tisdag 21 maj 2013

Om att skylla ifrån sig – den ”ansvarsfulla” regeringenRiksdagsdebatter kan ju vara rätt så snustorra ibland. Men det dyker då och då upp en del uppfriskande inlägg. Fiskade upp en fråga till arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (m) ställd av riksdagsledamoten Anders Karlsson (s). Den handlar om brister i arbetsförmedlingens verksamhet. Hillevi Engström hade i SVT besvarat frågor om verksamheten på ett sätt som antydde att hennes eget ansvar var obefintligt. Detta är något jag själv reflektera över under en längre tid, dvs. hur statsråden gärna håller med om kritik mot hur myndigheter fungerar eller negativa samhällsförändringar som är konsekvenser av den egna politiken. Som om de stod utanför som maktlösa betraktare. Ändå hör vi ofta i synnerhet Reinfeldt tala om ”ansvarsfull politik”.

Anders Karlsson inleder sin fråga på ett ganska roligt och mycket träffande sätt. Jag tänkte att det är värt att uppmärksamma:

”Regeringens och statsrådens första talregel är: ”Skyll alltid på sossarna”. Den andra är ”Skyll på myndigheter och tjänstemän”. Den tredje är: ”Recensera vad som händer som om Du inte är delaktig, sjung med i kritiken så starkt så ingen frågar vad Du själv gjort och vilket ansvar Du har för missförhållanden”.

Svaret var inte lika roligt men på ett sätt lika träffande, helt oavsiktligt får man väl förmoda. Hillevi Engström tyckte oegentligheterna som framkommit om Arbetsförmedlingen var ”oerhört provocerande”.
Hela frågan kan läsas här och svaret här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar