tisdag 2 oktober 2012

Tema Palestina/Israel: Vad är det som försiggår på Västbanken egentligen?Jag fortsätter här den serie inlägg om Palestina/Israel som jag skriver med anledning av Ship to Gazas/Estelles snara ankomst till vattnen utanför Gaza.Tidigare inlägg:


 

”Israel är förlorarna och inte det palestinska folket. Det som är förstört kan byggas upp igen. Vad de förlorade människoliven anbelangar kan vi skaffa fler barn. Änkorna kommer att gifta sig igen. Det finns ett botemedel mot allt här. Men hur kan de gå tillbaka till den tid då vi tolererade att leva tillsammans? Vad kommer de att göra? Det är omöjligt. Jag var villig att leva fridfullt med vilken jude som helst och önska honom det bästa som jag skulle göra för mina egna barn. Hur kan de kompensera för vad de gjort? Och jag är inte den enda som tänker så. De är förlorarna. Hur kan vi radera hatet och de hårda känslorna i våra hjärtan? De inser inte vad de gör.”  (Palestinsk man från Jenin, Citat ur filmen ”Jenin, Jenin” av Mohammed Bakri).

Det är egentligen förvånansvärt lite som kommer fram i etablerade medier om hur situationen i de ockuperade områdena är och vad som egentligen döljer sig bakom TT-meddelanden om skärmytslingar och israeliska ”riktade attacker”.  Oftast är det fria filmare och journalister som med risk för livet (för övrigt en generell tendens, med tanke på Schibbye/Persson exempelvis) gör ett och annat skakande dokument som skakar om tillfälligt. Men glesheten i rapporteringsfrekvensen gör att upphetsningen oftast lägger sig tämligen snart.
 
Susan Nathan förundras över den ”tystnadens mur” som avskärmat världen från kunskap om israeliska soldaters övergrepp mot civila palestinier på ockuperad mark. Organisationer som Machsom Watch ger ut månadsrapporter om soldaternas uppförande vid observerbara vägspärrar men endast ett fåtal läser dessa rapporter (S Nathan s 202).


En av förklaringarna är att ockupationsmaktens förtryck av palestinierna på ockuperad mark, förutom det mer ”mediala” våldet, pågår i en daglig, byråkratisk och malande form som inte enkelt låter sig beskrivas i korta artiklar eller ger särskilt säljande rubriker. Det är en smygande och tålmodig politik som knyter de ockuperade territorierna allt närmare Israel och försvårar förutsättningarna för en framtida palestinsk stat inom gränserna som gällde före 1967.


Bland många andra rapporter presenterade exempelvis Human Rights Watch (2010)  resultatet av en undersökning av den israeliska ockupationsmaktens diskriminerande behandling av palestinska samhällen i förhållande till judiska bosättningar på Västbanken.


“The case studies in this report show that discriminatory Israeli policies control many aspects of the day-to-day life of Palestinians who live in areas under exclusive Israeli control and that those policies often have no conceivable security justification” (Human Rights Watch “Separate and Unequal” s 2)
 


Jerusalem


Östra Jerusalem ockuperades av Israel under 1967 års krig och annekterades officiellt några veckor efter kriget, i strid med internationell rätt. Israel har utropat Jerusalem till sin ”eviga huvudstad”, en statusförändring FN avvisar och de flesta länder betraktar fortfarande Tel Aviv som landets huvudstad.


Ett dussintal palestinska hem nära Västmuren (klagomuren) revs för att ge plats åt ett stort torg som skulle ge plats åt murens besökare. Den islamiska religiösa stiftelse (waqf) som ansvarar för Tempelbergets helgedomar fick behålla ansvaret för platsen men det har inte hindrat Israel från symboliska försök att inkräkta på platsen av vilka Benjamin Netanyahus varit det mest anmärkningsvärda. I slutet av 1990-talet lät han en tunnel grävas under moskéinhägnaden och Ariel Sharon besökte Tempelberget i september 2000 och hävdade judisk suveränitet där, vilket blev den utlösande faktorn bakom den andra intifadan (S Nathan s 234).
 
En smygande fysisk annektering av den muslimska stadsdelen har också fortlöpt. Messianska judar ockuperar palestinska hem runt Ärevördiga helgedomen (Tempelberget) i hopp om att få kontroll över platsen, spränga den muslimska helgedomen, och bygga ett tempel för att förebåda Messias ankomst. Ariel Sharon köpte provokativt 1987 ett hus i Gamla Stadens muslimska kvarter och åtföljdes snabbt av religiösa judiska extremister. Susan Nathan berättar om dessa: ”Många av bosättarna ser som sin främsta uppgift att undantränga palestinierna numerärt och har därför väldiga familjer”. Hon berättar vidare om en vandring genom denna stadsdel där dessa judiska extremister tagit högt belägna våningar i besittning. På vissa avsnitt av gatan har ett nät spänts mellan husen för att skydda de muslimska gatuförsäljarna från de föremål som kastas mot dem från bosättarna, flaskor, betongstycken och allehanda skräp. Samma sak hade hon noterat i Hebron. Där hade bosättarna bytt teknik och hällde istället kokande olja över försäljarna. Hon konstaterar att ingen ”föreslagit att de judiska bosättare som begick dessa fula angrepp skulle arresteras och avlägsnas” (S Nathan s 234-5).


Susan Nathan berättar också om ett chockerande möte med bosättare i Jerusalems muslimska kvarter:
 
”På toppen mötte oss en otrolig syn. Våningen över de palestinska familjerna hade övertagits av beväpnade judiska bosättare, som byggt ett vakttorn från vilket de kunde rikta sina vapen mot familjerna nedanför… Bosättarnas syfte var att göra dessa familjers liv så outhärdligt att de valde att ge sig av så att bosättarnas kontroll kunde utvidgas… Passagen [mellan husen] användes av dem som toalett, för att de palestinska familjerna både skulle finna sina hem genomträngda av en outhärdlig stank och vara rädda för att deras barn som lekte därute ådrog sig sjukdomar. De messianska judarna bodde på dessa utposter i skift och kunde därmed föra oväsen hela natten för att hålla sina palestinska grannar vakna… Jag vände mig bort från denna demonstration av naken judisk makt med en blandning av vrede och avsmak. För mig innefattade den allt som den moderna staten Israel har kommit att representera: en tvångsartad, rasistisk och kolonial hunger efter mark och kontroll över resurser inför motstånd från en allmänt maktlös men oförsonlig palestinsk befolkning. Även om metoderna varierar i Tamra, Jerusalem och Hebron är målet hela tiden detsamma: ansamling av mark med alla tänkbara medel för judars exklusiva bruk” (S Nathan s 75).Västbanken
 
Israels arrangemang på Västbanken kallar Susan Nathan för ”en härva av byråkratiska komplikationer”. Det är egentligen inte tillåtet för israeliska medborgare, varken araber eller judar, att komma in på palestinskt territorium, men Osloavtalets indelning av Västbanken i zoner (A-C) har öppnat vissa möjligheter. Zon A står helt under palestinska myndighetens kontroll medan största zonen C kontrolleras av israelisk militär. Zon B är en gråzon med planerat samarbete. Israeliska medborgare får inte komma in i zon A, men kan få inresetillstånd i zon B och C (S Nathan s 180-181). 


Detta är det invecklade, formella resultatet ”på marken” av Osloavtalet. I verkligheten har Israel kontroll över allt i kraft av sin överlägsna militära kapacitet och maktställning som ockupant styrande med militära lagar. En korrespondent för den israeliska tidningen Haaretz har uttryckt detta enligt följande: ”there is only one area and that area is controlled by the IDF without Palestinian intermediaries” (D Gregory s 126). Öppnandet och stängandet av passager mellan de palestinska områdena omöjliggör nästan helt normalt liv och normal handel. Den palestinska myndighetens ekonomi och invånares hälsa och välstånd är kört i botten, vilket en rad rapporter från FN och Världsbanken vittnat om.


Zon C som kontrolleras helt av israelisk militär som begränsat rörelsefriheten för palestinierna i området som dessutom ges tillgång till mycket begränsad samhällsservice. Här finns också mängder av bosättare som växt i antal från 110.000 när Osloavtalet skrevs på 1994 till dagens 310.000. EU har uppmärksammat situationen i zon C och fastslagit att den hotar att omöjliggöra en framtida tvåstatslösning. Sida kommer nu, i samarbete med FN, starta ett antal projekt för att förbättra förutsättningarna för en framtida palestinsk stat, vilket man kunde läsa om i bl.a. dagens SvD. Det återstår att se om dessa får stå orörda eller sälla sig till tidigare av Israel förstörda anläggningar finansierade av EU.Jenin, Jenin
 
Dokumentärfilmen ”Jenin, Jenin” av Mohammed Bakri är en kraftfull beskrivning av de traumatiska effekterna på Jenins invånare orsakade av Israels våldsamma attack mot staden under ”Operation Defensive Shield” under våren 2002. Ursprungligen förbjuden i Israel vilket är förståeligt när man ser den. Den motsäger alltför tydligt bilden av en strikt militär aktion som endast orsakade militanta palestinier döden. Israel förbjöd, under operationen, journalister och människorättsorganisationer att komma in i flyktinglägret och FN:s ”Fact-finding mission” släpptes inte heller in efteråt. Det är för övrigt intressant att notera hur ofta ordet defensiv infogas i kodnamn för offensiver.


En flicka i 12-årsåldern etsar sig också fast i minnet från filmen. Vältalig och klartänkt vaken men fylld av hat och bittert förakt för dem som orsakat hennes hemstad, släkt och vänner så mycket ont. Hon öser ur sig osande eder över sina plågoandar och avslutar med att säga: ”Efter allt jag har gått igenom, vad ska bli av mitt liv? Efter att de krossat mina drömmar, vad finns kvar för mig att säga? Det finns inget liv”.


Hat är en farlig sådd och Israel har gödslat den i mer än 60 år. Det är ibland svårt att tänka sig hur det kan komma annat än fortsatt våld ur detta. Hur någon kan tro att det ska komma något gott ur allt detta, eller åtminstone något bättre än en självmordsbombare? 


Hela filmen med engelsk textning finns tillgänglig på Youtube.


I ett samtal Susan Nathan fört med en kvinnlig soldat som tjänstgjorde som operativ officer i Jenin på Västbanken framkommer bland annat hur hårt ett uppdrag i de ockuperade territorierna kan slita psykiskt på en ung israelisk soldat. Hon berättar om sitt psykiska lidande under tjänstgöringen och hur hon började ”undfly verkligheten och planera allt möjligt, som att utplåna hela flyktinglägret”. Hon berättade om allt våld hon bevittnat från båda sidor och hur hon sett israeliska soldater rasera hus och köra ut kvinnor och barn från hemmen så att de kunde spränga dem.
 
”Efter fjorton månader kände jag mig helt hudlös, som att all hud på kroppen var borta”. Hon kände att hon skulle behöva tjugo år för att återhämta sig psykiskt. Militärtjänsten lämnade kvar en fråga hos henne; ”vilka moralprinciper bör vägleda relationerna mellan individer?” (S Nathan s 212).Välkommen till Hebron
 
I Hebron bor ungefär 220.000 palestinier och några hundra judiska bosättare. 80 % av staden styrs av den palestinska myndigheten och 20 % står under israelisk kontroll och i denna del finns 45.000 palestinier samt cirka 500 bosättare som helt tagit över stadens centrum. Dessa är beväpnade och skyddas av israeliska soldater. I princip, enligt Susan Nathan, stoppar de upp normalt liv i en stor del av staden. Många av dem är judiska fundamentalister från USA. Regelbundet rapporterar t.o.m. hebreiska medier om bosättare, skyddade av israeliska soldater, som angriper lokala palestinier med stenar eller vapen. ”Bosättarnas barn får lära sig att spotta på palestinier och ryta åt dem som djur”, enligt Susan Nathan (S Nathan s 199). Om detta kan man också läsa i FN-rapporten ”The Closure of Hebron´s Old City” från 2005.Eller i rapporten ”Hebron Destroyed from within” av Ma’an Development Center som beskriver läget i Hebron 2008 liksom i B’Tselem-rapporten ”Ghost Town” från 2007.


En del personliga redogörelser från före detta tjänstgörande israeliska soldater har rönt viss uppmärksamhet. Bland annat utställningen ”Att bryta tystnaden” som visades under en månad i Tel Aviv. Den bestod av videoinspelningar filmade av en enhet som tjänstgjorde i staden Hebron. Den vållade stor uppståndelse i hebreiska medier och militärpolis slog till sist till mot utställningen under förevändningen att söka efter material som kunde användas i rättegångar. Fyra av de soldater som organiserat utställningen greps och förhördes kort efteråt. En stor del av uppståndelsen gällde foton som visade de judiska bosättarnas hat mot araber. Susan Nathan berättar:
 
”Ett visar en mur i en palestinsk stad där orden ’Araberna till gaskamrarna’ har sprejats. På ett annat river bosättarbarn väggen till en palestinsk butik sten för sten. Man visar också sextio uppsättningar bilnycklar, bevis för arméns vana att konfiskera nycklarna för palestinier som ertappas med att köra på förbjudet område. Meningen är att de senare ska återlämnas till föraren men ofta sker det inte, som utställningen bevisade” (S Nathan s 203-4).


En soldat berättar om när han beordrades skydda en grupp fundamentalistiska judar på besök i Hebron:
 
”Den morgonen kom en rätt stor grupp till Hebron, omkring femton judar från Frankrike. De var alla religiösa judar. De trivdes, de njöt verkligen, och jag tillbringade hela passet med att följa den här gruppen judar runt och försöka hindra dem från att förstöra stan. De strövade kring, plockade upp varenda sten de såg, började kasta in dem genom arabers fönster och välta allt som kom i deras väg. Detta är ingen skräckhistoria: de tillfångatog ingen arab och dödade honom eller så, men det som störde mig var att någon kanske hade sagt till dem att det finns en plats i världen dit en jude kan komma med hela sin vrede mot det arabiska folket och helt enkelt göra vad han vill. Komma till en palestinsk stad och göra vad man vill, och hela tiden finns det soldater som täcker ens rygg. För det var ju mitt jobb, att skydda och se till att inget hände dem” (S Nathan s 205-6).


En samstämmig bild av denna vardagssituation i Hebron ges i dokumentärfilen ”Välkommen till Hebron” av den svenske filmaren Terje Carlsson. Han följer en tonårsflickas vardagsliv i staden men den före detta soldaten i israeliska armén, Yehuda Shaul från organisationen Breaking the Silence har också en framträdande roll i filmen. En del soldater klarar helt enkelt inte av att skärma av all empati och rättskänsla och organisationen Breaking the Silence försöker kanalisera dessa soldaters behov av att berätta om sina erfarenheter, dels för att uppmärksamma vad som sker men också till viss del för sitt eget välmående, som en terapeutisk handling för sin sinnesfrid.
 
En incident i december 2011 gjorde att den ”vanlige” israelen fick upp ögonen för bosättarnas militanta och ursinniga beteende. En smärre opinionsstorm uppstod. Dock inte på grund av trakasserierna mot palestinier utan när en israelisk officer attackerades av bosättare som skulle arresteras för vandalisering av en moské. I den israeliska tidningen Haaretz skriver Gideon Levy:


”Good morning, Israel. You've woken up? Years of rioting against Palestinians, uprooting of trees, vandalism, arson, destruction, dispossession, theft, rocks and axes didn't cause a ripple here. But one rock to the head of a deputy brigade commander, Lt. Col. Tzur Harpaz, made all the difference. An all-out riot. Jewish terrorism. There are militias in the West Bank, settler-terrorists in a no-man's-land. And all this due to a rock that drew a few drops of sacred Jewish blood. Here they are again: arrogance and nationalist ideology. How is it possible that terrorism has arisen from the Chosen People? How could a few drops of blood from one person shock more than streams of other people's blood? How did the rock that scratched Harpaz's forehead reverberate immeasurably more than the teargas canister that ripped through the forehead of Palestinian Mustafa Tamimi, killed four days earlier by soldiers from the army Harpaz serves in?”
 

Vad är det som händer egentligen? Glöm inte palestinierna!


För den som vill hålla sig uppdaterad finns det en del sidor att studera. Jag har tagit upp de jag känner till som de viktigaste i ett tidigare inlägg.


De allra viktigaste för den som vill hålla sig informerad om vad som sker på ockuperad mark är kanske Breakingthe Silence på vars hemsida f.d. soldater berättar om sina erfarenheter, människorättsorganisationen B´Tselem vars hemsida har aktuella rapporter från de ockuperade territorierna och Machsom Watch som bevakar israeliska soldaters uppförande på ockuperad mark och vid gränsposteringar.

Självfallet finns det svenskspråkig information att få också. Ship to Gaza förstås (se överst detta inlägg) men också bloggar som Dessamina minsta bröder och bloggen Palestina.


Intressanta vittnesmål finns också på EAPPI:s hemsida (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel). EAPPI är ett initiativ av kristna organisationer från flera länder och arbetar med att bistå med ”skyddande närvaro till utsatta samhällen, övervakar och rapporterar övergrepp mot mänskliga rättigheter och stödjer palestinier och israeler som tillsammans arbetar för fred”.   ”Vad som sårat oss mest är att vi blev övergivna att klara oss själva medan hela världen tittade på. Ingen försvarade oss, ingen... ingen.” (Palestinsk man från Jenin, Citat ur filmen ”Jenin, Jenin” av Mohammed Bakri).

Litteraturreferenser:
Gregory, Derek The Colonial Present, Blackwell 2004

Nathan, Susan Ett annat Israel – Min resa över den judisk-arabiska gränsen, Ordfront 2007
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


 

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar