måndag 10 mars 2014

Politiken i Europa måste bli varmare, inte klimatet – snart är det EU-val!!Snart är det val till EU-parlamentet. Valkampanjen borde ha startat redan men det känns väl som att den hamnat i skymundan för det som händer i Ukraina. Det är emellertid inte så lite EU-politik bakom konflikten inom det landet och bakom Rysslands aggression. Fast det är inte det jag vill lyfta fram nu, som sagt, utan EU-valet.

20 svenska ledamöter ska väljas av parlamentets totalt 751 ledamöter från 28 länder. Som synes är det egentligen inte särskilt många ett enskilt parti i ett litet land som Sverige får in i detta väldiga parlament. Folkmängden är avgörande för hur många ledamöter ett land får så Tyskland har flest ledamöter med 96 stycken.

En ganska bra och pedagogiskt illustrerad bild av hur valet går till och med mycket stora penseldrag vad det handlar om och hur beslutsstrukturen i EU ser ut får en genom EU-upplysningen på deras hemsida. Där framgår också att valet redan är i startgroparna, så att säga. Så snart som 10 april kan poströstandet sättas igång från utlandssvenskar och 7 maj börjar förtidsröstandet. 


Som jag ser det finns det ett antal stora frågor/politikområden som är allra viktigast och som jag förhoppningsvis på denna blogg får anledning att återkomma till ett flertal gånger under våren, nämligen följande;

Klimatmålen
TTIP/Handelsavtal med USA
Migration/Flyktingfrågor/Fästning Europa
Högerpopulism/Rasism/Främlingsfientlighet/Nationalism kontra Gemenskap

Därför är jag också glad att kunna konstatera att det Valmanifest Miljöpartiet tagit fram för EU-valet lanseras under rubriceringen ”Klimat och mänskliga rättigheter i EU-valet 2014”. Det är ett bra manifest att jobba efter med en bra riktlinje som säkert blir en val-slogan; politiken måste bli varmare, inte klimatet.

Jag tycker det är ett utmärkt ledmotiv för Miljöpartiets EU-valkampanj 2014. Hela valmanifestet finns som pdf-fil här.


Tidigare har vi här i Sverige, enligt min mening, suttit fast i ett Ja/Nej-träsk när EU-val har hållits och gamla diskussioner från folkomröstningen 1994 om hur bra eller dåligt EU är har då poppat upp igen. Utan att tillföra något nytt eller konstruktivt egentligen. Det gäller i allra högsta grad också Miljöpartiets hållning. Men det var en ganska jämn och på ett sätt ideologiskt tuff och infekterad folkomröstningskampanj (som jag själv var mycket engagerad i för Folkrörelsen Nej till EU) så det kanske har behövts en längre tids ”rehabilitering” för oss EU-motståndare. Personligen tycker jag det är bra att Miljöpartiet har grävt ned utträdeskravet. Det hämmade möjligheten att konstruktivt ta debatten om sakfrågorna för oss miljöpartister. Så kände jag det själv åtminstone.

Inför detta EU-val 2014 ser jag de ovan nämnda frågorna som oerhört viktiga och att det är synnerligen avgörande för EU:s framtid hur den europeiska gemenskapen hanterar dem. Kanske helt avgörande för hela mänsklighetens fortlevnad. Det låter ju dramatiskt så en kan tappa modet men jag känner mig för första gången rejält taggad inför ett EU-val. 

Att EU-parlamentet tog betydligt tuffare klimatmål än kommissionen visar att det inte alls är oviktigt vilka som sitter i det. Den diskussionen lär fortsätta och i Mp:s valmanifest talas det om att ”bygga om Europa”. Det är också en viktig skrivning som antyder att exempelvis energieffektivisering är helt avgörande för att kunna komma i närheten av att nå några utsläppsmål . Där kommissionen vill skjuta upp den diskussionen vill parlamentet sätta bindande målsättningar för EU. Men, som sagt, långt ifrån ett helt enat parlament. Därför gör det givetvis skillnad om det är Miljöpartister eller Moderater som sitter på de ”svenska” stolarna.

Frågan om klimatet hänger också intimt ihop med synen på frihandel och tillväxt. För de ekonomistiskt tänkande högerpartierna och även socialdemokraterna är jobb och tillväxt tämligen endimensionella frågor. För Miljöpartiet är det därför viktigt att lyfta fram andra perspektiv. Fri handel kan vara bra men det finns väldigt många och mycket relevanta invändningar. Att vad som helst och i vilken mängd som helst ska kunna flyta fritt över gränserna är det endast och bara storföretag som kan ha intresse av. För miljö, hälsa, klimat och människors välfärd finns alla skäl att skärpa möjligheterna för EU som gemenskap att inrätta begränsningar för handel när det är befogat men också för enskilda EU-länder att gå före. TTIP eller handelsavtalet som just nu förhandlas fram med USA är ett orosmoln på den himlen och förtjänar stor uppmärksamhet och vaksamhet från Miljöpartiets sida. Som tur är finns Carl Schlyter i parlamentet och bevakar.


Båtflyktingar som gick under på Medelhavet ägnades under en period förra året en hel del medial uppmärksamhet. Sedan riktades den åt annat håll, alltmedan båtarna fortsatte att utföra sina vådliga utmaningar av väder och vind och kustbevakningars patrullbåtar. Dessa ”flyktingbåtar” är ofta i dåligt skick och inte alls lämpade att fara fullastade över långa sträckor. Det är människor som går under på vägen mot Europa i jakten på ett drägligt liv. EU har till största delen dessa människors öden i sina händer. Därför behövs personer i EU-parlamentet som ser dessa människor och inte betraktar dem som anonyma flöden. Miljöpartiet har ett bra ledmotiv - en varmare politik – att jobba efter. Vi vill ju ha ett samhälle där vi är aktsamma om varandra precis som vi är aktsamma om miljön. 

Men den rasism och främlingsfientlighet som breder ut sig i Europa handlar också väldigt mycket om rädsla. Vi kanske skulle kalla det främlingsrädsla men också rädsla för jobben och hur resurser ska räcka till. Då duger det inte med politiker som fortsätter att upprepa mantrat om tillväxt och jobbskapande och som börjar tumma på invandringen som ett populistiskt instrument för att stilla den oron. Då är det givetvis bättre med Miljöpartister i parlamentet som vill se ett öppnare och mer humant Europa; en varmare politik.

Den här kampanjen blir viktig och förhoppningsvis kan den bli riktigt roligare och intressantare än någonsin. Åtminstone om Miljöpartiet får sätta agendan.
 

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar