måndag 15 oktober 2012

Tema Palestina/Israel: Gaza – blockaden och behovet av hjälpJag avslutar här den serie inlägg om Palestina/Israel som jag skriver med anledning av Ship to Gazas/Estelles snara ankomst till vattnen utanför Gaza. Estelle är nu mycket nära sitt resmål och därför har mina sista inlägg i min serie sådana på temat Palestina/Israel handlat om just Gaza. Jag kommer dock att följa händelseförloppet när Estelle seglar vidare noggrant och säkerligen skriva om det fortsättningsvis också. Den som vill hålla sig uppdaterad (i brist på mediebevakning) gör förstås detta med fördel på Ship to Gazas hemsida.

Tidigare inlägg:
  Ship to Gaza har kritiserats för att enbart ha ett politisktsyfte och att det humanitära behovet av deras varor skulle vara obefintligt. Gränserna sägs vara öppna för inflöde av varor och Gaza har redan vad de behöver påstås det.


Hur ligger det då till med detta? Till att börja med får dessa kritiker inget medhåll från FN-generalen Ban Ki-Moon som uppmanar Israel att häva blockaden för att göra slut på plågandet av Gaza:s befolkning. Han pekar också på blockadens kontraproduktivitet i förhållande till dess syfte:
 
"Keeping a large and dense population in unremitting poverty is in nobody's interest except that of the most extreme radicals in the region" (citerad i Haaretz 10/9-12).


Den rapport som Amnesty gav ut i januari 2010, ”Instängda: Gazaremsan under israelisk blockad”, kallar invånarna i Gazaremsan för fångar och beskriver deras vardag som fylld av strömavbrott, brist på vatten, bra sjukvård och livsmedel. Fattigdom och arbetslöshet präglar Gaza och läget förvärras av blockaden. Den lyfter också fram att den, alldeles oavsett orsaken till blockaden, är en kollektiv bestraffning som drabbar barn och andra oskyldiga betydligt hårdare än de som gör sig skyldiga till raketbeskjutning av Israel.  
 
En kortfattad lägesrapport som FN gav ut i juni 2012, ”Five years of blockade: the Humanitarian situation in the Gaza strip”, bekräftar denna bild. En uppfattning att det skulle vara OK att Israel upprätthåller sin blockad har hörts i debatten om Ship to Gaza. Att FN erkänner Israels rätt att skydda sitt territorium bland annat genom att stoppa vapentransporter till Gaza är dock inte detsamma som att det är OK att fortsätta med blockaden. Den ovan nämnda FN-rapporten betonar också detta genom att betona att blockaden såväl till lands, till sjöss som i luften är;
 

”... a denial of basic human rights in contravention of international law and amounts to collective punishment”.FN-rapporten ”Gaza – a liveable place in 2020” som endast är ett par månader gammal bekräftar även den bilden av Gaza som oerhört bekymmersam. Rapporten sammanfattar också vad som krävs för att få till stånd en fungerande Palestinsk stat som skulle kunna leva i fredlig samvaro med grannarna Israel;


It will be essential to ensure the provision of basic infrastructure (particularly water/sanitation and electricity) and improved social services (particularly health and education). As a heavily urbanized environment with little room for further growth, Gaza needs to be open and accessible to the world. The viability of a future Palestinian state depends on a proper connection between the West Bank and Gaza, providing access to the Mediterranean for the entire occupied Palestinian territory”.
 
Den sammanfattar också vad som är FN:s målsättning avseende Gazaremsan;


In short, an end to the blockade of the Gaza Strip, in the context of Security Council resolution 1860, and Gaza´s recovery and long-term economic development remain fundamental objectives of the United Nations”.
 
De som kritiserar behovet av Ship to Gaza kritiserar därmed också FN och Amnesty och underkänner den ström av rapporter som berättar om Gazabornas lidande.  


 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar