måndag 19 mars 2012

Bevare Finland för arbetslinjen

I dagens SvD utropar Maria Ludvigsson i sin ledare att ”Jobbskatteavdrag på export göder vårt ego”. Hon har lyssnat på radio och hört en finsk nationalekonom som gillar arbetslinjen. Häftigt värre. Nu är Sverige förebilder för världen, tycker Ludvigsson, och föreslår en slogan; ”Stockholm – the working capital of Scandinavia”.

Kan inte påstå att mitt ego stärks särskilt av att höra att en finsk nationalekonom vill föra över alliansens arbetslinje-politik till Finland. Juhani Vartiainen har jobbat i Sverige i 10 år. Tidigare på LO men senast på Konjunkturinstitutet under regeringen. Han vill alltså att Finland ska göra åtstramningar av socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar och införa jobbskatteavdrag.

Det som ledaren i SvD inte refererar från radions God morgon världen (P1) är att vart fjärde hushåll i Finland uppger att de har svårt att betala räkningar. Dessutom att sjukförsäkringen gäller i 300 dagar, ungefär som i Sverige. Vidare att A-kassan är mer frikopplad från fackligt medlemskap än i Sverige. Inte heller att grundbeloppet de arbetslösa har rätt till är drygt 1000 kronor lägre än i Sverige.

”När folk tvingas ut på arbetsmarknaden genom en sån här lite hård arbetsutbudspolitik då blir det förstås alltid initialt problem”, säger Vartiainen i radiointervjun, men att nationalekonomer som han vet att på lång sikt när arbetsutbudet ökar kommer jobben. Det är bara att vänta i några år, menar han.

Problemet är bara att arbetslinjen har varit regeringens käpphäst sedan 2006 och den är uppenbart misslyckad när det gäller att skapa jobb. När det gäller att skapa klyftor har den däremot varit framgångsrik.

Enligt regeringens (Arbetsmarknadsdepartementet) egna PM 2012-03-16 kan kurvorna följas från 2001 till 2012. De skvallrar om arbetslinjens misslyckande.

Sysselsättningsgraden var 2006 ca 65 % och nu 2012 (februari) ligger den på 64,5 %.
Arbetslösheten var 2006 7,5 % och ligger nu 2012 på 7,8 %.

Inte särskilt övertygande siffror om man vill argumentera för något som heter arbetslinjen. Däremot har klyftorna ökat. Bilderna på soppköer i Stockholm har upprört många men är bara en visualisering av det som undersökning efter undersökning visar. Nämligen att de som inget jobb har blir allt fattigare och får det allt svårare.

Det gäller tydligen i Finland också. En annan sak Ludvigsson i SvD valde att inte beröra från radioprogrammet hon refererade till. Volontärerna på Kafé Sympis i Gårdsbacka utanför Helsingfors som försöker lindra för de som har ont om pengar vittnar om stor ökning i tillströmningen av hungriga som vill äta deras billiga grötfrukost.

Bevare Finland för arbetslinjen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar