onsdag 10 september 2014

Eldupphör i Ukraina med dåligt gehör

Som den trogne läsaren av denna blogg säkert vet är jag just hemkommen från Ukraina där jag besökt min sambo som är OSSE-observatör stationerad i Chernivtsi i sydvästra delen av landet. Väl hemkommen kan jag konstatera att valfebern är hög förstås och att Ukraina inte är högst på agendan hos tidningar och tv-nyheter. Den som intresserar sig för utvecklingen där kanske kan få en del upplysning här. Baserat på material från OSSE, det senaste från idag, tänkte jag göra en liten sammanfattning av läget.


Eldupphör

Att det har slutits ett avtal om eldupphör känner säkert de flesta till. Däremot kan det nog vara många som tror att det har slutits med Ukraina och Ryssland som parter, vilket inte stämmer. Ryssland ser sig inte som part i konflikten och har aldrig gjort det. Däremot har Putin och Porosjenko den 3 september (eller möjligen dagen före) diskuterat läget över telefon och kommit överens om en plan för att få till stånd en väg mot fred i landet. Ett officiell ukrainskt uttalande formulerade det hela kortfattat; "An understanding was reached concerning steps that will help to establish peace".

Den 7 september meddelades det att Ukrainas regering och företrädare för de pro-ryska rebellerna (eller DPR, Donetsk People´s Republic) i vitryska Minsk kommit överens om ett tolvpunktsprogram vars viktigaste innehåll i korthet är detta:

De stridande parterna är enade om ett omedelbart eldupphör.

Ett omedelbart frigivande av krigsfångar eller gisslan tagna under konflikten.

Ett tillbakadragande av alla illegala beväpnade grupper och ”legoknektar” från Ukraina samt militär materiel som medföljer dessa.

En decentralisering av makt som skulle kunna ge en temporär specialstatus åt de rebellkontrollerade områdena Lugansk och Donetsk, dock utan att specificera hur stora dessa områden med mer självstyre ska vara.

Planen innehåller också en uppmaning till en inkluderande nationell dialog och garantier för immunitet från rättsliga åtgärder mot dem som varit involverade i ”händelser som inträffat i särskilda delar av Donetsk och Lugansk (här kommenterar OSSE att denna punkt skulle kunna tolkas som ett friskrivande av varandra från anklagelser om krigsbrott).

Åtgärder ska vidtas för att förbättra den humanitära situationen och ett ekonomiskt återhämtningsprogram ska tas fram för Lugansk och Donetsk.


OSSE har fått en mycket framträdande och viktig roll som observatörer av detta eldupphör och lär ha avsatt ungefär 60 personer för uppgiften. En av uppgifterna blir att övervaka gränsen mellan Ukraina och Ryssland och en säkerhetszon ska upprättas längs med denna.


Porosjenko pressad av det interna läget?

OSSE kommenterar Porosjenkos förhandlingsposition som sannolikt försvagad då det rapporterats att regeringsstyrkor de senaste dagarna i en del fall bara övergivit sin utrustning och den terräng som vunnits sedan april.

Det har också sedan en längre tid rapporterats om ett ökande missnöje med inkallelseordrar och ”mödraprotester” förekommer på flera platser, bland annat i Chernivtsi.

Den offensiv och öppnande av en ny front utanför staden Mariupol i sydöstra Ukraina som rebellstyrkor genomfört de senaste dagarna är sannolikt också pressande. Staden belägras just nu och läget är mycket osäkert även om nya regeringstrupper har sänts dit som förstärkning av stadens försvar.


Eldupphör med dåligt gehör

Trots uttalanden från både ukrainsk och rysk sida om att avtalet om eldupphör i stort sett tycks hålla så rapporterar OSSE om eldgivning på flera håll från båda sidor i konflikten.

Den 7 september rapporterades skottväxling mellan ukrainska armén och styrkor från LPR, Luhansk Peoples Republic i Shchastya 2 mil norr or Luhansk samt fortsatta strider kring flygplatsen i Donetsk.
Observatörer i Mariupol säger sig där ha sett spår av granateld i form av förstörda fordon och krevadhål i marken. En bensinstation ska ha skadats och i byn Shyrokyne hördes fyra explosioner från inkommande eld österifrån.

Den 8 september hördes skottlossning i södra delen av staden Donetsk och i Mariupol artillerield eller möjligen raketbeskjutning (Grad-raketer) öster om staden samt i nordöst. En bro lär också ha förstörts i Pavlopol, 3 mil nordöst om Maruipol. Den ukrainska armén lämnade sina ställningar i byn Telmanove och observatörer ska ha sett hur styrkor från DPR istället tagit säte där och etablerat närvaro vid polisstationen och i byrådet.

Det pågår alltså en hel del aktiviteter som inte låter särskilt lovande för hållbarheten i det avtal om eldupphör som slutits.


EU och Nato ökar trycket

Dåligt gehör kan man också säga att planen har hos EU och Nato. Istället för att motta planen med försiktig optimism eller åtminstone hålla igen ett tag ökar de det politiska trycket på Ryssland. Nato har meddelat planer på att etablera en snabbinsatsstyrka på 4-5000 soldater och Barack Obama hävdade vid sitt besök i Tallinn nyligen att Ryssland hotar freden i hela Europa.

EU har beslutat om ytterligare ekonomiska sanktioner mot Ryssland och vår egen utrikesminister har bara talat om planen med en fnysning.

Det är således ingen särskilt uppmuntrande inställning från väst till fredssträvandena som parterna i konflikten i Ukraina ska försöka förhålla sig till när det förväntas gå varandra till mötes.

Det finns all anledning att nogsamt notera rapporterna från OSSE i fortsättningen då de kanske kommer att vara de mest balanserade från konflikten och kan utgöra en balans i ord- och propagandakriget som pågår jämte stridigheterna på marken. Den som vill läsa deras rapporter i original kan enkelt göra så genom att gå in på deras hemsida här. Den verkligt intresserade kan teckna sig för prenumeration på nyheter för att hålla sig riktigt uppdaterad. Det kan vara bra att vara påläst när Carl Bildt kastar ur sig nästa brandfackla i härden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar