söndag 2 mars 2014

Klimathotet på allvar – men hur blir ord till handling?Den amerikanske utrikesministern John Kerry jämställde nyligen i ett tal klimathotet som lika stort som hotet om terrorism och fattigdom och påpekade att väldigt lite har gjorts för att komma till rätta med klimatförändringarna sedan problemet lyftes upp och debatterades vid FN-konferensen i Rio 1992 (Earth Summit). Han skrädde inte orden när han pekade på klimatförändringarna som det mest skrämmande massförstörelsevapnet av alla. Det kan i alla fall se ut som en klar utmaning till strid med oljeindustrins lobbyister, som bröderna Koch, som drivit på förnekelsen av klimatproblemet.


Det är bra att världens ledare tar klar ställning i ord. Men att väldigt lite har hänt sedan 1992 är naturligtvis till största delen hans och/eller hans kollegors ansvar. Att gå från ord till handling tycks vara en oerhört trög process som naturligtvis speglar politikers ibland mycket svala intresse och oäkta engagemang men också den makt som de transnationella storföretagen och kapitalägarna ständigt utövar. Lobbyismen i USA och i EU och på andra ställen är en omfattande industri i sig. Metoderna är många och subtila och går inte bara ut på att påverka politiska beslutsfattare direkt utan också genom att skapa opinion för att sätta tryck på dessa att fatta beslut i en viss riktning.


Uppfattningen att storföretagen/kapitalägarna egentligen är de som styr de viktigaste besluten brukar ibland beskrivas som en vänstervriden konspirationsteori och avfärdas med att kapitalismen är dynamisk och fungerar på ett mer sinnrikt sätt än så... och fungerar bra utan inblandning från politiker dessutom.

Det behöver dock inte ses som någon mystisk konspiration utan går att avläsa på en vanlig hemsida vilka åsikter dessa storföretag hyser och vad som står på deras agenda. European Round Table of Industrialists (ERT) har f.n. en svensk ordförande, Leif Johansson (tidigare Volvo-chef) och består av cirka 50 toppchefer (CEO:s) från ledande europeiska storföretag. Tillsammans står de för över hälften av EU-ländernas BNP. Deras inflytande är stort, mycket stort. De anser alldeles säkert att just därför att deras ekonomiska styrka är så stor så motiverar det också ett motsvarande inflytande på politiken. 

På ERT:s hemsida finns en hel del olika ämnen uppställda där organisationen uttalar sin hållning. Det rör sig också om sådant som hållbar energi och klimatfrågor och innovationer för en hållbar produktion. Men när de sände ett öppet brev till EU för ett år sedan angående dess långtidsbudget (MFF – multiannual financial framework) var budskapet klart:

”Europe businesses call for a budget that reflects the challenges of the future – a budget that invests in growth”
 

  
Allt annat hamnar i skymundan och huvudbudskapet är att det är tillväxten som måste säkras. Till varje pris får man förmoda. Det öppna brevet kan tolkas som en förhoppning men med tanke på avsändaren kan det mycket väl ses som ett hot mot försök att ta andra hänsyn i det långsiktiga budgetarbetet. Det avslutas på detta sätt:

”We count on EU leaders to ensure that the final agreement on the multiannual financial framework focuses on supporting investment, growth and job creation across our continent”

ERT har också publicerat ett policy-paper som specificerar organisationens åsikter om den fortgående utvecklingen av klimatpolitiken, ”Energy and Climate Change: Developing a sustainable energy economy for Europe, tackling climate change and maintaining competitiveness”.
 
I denna publikation sägs bl.a. följande:

[...] Europe must move towards fostering a welcomingbusiness environment to ensure growth and more incentivisation for the transition to a low carbon economy, rather than just regulating […] “Yet, the distinction of roles and responsibilities should be clearly stated between public authorities on one side and the private sector on the other side. The EU and MemberStates may act as facilitators but commercial decisions (negotiations, investments,etc.) must remain within the hands of energy companies”.

I klartext betyder det att politikerna ska hålla sig borta från sådant som påverkar energibolagens beslut om investeringar. Om kol är mest lönsamt så blir det kol. 

I USA är det olja och gas som gäller. En oerhört kapitalstark lobby håller produktionen (och konsumtionen) igång och nya metoder som ”fracking” eller utvinning ur s.k. oljesand tillämpas och förespråkas trots dess dokumenterade risker


Näringslivets företrädare är numera ofta ganska oblyga med att betona lobbyismens förekomst och betydelse. Det kommande handelsavtalet mellan EU och USA är ett exempel.


Ett avtal som ser ut att ge företagen väsentligt ökade möjligheter att motsätta sig politiska beslut som tas för att skydda människor och miljö. Läs mer om detta på Mp:s EU-parlamentariker Carl Schlyters blogg ttippen.Här hemma tas beslut i kommun-, landstings- såväl som riksdagshus som bäddar för utvecklingen i decennier framåt. Ofta är orden om hållbar utveckling vältaligt representerade i diverse dokument som beskriver hur medvetna alla är om de ekologiska konsekvenserna av besluten som tas. Det ger ett intryck av att noggranna konsekvensanalyser föregår alla beslut om infrastruktursatsningar och liknande.

Hur rimmar detta med EU-kommissionens förslag till klimatmål?


Hur går det ihop med statliga Swedavias planer på en kraftig expansion av flygtrafiken på Arlanda?


Hur har det väglett besluten som lett till omfördelning av pengar från spår- till motorväg?


Hur ligger orden om hållbar utveckling i munnen på infrastrukturminister Elmsäter-Svärd när ideologiska övertygelser om privatiseringars väl överväger verkligheten och när hon först motsätter sig och sedan riggar utredningar som stöd för uppfattningen? 


Att gå från ord till handling tycks vara oerhört svårt i klimatfrågan. 

Vad kan vi förvänta oss från John Kerry?
 

 
 
 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar