fredag 14 juni 2013

OECD ger SD den undersökning de efterlystSå har den då kommit, undersökningen om invandringens kostnader som Sverigedemokraterna (SD) så länge efterlyst. Dylika uträkningar är alltid en tveksam matematik och riksdagens övriga partier har också lyckats motstå frestelsen att tillmötesgå dessa utredningskrav. 


Men nu har alltså OECD, som en del av sin årliga rapport om migration, levererat den undersökning som SD velat ha. Den del av rapporten som handlar om invandringens ekonomiska följder visar att den är en samhällsvinst för de allra flesta europeiska länder samt USA. Allra mest i Schweiz men intressant nog också i hög grad i Grekland där alltså högerradikala krafter försöker göra invandring till syndabock i ett samhälle i fritt fall. Även Sverige visar alltså plussiffror när den tämligen enkla räkneoperationen där skatteinkomster ställs mot minussidans bidrag och pensionsutbetalningar.
 

Jag har alltid varit motståndare till den här typen av matematiska övningar för olika grupper. När det väl börjar kalkyleras på detta sätt kan det appliceras på alla möjliga grupper och frågan är vad för slags slutsats som sedan ska dras? Applicerat på gruppen barn blir ju resultatet sannolikt ett enda stort minus ekonomiskt för att ge ett ytterlighetsexempel.

En snabb titt på rapporten ger vid handen att det egentliga svaret på frågan om invandringens kostnader är att den varken utgör någon betydande ekonomisk belastning eller vinst för de undersökta staterna. En indikation säger att de länder som har en stor andel arbetskraftsinvandring visar större plussiffror än det motsatta. Men OECD medger också den stora svårigheten att mäta säkert eftersom inte alla indikatorer finns tillgängliga för alla länder. Det finns också skäl att vara lite kritisk till uppgiften eftersom det finns starka krafter som gärna ser skäl till att öppna upp än mer för en internationell arbetsmarknad där rörligheten över gränser är förmånlig för företag som vill ha billig arbetskraft snabbt. Men det är ändå en tämligen gedigen undersökning som gör att de ekonomiska argumenten mot invandring kan avstyras som grundlösa. 

Siffrorna SD ville ha är därmed levererade. Så kan vi gå vidare i texten och SD får avskriva det främsta argumentet emot invandringen som de alltid lägger fram på bordet för att slippa erkänna vad det egentligen är som stör dem, föraktet för den andre.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar