fredag 2 juli 2021

Har Ukraina haft planer på att tvinga ned belarusiskt plan redan förra sommaren?

 

Det blev stor skandal och internationell uppståndelse kring den belarusiska aktionen mot ett Ryanair-plan som tvingades ned till Minsk för att ge belarusiska myndigheter möjlighet att arrestera den Lukasjenko-kritiske journalisten Roman Protasevitj som de anklagat för ”terrorverksamhet”. Det ledde till skärpta sanktioner mot Belarus från USA och EU.

Samtidigt har en delikat affär med liknande ingredienser legat och bubblat i Ukraina, den s.k. Wagner-skandalen. En affär som är ganska illa känd i Sverige men rört upp stora rubriker i Ukraina.

Det delikata med den är att det handlar om ett försök att fånga misshagliga ryska legosoldater genom att tvinga ett plan att landa i Kiev. Det har under en längre tid varit debatterat huruvida en sådan plan verkligen existerat på riktigt men under tiden vi firade midsommar i Sverige erkände ukrainske presidenten Zelenskij att den faktiskt funnits men att den initierats av främmande makt.

Eftersom affären är mindre känd i Sverige krävs en liten sammanfattning vad det handlar om.


Den s.k. Wagner-skandalen

I slutet av förra året hävdade förre ukrainske presidenten Porosjenko att han 2018 ska ha initierat en specialoperation för att fånga ett antal legosoldater som antogs ha deltagit på utbrytarrepublikernas sida i kriget i Donbass. Det handlade om totalt 33 legosoldater tillhörande det ryskägda militär/säkerhetsföretaget Wagner Group. Ett företag liknande de amerikanska företag som anlitats av USA i Irak, Afghanistan, Somalia och Kuwait och som är del av en generell trend för krigföring genom legosoldater anställda av s.k. PMCs. Porosjenko hävdade att de nuvarande ukrainska politiska makthavarna saboterat operationen som gått ut på att tvinga ned ett plan med legosoldaterna ombord till Kiev för att där kunna göra arresteringarna. De 33 legosoldaterna, varav en del antogs ha haft del i nedskjutningen av Malaysian Airlines flight nr 17 (17 juli 2014), gick emellertid aldrig på det plan från Minsk till Istanbul som det var tänkt. Istället arresterades de av Belarusisk polis i Minsk den 29 juli 2020 och utvisades sedan till Ryssland.

Kontroverserna kring detta handlade i Ukraina om främst två saker. Den ena drevs av den nuvarande politiska eliten som hävdade att hela historien var rysk desinformation för att kompromettera Ukraina. President Zelenskijs stabschef Andriy Yermak och senare presidenten själv hävdade detta och kritiserade starkt de ukrainare som ”spred desinformation” om någon form av ukrainsk specialoperation.

Andra politiska krafter hävdade istället specialoperationen faktiskt hade planerats men att Zelenskij och hans stab saboterat den. Militär-journalisten Jurij Butusov anklagade öppet, via sin sajt censor.net, bland andra Yermak för förräderi och för att ha saboterat aktionen för att inte störa relationerna till Moskva.

En del indicier antyder också att det finns substans i anklagelserna mot presidentens administration. Ett förslag från försvarsministeriets chef Vasyl Burba att använda polygraf-tester på Andriy Yermak och andra inblandade avstyrdes av president Zelenskij som också snart avskedade förslagsställaren Burba genom ett dekret. Dessutom finns uppgifter om att Zelenskij senarelagt datumet för operationen och därmed gett möjlighet för Belarus att utlämna lego-soldaterna till Moskva.

Hela historien ska, enligt bland andra tankesmedjan Jamestown Foundation, ha visat dels hur beroende den belarusiska regimen är av Ryssland, men framför allt splittringen inom den ukrainska politiska eliten som gått så långt att den lett till att alla medel används för att skada motparter, inklusive ärenden av nationellt säkerhetsintresse. Dessutom att, om det nu är sant att operationen misslyckades eftersom information om den läckt till Belarus, rysk infiltration i Ukraina inte har kunnat hejdas av ukrainsk säkerhetstjänst.


Zelenskijs Interfax-intervju reser nya frågor

Denna specialoperation har alltså hela tiden förnekats av president Zelenskij. Därför slog hans intervju den 26 juni med tv-kanalen 1+1 ned som en bomb. I den erkände Zelenskij att en plan att arrestera legoknektar tillhörande Wagner Group funnits men att den inte planerats av Ukraina. Lite kryptiskt sa han så här, översatt av Kyiv Post:

“It was surely not our operation. This operation was a brainchild of, shall we say, other countries.”

Enligt Kyiv Post har det spekulerats att ukrainsk säkerhetstjänst ska ha varit inblandad men att de möjligen fått support av turkiska och amerikanska kollegor, samt att planen gått ut på att fejka ett nödläge på planet och tvinga det att stiga ned i Kiev.

Intressantast ändå är nästan att Zelenskij i intervjun också jämförde operationen med den belarusiska arresteringen av journalisten Protasevitj den 23 maj då ett Ryanair-plan tvingades ned till Minsk. Enligt Zelenskij kunde Ukraina, om Wagner-operationen lyckats, ha fått känna på samma internationella fördömanden som Belarus.

Enligt KyivPost ska Zelenskij ha sagt följande:

”The fact that Ukraine was being lured hard into this issue is true. And regarding the fact that this did not happen… thank God, we acted at our own discretion.”

De här uttalandena kan betyda att Zelenskij är rädd för att hela saken ska explodera i ansiktet på honom och ta udden av alla sanktioner och fördömanden mot Lukasjenkos Belarus som gjorde en nästan identisk operation i Minsk den 23 maj.

Fortfarande snurrar flera frågor i luften. Var Lukasjenkos arrestering av Protasevitj en aktion avsiktligt lik den misslyckade Wagner-planen, med tanken att internationella fördömande inte skulle bli så starka eftersom Ukraina, USA och Turkiet planerat en liknande aktion för ett år sedan? En annan fråga är om han fått information om Wagner-planen av ukrainska presidentkällor eller av egen eller rysk säkerhetstjänst? Ytterligare en fråga är om säkerhetstjänster överlag inlett en trend med nedtvingade plan för att få tag i personer man önskar arrestera? Får vi se en våg av ”kapningar” i ny tappning framöver?

Ytterligare en fråga är om grävande journalister i väst kommer att försöka sprida ljus över Wagner-skandalens alla hemligheter? Som det varit hittills tycks den stora skandalen vara att operationen misslyckats och eventuellt avslöjats av ukrainska presidentkällor. Däremot inte själva förfarandet att tvinga ned flygplan under falska förespeglingar om nödsituationer. Det som, med all rätt, sågs som en sådan präktig skandal när det skedde i Minsk den 23 maj.