lördag 15 september 2012

Tema Palestina/Israel: Israel – järnmurenJag påbörjar här den serie inlägg om Palestina/Israel som jag aviserade i mitt förra inlägg och som jag skriver med anledning av Ship to Gazas/Estelles snara ankomst till vattnen utanför Gaza.I den judiska traditionen ingår en övertygelse att man levde i förskingringen och en gång skulle återvända till Eretz Israel. Landet som Gud lovat patriarken Abraham i Första Moseboken och påskhögtiden avslutades traditionellt med orden: Nästa år i Jerusalem! (G.Burén s 76). Det blev alltså snabbt den förhärskande bilden att denna framtida judiska stat med självklarhet skulle ligga i det Palestina som vid tiden kring förra sekelskiftet låg under Osmanskt styre. Det förefaller vara självklart idag men det hade innan dess funnits tämligen långt gångna planer på att förlägga den judiska staten (eller det judiska hemlandet) i Uganda eller Argentina.


Den sionistiska rörelsen grundandes 1897. Sju år senare dog dess grundare Theodor Herzl och i och med detta förflyttades, enligt bland andra Göran Burén, sionismens tyngdpunkt till Ryssland (G Burén s 78). De ryska judarna utsattes för ständiga pogromer vilket naturligtvis bidrog till att de ryska sionisterna blev tämligen hårdnackade i sin beslutsamhet att skapa den judiska staten och att emigrera till ”hemlandet” Palestina för att kolonisera det. Även om dessa tidiga sionister var sekulariserade och inte argumenterade i bibliska termer blev de traditionella föreställningarna om hemlandet ändå den springande punkten som låg bakom de första sionistiska bosättningarna i Palestina. Där fanns sedan tidigare en liten grupp judar som hade levat där i alla tider men dessa var som regel föga intresserade av en judisk stat.


Problemet med bildandet av en judisk stat i Palestina var förstås att där bodde en överväldigande majoritet araber sedan åtminstone tusen år tillbaka. Den sionistiska myten om att judarna i Palestina funnit ett land utan folk att befolka för folket utan land spreds. Susan Nathan (”Ett annat Israel”) har grävt fram ett dokument som avslöjar hur resonemanget kunde föras. Den sydafrikanske premiärministern Jan Smuts, glödande sionist, besökte 1918 Palestina på uppdrag av brittiska regeringen inför deras NF-mandat över Palestina. Vid återkomsten till Sydafrika talade han inför representanter för judarna i Johannesburg om svårigheterna med en framtida judisk statsbildning:


”Frågan är mycket känslig eftersom det fortfarande finns en stor arabisk befolkning i Palestina. Det bor en minoritet av judar där, och den linje vi måste stärka och driva i framtiden är att föra in fler och fler judar i Palestina (Bifallsrop). Det är lätt att se att det i en sådan situation finns risk för konflikter, för missuppfattningar, mellan den gamla arabiska befolkningen och den nya judiska. Hela situationen kommer att behöva hanteras med mycket stor finess, med stor takt” (S Nathan s 126).


Den sionistiska rörelsen avknoppade organisationer som Världssionistiska organisationen (wzo), Jewish Agency (JA) och Judiska Nationalfonden (JNF), och gav sig in i koloniseringsprojektet med stor noggrannhet och beslutsamhet, dock inte alltid med takt och finess. Järnmuren


För att riktigt förstå den oresonliga hårdhet mot varje invändning mot den israeliska ockupationsmakten, bosättningspolitiken och behandlingen av araberna måste man beakta betydelsen av de sionistiska revisionisterna. Dess ledargestalt Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky, född i Odessa, var den främste förespråkaren för en hårdför linje gentemot araberna och skapandet av en ”mur av järn”. De styrdes av uppfattningen att det judiska folket hade en historisk rätt till hela Israel, så som det framstod i bibeln. Enligt denna uppfattning var det irrelevant vilka som bodde där nu eftersom det judiska folket hade rätten på sin sida i anspråken på territoriet. Enligt revisionisterna skulle araberna motstå främmande bosättare så länge de hyste hopp om att Palestina inte blev Israel. Bosättningen av judar skulle fortgå, men ”bakom en järnmur som de inte har makt att bryta ner” (I Karlsson s 103-4). 


Högerpartiet Herut bildades ur spillrorna efter den upplösta terroristorganisationen Irgun. En av de ledande terroristerna i Irgun, Menachem Begin (känd för att ha beordrat bombattentatet mot King David Hotel i Jerusalem 1946), blev också ledare för Herut under åren efter självständigheten. Senare bildade han det parti, Likud, som nu sitter i regeringsställning under premiärminister Benjamin Netanyahu, vars far Benzion var en av de främsta revisionistiska personligheterna och personlig rådgivare till Jabotinsky.


Benjamin skrev 1993 boken A Place among the Nations: Israel and the World i vilken han hävdade det var araberna som tog landet från judarna och inte tvärtom. Där framkommer också hans uppfattning att hela världen är emot Israel och att antisemitism var roten till denna fientlighet. Israels relationer till araberna skulle för evigt präglas av fiendskap och antagonismen såg han som en kamp mellan det goda och det onda. Hans uppfattning om araber framstår som ensidigt negativ och han tillskriver dem inte ens förmåga till variation eller förändring. Enligt den israeliske historikern Avi Shlaim tillskriver han i denna bok inte en enda positiv referens till araberna, deras historia eller deras kultur (A Shlaim s 565-566).


Andra premiärministrar tillhörande partiet har varit Yitzhak Shamir som innan dess hette Yitzhak Yezernitsky och var en av ledarna i en annan terrororganisation LEHI, eller Stern-ligan. Han var bland annat en av dem som tog beslutet att utföra mordet på FN-medlaren Lennart Bernadotte 1948. En annan före detta premiärminister är Ariel Sharon som i tidiga år tillhörde paramilitära sionistorganisationen Haganah och senare en kontroversiell general och försvarsminister med indirekt ansvar för massakrerna i flyktinglägren Sabra och Shatila. I september 2000 besökte han Tempelberget den arabiska delen av Jerusalem och hävdade judisk suveränitet där, vilket tände den palestinska vreden och utlöste den andra intifadan. Han var också bosättarnas store skyddsling; ”Jag sa åt dem: bygg inte stängsel runt era bosättningar. Om ni sätter upp stängsel kommer ni att begränsa er expansion. Vi bör bygga stängsel runt palestinierna, inte runt våra platser”. (Ariel Sharon, citerad i Neve Gordon, Israel´s Occupation, ur W Brown s 19)


Det är den här sortens politiker som dominerat i ledningen för Israel i decennier vilket är väsentligt för förståelsen av den tondövhet som präglat agerandet i de ockuperade områdena, den hänsynslösa bosättningspolitiken, byggandet av muren och den militanta hållningen gentemot palestinierna.Litteraturreferenser:
Brown, Wendy Inhägnade stater, avtagande suveränitet Tankekraft 2011

Burén, Göran Mordet på Folke Bernadotte Leopard Förlag 2012

Karlsson, Ingmar Bruden är vacker men har redan en man Wahlström & Widstrand 2012

Nathan, Susan Ett annat Israel – Min resa över den judisk-arabiska gränsen, Ordfront 2007

Shlaim, Avi The Iron Wall – Israel and the Arab World Penguin Books 2001 

 
 
 
 
 


 

 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar