torsdag 25 oktober 2012

Israel ställer sig utanför världssamfundet – nå, varför inte?Snappar upp från den israeliska tidningen Haaretz (där finns mycket intressant) att den israeliska regeringen tagit fasta på en rapport som fastställer att vissa israeliska bosättningar på ockuperad mark ska betraktas som legitima och dessutom att lättnader görs för nya bosättningar på ockuperad mark.


Den rapport som Israels regering hänvisar till kallas Levy-rapporten tillsattes av dem själva för att klargöra bosättningars legala status. Denna rapport som offentliggjordes i somras hävdar också att internationella lagar för ockupationer inte skulle gälla i Israels fall och att den 4:e Genevekonventionens texter om förflyttning av befolkning inte heller skulle gälla och att därför bosättningar på Västbanken därmed inte borde betraktas som illegala.


Samtidigt som Israel alltså i vissa sammanhang hävdar att bosättningarna på ockuperad mark ska dras tillbaka under vissa villkor gör de ingenting för att stoppa nya bosättningar, utan tvärtom uppmuntrar sådana och fabricerar en egen tolkning av internationell rätt för att göra dem legitima. 


Detta är helt i enlighet med det dubbelspel som råder i relationen mellan Israel och övriga västvärlden. 


EU fördömer ockupation, bosättningar och behandlingen av palestinier på ockuperad mark och dessutom förstörelsen av EU-finansierade projekt i Palestina men skriver samtidigt nya handelsavtal med Israel.


FN utfärdar resolution efter resolution som fördömer ockupation, bosättningar och behandlingen av palestinier på ockuperad mark men några kraftigare markeringar görs inte. Israel vill inte acceptera deras grundläggande regler för internationellt umgänge, bryr sig inte ett dugg om resolutionerna som tas och har inte heller respekt för FN:s installationer på plats, vilket tydligt demonstrerades vid ”Operation Gjutet Bly” 2008/09.


Likväl får Israel fortsatt tillgång till detta forum för att exempelvis hetsa till krig mot Iran. 


Den israeliske premiärministerns uppvisning i FN:s talarstol för ett par veckor sedan - med ritade bomber och streck - var inte bara patetisk för sin banalitet (i klass med Chrustjovs toffeldunkande i Generalförsamlingen 1960). Det är också provocerande att en nation som faktiskt innehar kärnvapen och faktiskt är en ockupationsmakt och faktiskt bedriver en aggressiv utrikespolitik tar till brösttoner för att varna världssamfundet för att Iran möjligen kanske skulle kunna bli kärnvapeninnehavare.


Krigshetsen är också en fara för världsfreden och helt irrationell vilket exempelvis Jan Guillou skrivit en oerhört tänkvärd artikel om i Aftonbladet, som härmed rekommenderas.


Vill inte Israel godkänna världssamfundets antagna spelregler och respektera internationell lag - vilket bevisades återigen vid kapningen av Ship to Gazas båt Estelle och kidnappningen av besättningen/aktivisterna ombord - så får de väl utträda ur gemenskapen.


Låt dem lämna FN. Uteslut dem samtidigt från EBU, UEFA och andra kulturella gemenskaper och riv handelkontrakten med EU och låt Israel sedan ta konsekvenserna av allt detta.
   

 


 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar