måndag 3 september 2012

Är du lönsam lilla förort?Nu har Erik Ullenhag fått en ny snilleblixt. De där förfärligt lågpresterande förorterna ska få pengar om de bättrar sig. 200 miljoner kronor är avsatta för ett urval förorter men mest går till dem som presterar bäst.


De som bor där måste ju göra något fel eftersom det är så mycket utanförskap där, tycks Ullenhag ha klurat på. Kanske när han gjorde sin berömda pryobesöksvecka i Tensta/Rinkeby i våras. 


- Människor ska känna att de kan stanna i de här områdena. Men då gäller det att leverera när det kommer till skola och arbetslöshet, säger Ullenhag i SvD.


De prestationer det handlar om är naturligtvis knutna till mätbara resultat avseende skola och arbete. Människorna som bor i exempelvis Tensta/Rinkeby, som är ett par av de utvalda (utpekade) orterna, måste alltså lägga manken till för att få ett jobb. Annars blir det inga pengar till att satsa på bättre lekplatser eller aktiviteter för de unga vilket är ett par saker som efterfrågades av de boende som uttalade sig i SvD-artikeln. 


Det känns minst sagt lite bakvänt. Istället för att söka orsaker till varför så få har arbete och varför skolresultaten är sämre i de här förorterna så beskrivs problemen ligga hos lågpresterande individer. Inte den galopperande segregationen och inkomstklyftorna och en ständigt försämrad samhällsservice med andra ord. Tillräckligt med resurser först skulle kunna ge resultat, men här vänder Ullenhag på kuttingen. 


Är det inte istället så att det är en lågpresterande politik som har förvärrat problemen för de utvalda förorterna under de senaste 20 åren? Kanske är det istället de politiker som planerar samhället som bör underställas prestationskrav? Lägre lön om inte resultat kan uppvisas kanske? Järvalyftet skulle kunna vara en lämplig måttstock.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar