onsdag 26 februari 2014

Branschen och marknaden sköter alltSvT har gjort en undersökning av priset för resor med kollektivtrafik och funnit att priset ökat fyra gånger snabbare än Konsumentprisindex (KPI) sedan 1995. Av prat om klimatmål och satsningar på kollektivtrafik syns inga spår i prisutvecklingen för resor med klimatvänliga transportmedel.


Kollektivtrafikbranschen har själv omfamnat målet - som sattes 2008 i samråd med regeringen - att fördubbla kollektivtrafiken till 2020. Det är uppenbart att allians-politiker då inte hade någon förståelse för kopplingen mellan resande och pris. Men senare utvärderingar har ju gjorts så nog borde det inte komma som en överraskning för någon av de ansvariga att en sådan finns?
 
En internationell tumregel brukar vara att om priset stiger 10 % minskar antalet resande med 3 %. Så om ansvariga politiker vill vara målmedvetna skulle priset som styrmedel med fördel kunna användas. Men från regeringshåll är passivitet nyckelord och tilltron till branschen/marknaden orubblig.  Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd tycker att det är bra att branschen har detta som eget mål eftersom branschen då driver på för att nå målet. Uppenbarligen tycker hon det är tillräckligt. Det har väl gått sisådär...

Det var för övrigt hon som (motvilligt) tillsatte utredaren Gunnar Alexandersson, med förflutet vid Tågoperatörerna, lobbyorganisation för privata tågföretag, för att utreda järnvägens framtida organisation och därför fick svaret hon ville ha; att järnvägen inte går att återförstatliga.  Behöver jag tillägga att även Tågoperatörerna var nöjdaDetsamma gäller bostadsbyggandet. Där har passivitet och tilltro till marknadens aktörer lett till en bostadsbrist som inte skådats sedan före miljonprogrammet för femtio år sedan. Men nu har alliansregeringen kanske förstått att något måste göras? För häromdagen tog de på sig bygghjälmar och åkte ut till ett (av allt färre) bostadsbyggen och deklarerade att här ska det tas krafttag i form av... en utredning. Vi får väl utredare som levererar det regeringen vill höra, får vi förmoda. Bara det går fort för de bostadssökande börjar bli lite otåliga nu. Centerns studentförbundsledares, Hannes Hervieu, reaktion säger det mesta:

”Man kan göra mycket med en utredning, men man kan inte bo i den”
 
 En svensk politikerklassiker är när den gamle S-ledaren Tage Erlander 1966 pressades av de tre O:na (Orup, Ortmark, Olivencrona) i tv-utfrågning innan valet om vad ett ungt par som ville bilda familj och skaffa eget hem skulle göra. Hans svar att de väl får ställa sig i bostadsförmedlingens kö ledde till att Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta kommunalval (det var då skilda valår kommun/riksdag) sedan mellankrigstiden. Ändå hade Erlander ammunition som han hade kunnat avfyra med tanke på att miljonprogrammet just hade påbörjats och en mängd bostäder var på gång.

Idag svarar alliansen på ungefär samma fråga att de unga väl får se sig om på andrahandsmarknaden och finna sig i att vara hänvisade till den ett antal år. Det får sägas vara lösplugg i jämförelse. Förvisso är det nu lättare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand och att ta ut högre hyror. Men det har också inneburit att andrahandshyrorna stigit med cirka 20 %. Någon bostadsförmedling att räkna med finns knappt längre och bostadsbyggandet ligger konstant på låg nivå sedan länge trots en liten ökning i Stockholm ifjol.


Det är marknaden som ska lösa bostadsbristen. Det har väl gått sisådär...