måndag 22 oktober 2012

Israels maktspråk – avgör vad Gazas invånare ska ätaSom jag skrev om en del i mitt förra inlägg har Israel tagit sig rätten att avgöra vad och hur mycket Gazas invånare ska äta. Ett dokument som begärts ut av en människorättsorganisation i Israel, Gisha human rights organisation, och som den israeliska tidningen Haaretz fått ta del av förra veckan, visar hur beräkningar gjorts av det israeliska hälsoministeriet. Det har med all sannolikhet styrt inflödet till Gaza under blockaden, även om Israel förnekar att dokumentet använts.Journalisten Amira Hass skriver om det i Haaretz.


Värt att notera ur artikeln är att beräkningar avseende kaloriintag exempelvis grundar sig på israeliska medborgares genomsnittssiffror men justerats för ”culture and experience” i Gaza. Det innebar exempelvis att Gaza tilldelats socker i större mängd än israelernas behov men mindre frukt och grönsaker, kött och mjölk !?


Poängen med dokumentet skulle alltså varit att bestämma hur många laster (truckloads) med förnödenheter som skulle tillåtas slippa igenom till Gaza men FN-data visar att antalet laster i verkligheten varit mycket färre.
 
Robert Turner, UNRWA:s chef för verksamheten i Gaza, säger till Haaretz:


“If this reflects an authentic policy intended to cap food imports, this 'red lines' approach is contrary to humanitarian principles. If it is intended to prevent a humanitarian crisis by setting a minimum threshold, it has failed."
 
Läs också gärna Gideon Levys artikel i Haaretz som följde upp den ovan refererade.

 
Israel är Mellanösterns enda demokrati brukar det ofta framhållas men det är också ett faktum att Israel ofta tar sig rätten att tolka lagar och internationella principer och överenskommelser lite som de vill. Som jag tidigare skrev om idag (se ref ovan) har de nu tagit sig rätten att utnämna Dror Feiler - som var en av de svenskar som medföljde Estelle som kapades av IDF i lördags - till israelisk medborgare och döma honom därefter. Det är av yttersta vikt att vi inte ger dem denna tolkningsfrihet. Det blir därmed ett ärende för UD men också för oss andra som engagerar oss i frågan.


Här är andra bloggare som kommenterat den senaste utvecklingen med Ship to Gaza och kidnappningen av den svenske medborgaren Dror Feiler:
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar