måndag 14 september 2020

Desinformationsfråga

 

Det är ingen hemlighet att USA är duktiga på att sprida desinformation. Det mest kända och kanske allvarligaste exemplet är påståendena om massförstörelsevapen i Irak för att legitimera invasionen av landet 2003. Men på senare år har förmodligen alla rekord slagits (statligt världsrekord?). En del kanske såg Dokument Utifrån nyligen där USA beskrivs som ”Konspirationernas Förenta Stater”. USA har gått in i en ”ny och farlig politisk era”, säger speakerrösten i början av programmet. Det är ingen överdrift.

Trump har enligt vissa stått för ungefär 20 tusen falska eller missledande uttalanden. Med tanke på allt som är dokumenterat på film och ljudfiler finns det ingen anledning att tvivla på riktigheten i påståendet. Det skulle i och för sig vara tillräckligt med en tiondel. En del kanske tycker att de får stå för honom, men han gör dem sedan snart fyra år i egenskap av president för USA, världens utan konkurrens starkaste militära och ekonomiska makt (möjligen frågetecken för den ekonomiska numera). En makt som också innefattar att ha sista tjing att trycka på kärnvapenknappen och att starta krig. Det borde oroa inte minst med tanke på att mycket av hans världsbild är hämtad från Infowars som drivs av Alex Jones, som porträtteras i Dokument Utifrån. En person med en narcissistisk personlighetsstörning och helt utan normala spärrar. Frågan är om det var/är Jones som var/är reaktiv på det Trump säger eller tvärtom. I alla händelser har de båda utgjort en dödlig kombination.

För det kan inte heller ha undgått många att Trumps aggressiva påståenden och lögner också rör upp starka känslor och lämnar landets invånare i två läger som pucklar på varandra verbalt. Nu har de också på allvar beväpnat sig och bildat egna miliser. Det har vi nyligen sett bland annat i Louisville, Kentucky. Risken för inbördeskrig eller i vart fall dödliga oroligheter med olika miliser som står mot varandra är uppenbar i ett land där det är en rättighet utdelad av Gud, tycks det, att köpa och bära automatvapen.

Det kan inte heller ha undgått någon att (bland andra) USA frekvent anklagar Ryssland för desinformation. Nyligen släppte US State Department en rapport där de hävdar att Ryssland skapat ett ekosystem för desinformation och propaganda.

Detta är förstås ingen nyhet och för några år sedan skapade också Nato Stratcom (NATO Strategic Communications Centre of Excellence), med säte i Riga, för att motarbeta desinformation från framför allt Ryssland men också från andra länder, som Kina exempelvis. På hemsidan beskriver Stratcom syftet med organisationen:

”Strategic communication is an integral part of our efforts to achieve the Alliance’s political and military objectives.”

Sverige har som ”Nato-partner” valt att bli fullvärdig medlem av Stratcom. Vi litar tydligen tillräckligt mycket på att Natos ”politiska och militära mål” sammanfaller med de svenska.

Exempel finns ju på att även Nato sprider desinformation. Ett känt sådant är påståenden om libyska regeringstruppers massvåldtäkter i Libyen. Det styrktes med en enkät som en libysk psykolog skulle ha utfört mitt i brinnande inbördeskrig och som påstod sig ha fått 69 tusen svar av 70 tusen tillfrågade. Några veckor senare avfärdades uppgiften av såväl FN som Amnesty, men då var den redan spridd genom media som okritiskt svalde betet. 


Frågorna blir då:

Hur ska vi skydda oss mot desinformation från USA? Det är svårt att tro att Stratcom sköter den saken eftersom USA är den helt dominerande kraften i Nato.

Kan vi ens kvarstå i Stratcom?

Dagens situation visar ännu tydligare än när vi gick in i Stratcom att vi bör ha kontroll genom våra folkvalda i riksdagen och dess valda regering över vems ”politiska och militära mål” vi sanktionerar och understödjer. Förutom USA finns andra spelare inom Nato vars politik vi kan ha synpunkter på som icke önskvärda att stå bakom. Som exempelvis Turkiet, Polen och Ungern.

Vore det inte bättre med en förstärkning av det egna svenska psykologiska försvaret? Som också föreslogs en gång av Annika Lillemets och Valter Mutt (Mp)?


tisdag 8 september 2020

Ukrainas president Zelenskij i motvind och en korruption som aldrig går ur väggarna

 

Det är nu drygt ett år sedan som den populäre skådespelaren och komikern Volodomyr Zelenskij valdes till president. Hans parti Folkets tjänare fick dessutom majoritet i parlamentet och det föreföll vara ett gyllene läge - det talades om ”a window of opportunity” - att verkligen på allvar genomföra nödvändiga reformer för att komma till rätta med korruptionen i landet och få slut på den väpnade konflikten i öst. Nu börjar smekmånadskänslan avta i rask takt. Freden i öst lyser med sin frånvaro, Zelenskij kritiseras internt av partikamrater och korruptionshärvor far som korseld i luften.


Fred i östra Ukraina??

 En del menar att fönstret har stängts. Även om direkta samtal har förts mellan Ukraina och Ryssland för första gången på länge så har ingen riktig fredsplan presenterats och bara häromdagen utbröt skottlossning och en ukrainsk soldat dödades. Ukraina har nu begärt att trepartsgruppen för Minsk-förhandlingarna möts för att diskutera eskaleringen.

Majoriteten av det ukrainska folket önskar en snar eller omedelbar fred i öst har undersökningar visat. Många röstade också för presidenten och hans parti för att de längtar efter fred men samtidigt så finns också en stark opinion emot detta. Extremhögern är förstås de mest högljudda men inte talrikast. Det är istället anhängare till förre presidenten Porosjenkos parti Europeisk Solidaritet, rockstjärnan Svjatoslav Vakartjuks Röst samt delar av Julia Tymosjenkos Fäderneslandsparti. De ser ett fredsslut nu som ett nederlag, som förlorad heder och ett svek mot stupade soldater.

I synnerhet extremhögern visar aggressiv aktivitet mot alla fredsinitiativ. Deras makt ignoreras ofta av svenska och andra media i väst eftersom de får låga röstetal i allmänna val men i våras visade de dock vad de kan åstadkomma. Då lyckades de förstöra presentationen av en ny civil plattform för fredlig dialog över gränsen till Donbass. Presidentens stöd till initiativtagaren Sergej Sivokho hindrade inte Nationalkåren (ledd av f.d. soldater från den nazianstrukan Azov-bataljonen) från att slå Sivokho till marken och jaga ut honom från sin egen presentation av plattformen. Polisen ingrep inte och Sivokho fick senare sparken från sin post som rådgivare till sekreteraren för Ukrainas Nationella Säkerhets- och Försvarsråd. Över den utvecklingen tros Arsen Avakovs skugga vila. Inrikesministern har haft ett hårt grepp kring landets inre angelägenheter liksom över Azov-bataljonen och han ses nu som en allvarlig rival till president Zelenskij då han äger ett stort kontaktnät inom såväl lokala som regionala och nationella maktcentra.

En annan orsak till att plattformen kvävts i sin linda är förstås corona-pandemin och den lockdown som även ukrainska myndigheter tvingats genomföra. Ett hinder rent generellt för presidenten att fokusera på, skaka fram resurser till och praktiskt genomföra sina vallöften.


Sprickor i presidentens parti?

Vad gäller just denna omstridda civila freds- och dialogplattform fick presidenten också många av sina partikamrater emot sig. Det finns också andra tecken på sprickor inom partiet Folkets Tjänare. Nyligen har en av partiets parlamentsledamöter, Geo Leros, anklagat presidenten för att inte ha infriat sina vallöften och hävdad att dennes stabschef Andrij Yermak ska ha missbrukat sin ställning och jobbat för ryska säkerhetstjänsten. Leros tog till starka ord i parlamentet den 1 september:

“It was you who infected the entire country with your microbes and bacterias of lies, losing the chance for a great state, and exchanging it for an envelope from an oligarch”, ska han då ha sagt enligt Kyiv Post.

Leros har inte tagit fram några bevis för sina anklagelser och partivänner i Folkets Tjänare arbetar för att få honom utesluten ur partiet och parlamentet. Leros själv menar att det är president Zelenskij själv som tryckt på för att få uteslutningen till stånd. Partiet är det utan jämförelse största partiet med en majoritet av platserna, 248 medlemmar, av parlamentet Verkhovna Rada.

Leros har länge gjort sig känd för att vara en högljudd kritiker av presidenten och av Yermak som han redan i våras anklagade förkorruption och presenterade ett videoklipp som bevis. Ett material som granskades av den särskilda Åklagarmyndigheten för korruptionsmål. Den statliga byrån för rättsutredningar (engelska/ State Bureau of Investigation, SBI), som inrättades 2018 efter krav från EU, startade då i sin tur en undersökning av Leros som anklagades för att ha avslöjat statshemligheter och lagt sig i statliga ämbetsmäns arbete genom att publicera videoklippet av Yermak.

Det som framkommer i vad som egentligen är flera videoklipp är tämligen komprometterande för de inblandade som figurerar i filmerna, Sergij Sjumsky och Denys Yermak, bror till presidenten Zelenskijs personalchef Andrij. Dessa båda herrar startade i oktober 2019 en NGO, Ukrainian Bureau of National Development, som de i ett av videoklippen lär ha sagt haft som syfte att vara en cover för illegal verksamhet. Det är ett förfarande som inte är ovanligt förekommande i Ukraina sedan många år tillbaka.

Det är dock sällan lätt att veta vad som är falska anklagelser och vad som inte är det. Bandinspelningar och videoklipp används för att göra upp med rivaler om poster, om kritiker och om illojala politiker eller tjänstemän, medan, å andra sidan, korruptionen är omfattande om inbegriper både lägre tjänstemän/politiker och de allra högst uppsatta.

Inte minst rättsväsendet är genomsyrat av korrupta nätverk och en korrupt praxis.


Nya skandaler och en varg som undkommer skyttarna

En korruptionsskandal som fått fart under sommaren är den som handlar om Justitiekanslerämbetet och om domaren Pavlo Vovk som är chef för Kievs Administrativa Distriktsdomstol samt en knippe andra höga domare.

Den 17 juli presenterade Riksåklagaren och Ukrainas Nationella Anti-Korruptionsbyrå (NABU) ett antal ljudinspelningar som sägs innehålla bevis för att Vovk & co är inblandade i diverse kriminella aktiviteter med mutor och olovlig påverkan av andra juridiska institutioner, inte minst justitiekanslerämbetet.

Det senaste i denna skandal är att Vovk (som betyder Varg) och ett antal andra domare kan fortsätta på sina poster efter att ukrainska Justitiekanslerämbetet (High Council of Justice, HCJ) vägrat att stänga av dem från sina tjänster. Samma dag publicerade NABU anklagelser mot medlemmar av HCJ för att vara involverade i Vovks korrupta nätverk.

Vovk och ett antal andra domare i höga positioner ska i en inspelning ha diskuterat ett avtal mellan domstolarna och HCJ om att skydda domare som är lojala med Vovk mot disciplinära åtgärder och istället försöka straffa dem som är illojala. Vovk ska också ha försökt påverka valet av ordförande för HCJ, den av president Zelenskij utnämnde Volodomyr Govorukha. Enligt Kyiv Post ska ljudfiler ha fångat Vovk när han då, i april 2019, kommenterar utnämningen med att till HCJ-medlemmen Pavlo Gretjivskij säga:

“Pasha [Pavlo Gretjivskij/min anm.], he’ll [Volodomyr Govorukha/min anm.] have to be fired, we don’t fucking need him there.”

Sedan ska han ha fortsatt med att instruera en annan domare att förbereda en fejkad rättslig anklagelseakt mot Govorukha för få hans utnämning tillbakadragen.

HJC är inrättat just för att säkra oberoendet för landets juridiska instanser, övervaka rättsprinciper som juridiska institutioners ansvarsskyldighet inför samhället, etablera en integritetsbaserad och professionell juridisk kår och se till att den följer landets konstitution och lagar. I verkligheten verkar det istället dansa efter Vovks pipa.

Åklagare försökte redan då, i april 2019, driva fallet med Vovk och hans anhängare men obstruerades av de inblandade domstolarna och tvingades lägga ned fallet. I somras försökte de alltså på nytt men utan att lyckas få Vovk & Co till doms eller avstängda från sina poster.

Det är inte många som tror något annat än att fallet begravs bland alla de tidigare rättsvidrigheter som Ukraina har en sådan omfattande mängd av och som varit en av de stora frågorna vid landets förhandlingar med EU om ett framtida medlemskap. Nyligen utsåg president Zelenskij en viss Zenovy Kholodnjuk som ny medlem av landets kommission för Euro-Atlantic integration. En man som står som misstänkt och under utredning för korruption. Det pekar inte heller åt rätt håll.

Enligt Kyiv Post kan landets hela rättssystem anklagas för att ha saboterat utredningarna om Vovk, som verkar ha vittgripande politiska kontakter.

Det lär inte heller hjälpa med protesterna utanför Justitiekanslerämbetets byggnad. Men den inburade, uppstoppade varg (ukr. Vovk) med domarperuk som nu står där ger i alla fall uttryck för folkets missnöje med rättssystemet. Frågan är om det någonsin går att reformeras?