fredag 24 oktober 2014

Ukrainas parlamentsval 26 oktober – 6. Analys inför valet

Efter att jag har gått igenom valsystem, partier och oligarkernas betydelse för parlamentsvalet i Ukraina på söndag avslutar jag här med att sammanställa en analys inför valet baserad till allra största del på fyra valanalyser från olika länder. De finns länkade nedanför inlägget för den som vill läsa dem i sin helhet. De har alla lite olika approach och dateras från början av september till 20 oktober så de ger lite spännvidd över tid men också en diversifierad input från olika horisonter.

Den mest genomarbetade av analyserna är tysk, publicerad av DGO, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e. V som är knutet till Universitetet i Bremen. Den publicerades 15 oktober och är därför tämligen färsk. Den ena författaren Irina Solonenko gör en ganska lång och bred analys inför valet medan hennes kollega Susanne Worschech har specialstuderat kandidater från civilsamhället. Ett nytt och aktuellt fenomen i den ukrainska politiken. Jag refererar här till denna analys som DGO/Solonenko respektive Worschech.

Vidare en polsk, från en fristående forskningsinstitution med det polska namnet OSW, Osrodek Studiow Wschodnich eller på engelska The Centre for Eastern Studies. Författare till denna är Tadeusz A. Olszanski och refereras till som OSW/Olszanski. Den är publicerad tidigt i september.

Den tredje analysen kommer från European Council of Foreign Relations, ECFR vilket är en oberoende think-tank med kontor på flera ställen i Europa. Den startades 2007 och leddes då av bland andra finske Martti Ahtisaari och tyske Joshka Fischer. Finansieringen står både näringsliv, ett antal nationella regeringar och välgörenhetsorganisationer för. Analysen här står Andrew Wilson (Författare till boken “Ukraine Crisis: What it Means for the West”) för och den publicerades 20 oktober och är därmed rykande färsk. Den refereras här till som ECFR/Wilson.

Slutligen en kortare analys i artikelform publicerad i Washington Post 6 september. Den är skriven av Erik Herron och Nazar Boyko. Herron är statsvetare vid West Virginia University och Boyko tillhör CIFRA Group, en ukrainsk analysgrupp baserad i Lviv. Refereras här till som WP/Herron&Boyko.

Jag gör inga direkta citat men texten baseras som sagt huvudsakligen på dessa texter, men översatt av mig från engelska och tyska och med viss ifyllnad av mina egna observationer från min research inför den här serien inlägg om det ukrainska parlamentsvalet, varav detta är det sista.


Bara valvaka på söndag som återstår och då kanske den här analysen kan vara bra att ha tillhands?Val i krigets skugga

Kriget, eller anti-terrorist operationerna som ukrainarna helst kallar det, kastar en mycket stor och mörk skugga över valet på söndag. DGO/Irina Solonenko framhåller att Ukraina befinner sig i det mest turbulent läget någonsin i nationens unga historia. Parlamentsvalet ses som en chans att förnya systemet för styret av denna nation men det är oklart om det kommer att skapa grund för den handlingskraft som behövs för de reformer som Euromajdan gav kvitto på att folket önskar se. Aggressionen från Ryssland och den interna turbulensen i öst med beväpnade separatister gör läget än mer komplicerat och svårt än det är i utgångsläget.

WP/Heller&Boyko påminner om att det gamla partisystemet har blivit rejält omskakat av Janukovytjs flykt och kollapsen för hans Regionernas Parti. Partiidentiteterna är med några undantag helt nya och väljarna kan få svårt att reda ut vilka kandidater som egentligen ligger bakom partibeteckningarna och vad de egentligen har för agenda.

Valet handlar i huvudsak om personer och slogans och mindre om programförklaringar och idédebatt, påpekar DGO/Solonenko . Det framstår alltså inte som alldeles glasklart vad de olika partierna egentligen står för och vilka reformer de tänker stödja vilket förvisso inte är något nytt fenomen i den ukrainska politiken. Den retorik som används knyts i huvudsak till nationalistisk patriotism med militaristiska och anti-ryska slogans eller i motsats till dessa kring begrepp som enhet, stabilitet, fred och försoning. Det förra ser dock ut att vara den dominerande hållningen.

 En aspekt som inte tas upp i någon av analyserna såvitt jag kan se är hur ett parlament som har en övervikt för ledamöter med en populistiskt anti-rysk, nationalistisk-militäristisk agenda ska kunna hantera relationerna med Ryssland i det svåra diplomatiska läge som råder. Tankarna går till efterkrigs-Finland där en revanschistisk inställning till Ryssland sannolikt hade kunnat bli ödesdiger för Finland. Ukraina kan inte besegra Ryssland militärt utan är tvungna att hantera relationen med sin stora granne på ett sätt som inte är undergivet men samtidigt inte heller överdrivet aggressivt. En politik som kräver en koncentrerad balansgång och kalla hjärnor. Det förefaller i denna fråga som att Poroshenko-blocket trots allt kan fungera bäst som bärare av en diplomatisk linje som kan leda till avspänning, fred och handel länderna emellan. En alltför ivrig Euromajdan-retorik kan möjligen öka spänningar och försätta landet i ett ännu farligare läge än nu.

I de krigshärjade områdena i öst och på Krim kommer valet inte att kunna hållas vilket emellertid kommer att ge parlamentet just den här ensidigt anti-ryska sammansättningen. Dessa distrikt kan dock vid senare tillfälle få göra fyllnadsval men det lär dröja tills den ukrainska suveräniteten över områdena är återställd. Totalt handlar det om 32 distrikt i de här regionerna som får vänta på att välja sina kandidater, enligt OSW/Tadeusz A. Olszanski . Den halva av parlamentet som väljs enligt proportionerligt system kommer dock, om jag förstått rätt, inte att få några röster från de här områdena.

OSW/Olszanski framhåller också det faktum att Värdighetsrevolutionen (en benämning som numera används i Ukraina för att beskriva Euromajdan och dess konsekvenser) inte har frambringat något nytt starkt parti. Men många officerare ur frivilligbataljonerna och aktivister från Euromajdan finns dock på listorna för alla pro-europeiska partier och har troligen också bidragit till populariteten för Ljasjkos Radikala Parti och uppstickaren Civic Position, menar OSW/Olszanski. Jag hittar faktiskt ingen svensk översättning som verkar vedertagen men Medborgarståndpunkt eller Medborgarställningstagande bör väl vara betydelsen men jag använder i fortsättningen Civic Position som är mindre omständligt. 

DGO/Susann Worschech noterar dock att det för första gången sedan Ukraina blev självständigt finns ett stort antal kandidater från civilsamhällets olika organisationer och från media med som kandidater i ett parlamentsval. På Petro Poroshenko-blockets lista finns flera journalister med. Från organisationer av olika slag finns kandidater med på listorna från framför allt Jatsenjuks Folkfront, Tymosjenkos Fäderneslandsförbund och uppstickaren Civic Position. Detta nya parti ser ut att klara spärren med viss råge vilket kan tyda på ett genomslag bland folk som tröttnat på de ”gamla” korrumperade eller förmodat korrumperade politikerna. Worschechs analys visar att tolv av alla dessa kandidater var aktiva under Majdan-protesterna i vintras. Det är svårt att avgöra om man ska tycka det är många men kommer de alla in utgör de i så fall cirka 2,5 % av ledamöterna. Större blir dock inte representationen från folkets Euromajdan men tillsammans med övriga aktivister som kandiderar kan det ändå bli några procent ledamöter från civilsamhällets NGO:er och olika kampanjorganisationer och folkliga initiativ. Hälften är emellertid journalister, bland andra sju stycken från nättidningen Ukrainska Pravda som är rätt uppmärksammad. 

Bland NGO:erna är aktivistgruppen Reanimation Package of Reforms (RPR) en omtalad och viktig aktör i debatten. Den utgör ett nätverk eller en plattform för ett hundratal olika Think Tanks och NGO:er med olika expertis som i  arbetsgrupper under olika teman/samhällsfrågor försöker sammanställa önskvärda reformer och bedriva lobbying för att få dem till stånd. Från denna grupp finns fem kandidater men de flesta för små partier utan chans att passera spärren.  Även kampanjen Stop Censhorship har haft en central roll inte minst som förbindelse mellan journalistkår och aktivister.

Den fråga som engagerar mest tycks emellertid vara att ta itu med korruption och maktmissbruk. Men Worschech medger att 20-30 aktivister inte är tillräckligt för att genomföra grundläggande förändringar av det politiska systemet men att det ändå är notabelt att Euromajdan förs in i parlamentet.
Konfliktytor

OSW/Olszanski framhåller att den ukrainska väljarkåren är djupt delad mellan supportrar för en pro-europeisk respektive pro-rysk linje även om den senare försvagas rejält av utvecklingen i öst. Han påpekar också att valet kommer att hållas i en mycket spänd atmosfär. Den lag som Porosjenko drev igenom 16 september och som innebar vissa eftergifter till separatisterna i öst och ett löfte om större autonomi för utbrytarregionerna Donetsk och Luhansk har blivit mycket omstridd och har använts som propaganda emot presidenten Porosjenkos parti av de mer militanta partierna.

DGO/Solonenko beskriver detta som att det går en konfliktlinje mellan de som önskar fred och försoning respektive de som intar en mer militant kompromisslöshet (med separatisterna). I det förra lägret placerar hon Petro Porosjenko-blocket, Starka Ukraina, Oppositionsblocket och Kommunisterna medan den militanta kompromisslösheten företrädsa av de flesta av de övriga partierna helt enkelt, men i olika hög grad.

Enligt ECFR/Wilson hoppas Porosjenkoblocket men också Fäderneslandsförbundet att vinna röster I södra och östra Ukraina men att det främst är tre andra partier som satsar sitt mesta krut på dessa områden, Kommunistpartiet CPU i synnerhet som står under stark press och hot om bannlysning men som kan tänkas gynnas av nedgången för den förre presidentens Janukovytj Regionernas Parti.

En annan konfliktlinje som OSW/Olszanski lyfter fram som viktigast är den som beskrivs som kampen inom det pro-europeiska lägret. Det finns en klar skiljelinje, menar han alltså, mellan ”fredspartier” och ”krigspartier” även inom detta pro-europeiska läger. De första företräds egentligen bara av Porosjenkoblocket men inklusive stödpartiet UDAR och de s.k. ”krigspartierna” utgörs av de övriga pro-europeiska partierna med Jatsenjuks Folkfront och Tymosjenkos Fäderneslandsförbund i spetsen. Det är dock svårt att avgöra, enligt Olszanski, om Jatsenjuk egentligen förordar en militär lösning på konflikten med separatisterna eller om det bara är en taktisk hållning inför valet för att inte tappa patriotiska röster till rivalen Tymosjenko. Han påpekar dock att väljarkåren tycks efterfråga den militanta linjen och att den ovan nämnda lagen om utökad autonomi för utbrytarregionerna och amnesti för de stridande separatisterna där av somliga rentav betraktas som kapitulation eller högförräderi.

DGO/Irina Solonenko framhåller slutligen också den klara skiljelinje som går mellan partier som kan beskrivas som pro-majdan eller som non-majdan. Det sistnämnda lägret kan innehålla rena motståndare till maktskiftet i Kiev och som betraktar det som en kupp till de som accepterar utvecklingen men önskar en mer rysstillvänd politik men med det gemensamma att de inte identifierar sig med Majdanrörelsen.

I Pro-majdan fältet samlas de partier som suttit i den tillfälliga koalitionsregeringen eller stöttat denna. I spetsen förstås Poroshenkoblocket med UDAR, Jatsenjuks Folkfront, Tymosjenkos Fäderneslandsförbund men också Svoboda.

I Non-majdan fältet finns Regionernas Parti som dock beslutat att inte gå till val annat än i enmansvaldistrikten (se nedan). Men kan den vägen ändå ta platser i parlamentet. Många av de gamla politikerna i Regionernas Parti ställer nu istället upp som Oppositionsblocket, då heller inte enbart i enmansvaldistrikten. Här finns också partiet Starka Ukraina med oligarken Serhiy Tihipko som ledare. Han tillhörde tidigare Regionernas Parti men drog sig snabbt ur detta vid Janukovytjs flykt. Ett annat namn på deras lista är oligarken Valerij Choroshovski . Kommunistpartiet är ytterligare ett parti som sannolikt har tappat de flesta av sina röster i den anti-ryska stämning som råder. De hade vid förra valet ungefär 13 % av rösterna men lär inte klara spärren denna gång. Vilket inte hindrar att de kan få några platser genom enmansvaldistrikten. 

En outsider mellan dessa fält är, enligt Solonenko, Oleh Ljasjkos Radikala Parti. Möjligen menar hon då att de inte funnits med i övergångsregeringen efter maktskiftet och att de därför inte har någon klar ”Majdan-identitet”.Enmansvaldistrikten och uppstickaren Civic Position

I enmansvalkretsarna/distrikten väljs en kandidat per distrikt enligt systemet “first-past-the-post”, det vill säga den kandidat som får flest röster tar platsen I parlamentet för distriktet. Det innebär att en kandidat från ett mycket litet parti kan vinna plats i parlamentet om denne lockar till sig tillräckligt många röster. Det ska inte heller glömmas bort att det ställer upp många oberoende kandidater. Det kan röra sig om lokala personligheter av olika slag. Bland dessa oberoende finns flera av oligarkernas kandidater som backas ekonomiskt av dessa och därför har möjlighet att göra påkostade kampanjer. Halva parlamentet utgörs av dessa ledamöter vilket gör valet lite mer oberäkneligt. Att klara spärren på 5 % för partierna är alltså ett sätt att komma åt några av parlamentsplatserna men det gäller endast halva parlamentet alltså. Som det ser ut nu lär, som tidigare nämnts, en del av dessa distrikt - de som idag är utropade som självständiga republiker i öst - få avgöras genom senare fyllnadsval. 

WP/Heller&Boyko betonar just denna detalj men påpekar att distrikt som deltar I valet måste rapportera resultaten alldeles oavsett hur många röstlokaler som har hållits öppna, enligt artikel 95 i vallagen. Det betyder, i princip, att även om endast en enda vallokal kunnat hållas öppen och tagit emot röstande i distriktet på ett godkänt sätt så ska det resultatet räknas in som distriktets slutresultat. Denna valtekniska detalj kan föra med sig lokala stridigheter med märkliga resultat och utmaningar för legitimiteten för valet. De framhåller också att valadministrationen på flera platser i dessa områden kan komma att lida av brist på personal och att säkerheten inte kan garanteras överallt vilket också kan öppna för påtryckningar och manipulation av resultatet. De framhåller erfarenheterna från vårens presidentval där också en mängd lokala borgmästarval hölls. Medan utfallet av presidentvalet ansågs vara helt legitimt fanns däremot tveksamheter i de lokala valen där potentialen för mutor och manipulation var större. Det finns farhågor att detta mönster kan upprepas i parlamentsvalet när distriktens representanter ska väljas.

Opinionsundersökningarna visar att mellan 5 och 10 partier har chans att passera över 5 %-spärren. Men ECFR/Wilson varnar för att dessa prognoser endast mäter den halva som väljs partivis enligt representativ modell och påminner om att inte glömma bort den halva som väljs enligt den ovan beskrivna “first-past-the-post”-modellen i enmansvaldistrikten. I ett land som Ukraina, framhåller han, ger detta system en stor fördel för de som har tillräckligt med pengar för att köpa sig röster, med andra ord lokala oligarker eller deras politiska allierade. Han menar att det var ett misstag att hålla fast vid denna modell och att det kan betyda att endast ett femtiotal av de nya parlamentsledamöterna blir helt nya ansikten.

DGO/Irina Solonenko framhåller slutligen en annan viktig poäng. Pro-majdan partierna i vissa valdistrikt har kommit överens om att stå bakom en gemensam kandidat. Dessutom får inte glömmas bort det som redan nämnts att kandidater från Regionernas Parti ställer upp i vissa distrikt. Några för partiet men en del som oberoende kandidater, vilket kanske ger större chanser då partiet misskrediterats av Janukovytj och Majdan-händelserna.

WP/Heller&Boyko framhåller även de vikten av koordinera stödet till en enda stark kandidat i enmansvaldistrikten. De påminner om att framför allt Fäderneslandsförbundet och Svoboda gjorde så i flera distrikt inför valet 2012 men att de misslyckats med detta inför det kommande valet. En orsak till detta kan vara att de förra gången hade fyra månader på sig jämfört med knappt två denna gång. De tror att detta kan kosta dem platser i parlamentet, kanske tvåsiffriga till antalet. Hur som helst lär det bli en bitter kamp om dessa distriktsröster mellan partinominerade och oberoende kandidater och att koordination bakom kulisserna kan förekomma. I annat fall blir det ett krig alla mot alla i distrikten.


Uppstickaren Civic Position

Ett parti som jag inte haft med i den genomgång av partier som ingått i min serie inlägg om valet i Ukraina är Civic Position, som tidigare nämndes. Många av de aktivister som fanns med på Majdan-torget - men kanske framför allt de som efter maktskiftet engagerat sig i olika upprop, kampanjer och organisationer för att få till stånd en kursändring för landet – finns nu på partiet Civic Positions lista. 

Detta parti är inte nytt utan bildades redan 2005 men gick då under namnet Starka Ukraina. Det nuvarande namnet har hängt med sedan 2010 och ledaren sedan dess är den, enligt ECFR/Wilson, respekterade före detta försvarsministern Anatoliy Hrytsenko, som kom fyra i presidentvalet tidigare i år med 5,5 % av rösterna.

 Enligt OSW/Olszanski  är partiets program konservativt, pro-europeiskt och anti-ryskt och förespråkar en hårdför linje gentemot separatisterna i öst. Han menar också att det är dåligt organiserat och kallar det ett marginellt parti som nått sin största popularitet tack vare Hrytsenkos aktivitet under Majdan-händelserna.

DGO/Susann Worschech framhåller däremot partiet som en växande kraft som samlar flera av de aktivister inom Majdan-rörelsen som försöker ta sig in i parlamentet för att förändra landet inifrån maktens korridorer. De ser också ut att vinna stöd hos tillräckligt många för att komma över spärren på 5 % och i en del mätningar ligger de till och med uppåt det dubbla.


Euromajdan. Bild: hd.se


Vilka vinner? Prognoser och gissningar

Över 20 partier ställer upp I valet men det lär bli runt 8-9 som blir betydande i parlamentet. Enligt väljarundersökningarna leder framför allt Porosjenkoblocket (kanske är det här dags att bara påminna om att det faktiskt leds av Jurij Lutsenko) men också Ljasjkos Radikala Parti. I övrigt lär det bli en fight mellan Tymosjenkos Fäderneslandsparti och Jatsenjuks Folkfront om tredjeplatsen. Det ovan nämnda Civic Position ser ut att klara spärren men däremot inte Svoboda eller Starka Ukraina. OSW/Olszanski  tror dessutom, liksom de allra flesta, att chanserna för Kommunistpartiet och Oppositionsblocket är små. I enmansvaldistrikten ser han störst chans för kandidater tillhörande Porosjenkoblocket, Starka Ukraina, Folkfronten och Fäderneslandsförbundet. De pro-europeiska krafterna lär hur som helst få ett definitivt övertag men att det blir svårt att få till en koalition för regeringsbildning stark nog att kunna driva igenom tillräckligt radikala reformer och ändringar av konstitutionen som lär behövas för att förändra det politiska systemet grundligt.

DGO/Irina Solonenko gör en djupare analys och menar att den forna strålglansen kring Tymosjenko har falnat väsentligt och att hon har tappat i popularitet och i takt med detta också hennes parti Fäderneslandsförbundet. Partiet har försökt reparera detta med att introducera nya personer på vallistan. Jatsenjuks Folkfront har en militant framtoning med många kandidater från frivilligbataljoner och använder mycket militär symbolik i sin kampanj vilket åtminstone lär ta partiet förbi spärren på 5 % om prognoserna stämmer. Svoboda däremot ser, som redan nämnts, ut att ha tappat mycket och lär få svårt att nå spärren. Då de fick 10 % i det tidigare valet hade den nationalpatriotiska framtoningen en lockelse eftersom den fyllde ett otillfredsställt behov under Janukovytj. Nu när denna patriotism är i praktiken ”statsideologi” har de inte längre ensamrätten på den och kan därför ha tappat anhängare, menar Solonenko.

Kommunisterna lär inte nå upp till 5 %-spärren men är traditionellt starka i de distrikt som nu inte kan delta i valet. Dessa platser är som sagt tänkta att tillsättas genom senare fyllnadsval så ett litet tillskott av kommunister kan nog tänkas tillkomma parlamentet senare. Det är dock helt avhängigt av vad som kommer att hända med dessa självutnämnda republiker Donetsk och Luhansk förstås.

Oleh Ljasjkos Radikala Partiet har gått ut hårt mot oligarkernas makt, vilket är ett populistiskt drag, men, påpekar Solonenko, inför valet har det uppdagats att denne Ljasjko själv bor i en lyxig villa utanför Kiev, har dyra bilar och flyger privat-jet. Han uppträder också regelbundet i en oligarkägd tv-kanal. Men de prognoser som gjorts visar ändå på ett tämligen starkt stöd och hans parti kan bli näst störst, vilket förvisso inte behöver innebär mer än en röstandel på cirka 10 %.

 Ingen av de analyser jag studerat tror på någon dominerande kraft i parlamentet utan att vi lär få se ett splittrat sådant som i värsta fall kan underminera den politiska stabilitet landet så väl behöver. Som bland andra WP/Heller&Boyko framhåller kan detta i så fall – för ett land vars suveränitet sedan flera månader är hotad – bli en källa till en än större oro över landets framtid alltmedan politiker och partier slåss vildsint om bytet.

Porosjenko. Bild: SvD/Gleb Garanich


Hur kan en tänkbar regeringskoalition se ut?

Enligt alla bedömare lär inget enskilt parti, inte ens Porosjenkoblocket, få tillräckligt mycket röster för att kunna regera ensamt. Som det ser ut blir det mellan 30-40 % av rösterna vilket ändå inte räcker till majoritet. ECFR/Wilson tror att den mest sannolika regeringskoalitionen blir mellan dem, Folkfronten och Civic Position och att Jatsenjuk i så fall skulle kunna fortsätta som premiärminister. Men, tilläger han, det krävs att dessa partier vinner mycket röster i enmansvalkretsarna för att vinna nog med lokalt stöd över landet för att överleva som regering.

Mest optimistisk är OSW/Olszanski som menar att parlamentet ändå kommer att få en stabil pro-president majoritet. Han ser främst en koalition mellan Porosjenkoblocket med UDAR (icke att förglömma), Folkfronten samt en stor del av distriktskandidaterna, där Porosjenkoblockets kandidater, enligt hans bedömning, i vissa fall kan räkna med stöd från ledamöter från Civic Position, Fäderneslandsförbundet, Svoboda och till och med Radikala Partiet och i vissa fall Starka Ukraina. Han ser dock inte heller han att det blivande parlamentet kommer att få en tillräckligt kvalificerad majoritet för att kunna genomföra nödvändiga konstitutionsändringar eller tillägg utan att långtgående kompromisser kan förväntas.

Olszanski ser i alla händelser ett samarbete mellan Porosjenkoblocket och Folkfronten som mest troligt då de under valkampanjen undvikit att kritisera varandra och Jatsenjuk har redan före valet för Porosjenko föreslagit en formell koalition

DGO/Solonenko noterar också detta närmande men med invändningen att deras oenighet om hur problemet med separatisterna ska lösas kan göra denna tänkbara koalition komplicerad. Porosjenkos förhandlingsväg eller Jatsenjuks militära väg?

Det kan alltså istället, enligt Solonenko, sluta med att det bildas en koalition som utesluter alla Pro-majdan partier och att Poroshenko istället samlar en majoritet bland partier och fria kandidater som förordar en fredlig lösning i öst och en enhet och försoningslinje för landet. Detta befaras av vissa kunna hämma reformivern eftersom den anses större hos Pro-majdan partierna. 

Det enda parti som ser ut att bli riktigt stort i parlamentet är alltså Porosjenko-blocket men utan att dominera helt. Därtill kommer ledamöterna från enmansvaldistrikten vars lojaliteter är mycket blandade och svåra att förutse. Alla analyserna här tvivlar på möjligheterna att bilda en stark regering runt Porosjenkos parti. Själv ställer jag mig slutligen också frågan hur stor skillnad en ny regering gör? I vilken omfattning har den kontroll över vad som händer i detta slitna land? De ständigt pågående insamlingarna till utrustning för soldaterna vid fronten är tecken inte bara på patriotisk offervilja utan också det pinsamma faktum att en del av statens medel för försvaret försvinner någonstans på vägen. Porosjenko som president har försökt framstå som en offensiv militär strateg under sommarens kraftsamling för att ta kontroll över områden som separatister försvarat. Frågan är bara hur bra koll han har på trupperna och fronten? Häromdagen beordrade han artilleritystnad vid sydöstfronten men med tillägget: ”We announce ‘artillery silence’ and we’ll see what will happen”.  

Han har också nyligen begärt (ja, ordet ”demand” och inte ”request” används) fler observatörer från OSSE till Donetsk- och Luhansk-regionerna. Han vill också att dessa förses med utrustning som drönare, bepansrade fordon och radar. 

Samtidigt måste vinterns gasleveranser säkras för att inte folket ska frysa ihjäl vilket landet inte klarar utan nya lån från EU.

Porosjenko får, om det går som prognoserna säger, efter söndagens val kopplat ett grepp om den ukrainska politiken då han kommer att ha inte bara posten som regeringschef utan också har ett fastare grepp om parlamentet genom sitt parti. Ändå måste det ifrågasättas om Porosjenko har tillräckligt starka nypor för att hålla ihop landet? Eller är det möjligen så att sönderfallet hos det Ukrainska samhällets struktur och institutioner är så långt gånget att det är irreparabelt i nuvarande läge?

Det är hur som helst en svår sits för den nya regeringen hur den än kommer att sammansättas. Många viktiga och tunga beslut behöver tas. En stark regering kan vara det viktigaste för landet framöver. Den samlade bedömningen här måste bli att det är mycket tveksamt om det nya parlamentet som väljs på söndag kommer att kunna leverera en sådan. 


Analyserna i sin helhet:

European Council of Foreign Relations, ECFR/Andrew Wilson (Författare till boken “Ukraine Crisis: What it Means for the West”(20 oktober)

The Centre for Eastern Studies/OSW, OsrodekStudiow Wschodnich, /Tadeusz A. Olszanski (tidigt september)

DGO, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakundee.V/Irina Solonenko, Susanne Worschech (15 oktober)

Washington Post/Erik Herron & Nazar Boyko (West Virginia University resp. CIFRA Group)(6 september)
Artiklar inför valet:

Anna-Lena Laurén i SvD

Sten Sjöström, Sveriges Radio

Fredrik Wadströms kritik på SR mot Aftonbladets Ukraina-rapportering

... och Aftonbladets Åsa Linderborg svar

Linus Valtersson i Fria Tidningen

Katja Johansson, Svenska YLE

Klipp med Ingmar Nevéus på DN-webb

Tidigare inlägg i serien om parlamentsvalet i Ukraina:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar