måndag 13 maj 2013

Vasaru igen Jasenko?Det är med ett visst mått av förvåning jag noterar att Jasenko Selimovic går ut med en ny artikel i den serie artiklar han själv skapade genom att ge sig in i polemik med Jonas Hassen Khemiri om dennes öppna brev till Beatrice Ask.


Men det är uppenbart är han är sårad. Hur kan han ha blivit så missförstådd? Så mycket kritiska röster måste bemötas och nu är det hårda ord som gäller i ett lååååååångt inlägg i SvD Debatt med rubriken ”Spotta inte på min känsla avtacksamhet”.


Att beredas så mycket plats i en av de största morgontidningarna är naturligtvis något att vara tacksam för. Här får han ordentligt med utrymme att utveckla sina teser. I huvudsak är det emellertid bara två saker han säger:

1) Min upplevelse räknas väl också? Jag har rätt att berätta den.
2) Ni ser bara strukturer, inte individer.


Det är intressant. Det första han vill säga är alltså att han känner att hans egen berättelse blir bespottad. Jag vet inte riktigt vilka kritiska texter han då refererar till. Det framkommer inte riktigt trots att han fick nästan två tidningssidor på sig att utveckla sina tankar. Men det mest tragikomiska är ju att han själv gav sig in i en polemik med Hassen Khemiri där han underkände dennes upplevda historia och kritiserade den. Det är klart att denne också får räkna med kritik när hans text exponeras i stora medier men det bör ju också gälla Selimovic. Nu är det alltså, enligt Jasenko, inte OK att ge sig på hans upplevelser. Det blir lite barnsligt. Förutom att det är inkonsekvent. Om Jasenko vill berätta sin historia så varför inte bara göra det då och nöja sig med det? Istället gav han sig ju på Hassen Khemiris berättelse och kritiserade den. Något som tydligen inte är ok om det gäller hans egen? Det var väl också just detta, underkännandet av Hassen Khemiris upplevelser, som de flesta provocerades av. Inte av att hans egen berättelse handlade om ”lyckad integration”, som Jasenko tycks tro.

Det andra han säger, med eftertryck, är att ”ni” bara ser strukturer och inte individer. Hans artikel är också beströdd med ett antal påståenden som dessa kollektiviserade kritiker tillskrivs.  Det är möjligt att någon av dessa har uttryckt sig på ett sätt så att det går att tolka på det vis Jasenko gör. Men som jag läst dem som tas upp är det istället en fråga om kritik av Jasenkos ovilja att se strukturer och att dessa har betydelse. Alldeles oavsett individers olika drivkraft och attityder. Det betyder dock inte att det är så att varje handling kan förklaras med hänvisning till strukturer. Jag kan inte se att det är någon som påstått detta heller. Om nu någon ändå har gjort det så får det väl stå för denne enskilde individ och inte tillskrivas ett helt kollektiv av kritiker. Eller har det personliga ansvaret, som Jasenko betonar så starkt, plötsligt försvunnit just när det gäller kritiker av Jasenkos texter?


För egen del reagerade jag mest över att han ger sig in i denna polemik från den position han har som statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet med ansvar för frågor om integration och diskriminering. Kanske tycker han att han gör det som privatperson? Det har varit lite olika hur hans inlägg har signerats. Ibland bara med namnet, ibland som folkpartist och nu senast som teaterregissör och folkpartistisk politiker (möjligen SvD:s beskrivning). I den position han har måste han dock räkna med att det är det sistnämnda, och just som statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, som hans inlägg också måste bedömas. 

Därför är mitt råd att han sväljer förtreten och håller tillbaka sitt sårade ego och ägnar sin energi åt det som är hans nuvarande arbetsuppgift; att bekämpa diskriminerande strukturer och hinder för att alla individer som kommer till Sverige ska kunna få uppleva just en sådan ”lyckad integration” som han menar att han själv fått göra. Det är nämligen inte alla individer förunnat trots att det gäller för individen Jasenko Selimovic.
 

  


Mina tidigare inlägg om Jasenko:  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar