däremot har vi ju redan ingångslöner och olika former av lärlingskontrakt som bygger på idén att oprövade kort får finna sig i att börja med lägre lön tills en viss kompetens byggts upp och prestationer har utvärderats. Det är, enligt min mening, helt naturligt men är ju inte direkt kopplat till åldern. Möjligen tycker Fp och C att dessa ingångslöner, som är frukter av åratal av parternas förhandlingar, är för höga? Det vore att underkänna parternas kompetens att avgöra den rimliga lägstalönen i olika branscher.


Effektiviteten

Vad ska då dessa ungdomslöner göra för magisk effekt för ungdomsarbetslösheten? Sanningen är att ingen riktigt vet vad de kan ha för effekter. ”Forskningen ger inte heller något entydigt svar”, säger bland andra Anders Forslund på IFAU till P1 (Ekot).

Svenska Dagbladet har också gjort en genomgång av Magdalena Anderssons (S) påstående om avsaknaden av positiva effekter av sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga anställda. En reform som bygger på samma idé som ungdomslöner, om än inte lika direkt i sin utformning. Den visar att det inte finns några statistiskt säkra positiva effekter eller som det sägs i så fall mycket ”svaga effekter”. Hela idén har alltså ett mycket svagt empiriskt stöd.

Men låt oss ändå leka med tanken att det skulle vara oerhört effektivt att sänka ungdomars lön till 75 % av ingångslönerna. Är det då i så fall helt odelat positivt? Man kan ju utveckla idén I SÅ FALL till hela arbetsmarknaden. Varför inte sänka ALLA löner till 75 % av dagens nivå? Tänk vad arbetsgivarnas lönekostnader skulle minska och vilken konkurrenskraft vi skulle få internationellt. Eller varför inte gå ännu längre och sänka med 50 %? Eller varför inte ta steget ut och avskaffa löner helt och hållet? Lite nyslaveri kanske eller livegenskap moderne. Då blir ju lyckan total och vi kan säkert se en ökning av sysselsättningen oavsett om vi mäter grad eller antal. Toppen!


Lönediskriminering!

Förutom det faktum att forskning visar att uppfattningen om ungdomslönernas förträfflighet är felaktig när det gäller att lösa arbetslöshetsproblemet så är de dessutom djupt diskriminerande och orättvisa. Det brukar vara helt naturligt att en ingångslön är lägre än mer erfarna arbetares och tjänstemäns. Men kriteriet ska då förstås inte vara åldern utan erfarenheten. Att med automatik koppla lön till ålder håller inte och skulle det tillämpas generellt kan jag inte se annat än att det skulle vara ett brott mot diskrimineringslagen.

Att sätta lön enbart efter kriteriet ålder strider om inte annat emot lagens intentioner. Här har arbetsgivare under en lång följd av år granskats för att de inte ska kunna ägna sig åt lönediskriminering och ge kvinnor lägre lön trots jämförbara arbetsuppgifter. Folkpartiet tycker alltså att en sådan orättvisa är helt OK när det gäller ålder.


Ungdomarna själva ger tummen ned

Det är synd och lite underligt att inte fler miljöpartister skriver om ungdomslöner. Jag är först om man får tro Politometerns sökmotor som ger 0 träffar för sökordet ”ungdomslöner” bland miljöpartistiska bloggare. Det finns ju kloka röster inom partiet. Björn Lindgren i Grön Ungdom exempelvis konstaterar helt riktigt bland annat att det ju inte finns några ungdomspriser på mat eller hyra. Men folkpartiet tänker sig kanske att unga människor ska stanna hemma hos föräldrarna långt upp i 20-årsåldern och låta dessa stå för försörjningsstöd långt efter att försörjningsplikten har upphört? Ännu ett strukturellt hinder för unga att skaffa sig ett eget självständigt liv efter myndighetsdagen.

FP-f%C3%B6rslag%20om%20l%C3%A4gre%20ing%C3%A5ngsl%C3%B6ner%20s%C3%A5gas%20av%20unga


Andra blogginlägg om ungdomslöner:

http://peterlandersson.blogspot.se/2012/03/tumma-ner-forslaget-om-ungdomsloner.html

http://camillawedin.wordpress.com/2012/03/12/folkpartiets-ungdomsloner-ar-ett-led-i-deras-nedmontering-av-arbetsratten-summan-blir-katastrofal/

http://jinge.se/mediekritik/bagdad-borg-infor-ingangsloner-for-unga-om-m-vinner-valet.htm

http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2012/03/om-jobbens-avgorande-betydelse-for.html

http://stefanhanna.blogspot.se/2012/03/gammeltank.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar