fredag 30 november 2012

Rasister, icke-rasister och smygrasister- Men om vi ICKE-RASISTER slutar vara SMYGRASISTER Då lämnar vi ju fältet helt fritt för RASISTERNA!

Ett roligt och väldigt träffsäkert (tänkt) citat jag läste i Fria Tidningen. Det är ungefär så resonemanget ofta har förts av företrädare för etablerade medier och politiska partier när integrationspolitik och diskriminering har debatterats. Statssekreterare Jasenko Selimovic (fp), med ansvar för integrationspolitik och diskriminering, resonerar bland annat på detta sätt på sin blogg samma år som han tillträdde i ett inlägg som för övrigt kopierades och lades ut på en blogg för det (öppet) rasistiska Svenskarnas Parti.


I dagens SvD har min partikamrat Maria Ferm mycket riktigt lyft fram att ”det finns en utbredd strukturell rasism och diskriminering i hela samhället”. Det är bra att hon för en diskussion om detta men jag tycker hon missar tillfället (möjligen medvetet?) att peka på exempel från regeringens förda politik på framför allt områden som rör integration, migration och diskriminering.


Jag har skrivit om detta vid ett otal tillfällen tidigare men den här vardagsrasismen är inte minst tydlig vad gäller Folkpartiet men också hos Moderaterna.

Som när ErikUllenhag vill ändra diskrimineringslagen eftersom den inte ska gälla dom där muslimerna med slöja.


Eller när migrationsministern Tobias Billström tycker att romer ska undantas från EU:s regler om fri rörlighet. Det är inte för dom reglerna skapats, säger han rätt ut.


Eller när statsminister Fredrik Reinfeldt beskriver arbetslöshet som ett problem undantaget ”etniska svenskar mitt i livet”.


Eller varför inte lyfta fram folkpartiets hela integrationspolitiska program som lanserades i våras och var en populistisk flört med folk som vill ha ”hårdare tag mot invandrarna”, som Mikael Trolin formulerade det i en bra debattartikel. I programmet vill partiet exempelvis särbehandla invandrare vad gäller olika ersättningssystem. Åtgärder som knappast löser några problem för någon men populärt hos SD och ser handlingskraftigt ut för just deras potentiella väljare.  


Dessutom har alldeles nyligen ett par folkpartister på lokalnivå smugit ut bakvägen så att säga medan den stora järnrörsdebatten rasat om Sverigedemokraterna. 


Det är lite ironiskt att folkpartisten Bengt Westerberg härom veckan räckte över sin ensamutredning ”Främlingsfienden inom oss” till integrationsministern och folkpartisten Erik Ullenhag. I den står bland annat att:

”Att tro att det spontana, det ohämmade, det som först kommer för en, också är det klokaste är nästan alltid ett misstag. Därför är det viktigt att stärka den antirasistiska normen i samhället. Politiker har ett stort ansvar för att det sker”.

Så sant, så sant...