onsdag 26 mars 2014

Ett gott skäl att rösta i EU-parlamentsvalet: klimatmålenFN:s klimatpanel har nyss inlett möte i Yokohama för att diskutera klimatförändringarna. För varje ny forskarrapport tycks läget har försämrats och tonläget på varningsropen skruvats upp. Alltfler politiker börjar åtminstone smaka på orden förnybar energi och minskade koldioxidutsläpp. Dessvärre är det fortfarande trögare till handling. Det behövs människor i beslutsfattande ställning som inser frågans dignitet och är beredda att agera.

Klimatpolitiken är ett mycket viktigt skäl att rösta i det kommande EU-valet, och att rösta grönt. Det urvattnade förslag till klimatmål som EU-kommissionen lade fram tidigare i år fick kritik av parlamentet som formulerade ett eget förslag med tuffare målsättningar. 

Den svenska regeringen däremot gav stöd till kommissionens förslag. Det visar att vi har en regering som är extremt passiv i klimatfrågan men också att det är av stor vikt vilka vi röstar in i EU-parlamentet. Med flera moderater och folkpartister och likvärdiga kandidater från andra länder i parlamentet blir det inte mycket offensivlust i klimatfrågan fortsättningsvis.


Frågans allvar kan inte nog understrykas. FN:s klimatpanel (IPCC) inledde, som sagt, för bara ett par dagar sedan ett nytt möte i Yokohama. Rapporter från mötet har redan läckt och sägs innehålla profetior om en dramatisk ökning av antalet översvämningar. Den vi sett i Storbritannien tidigare i år kan bli en återkommande syn i fortsättningen. Den känns för övrigt redan ganska bekant. 


Avsmältningen av is vid Arktis är något som accelererat med chockerande hastighet även för klimatexperter . Ingen hade trott att avsmältningen skulle ske så snabbt som den nu gör. Bland det mest skrämmande är att det allra mesta av den fleråriga och tjockare havsisen har försvunnit under de senaste fem åren. Det säger Pär Holmgren, meteorolog och hedersdoktor vid Uppsala Universitet, i boken ”Att svära i kyrkan”. Han fortsätter bland annat så här:

”Jämför man med referensperioden 1979-2000 har så gott som hälften av sensommarens havsis försvunnit, vilket i sin tur leder till ökad risk för självförstärkande återkopplingar i klimatsystemet och en accelererande uppvärmning. Just i Arktis verkar de riskerna vara extra stora. När isen smälter friläggs mer mörkt hav, som istället för att reflektera solstrålningen, kan absorbera energin, vilket gör att det blir ännu varmare och att ännu mer is smälter. Metanet på havsbotten i Arktis riskerar att börja läcka upp i atmosfären. Då metan är betydligt kraftfullare som växthusgas än koldioxid leder det till att uppvärmningen kan förstärkas, även om utsläppen från mänskliga aktiviteter skulle upphöra [...]Så länge vattnet är istäckt kyls det, beroende på salthalten, ner till nollgradigt eller någon minusgrad. Men när isen är borta blir havsvattnet snabbt varmare, vilket i sin tur leder till att det, på hösten, tar längre tid för ny is att bildas, och då blir nyisen som bildas den vintern tunnare än tidigare år, och smälter sedan undan ännu tidigare på försommaren året därpå. Det här är verkligen en ond cirkel, och processen kallas ibland för ”The Arctic Death Spiral” [...] Trots att vi nu ser de stora och snabba förändringarna i Arktis låter vi det ske framför våra egna ögon”.

Forskarna är numera tämligen enade i synen på klimatförändringarna. Om de inte skapas helt av människan så bidrar hon åtminstone till att radikalt förvärra situationen. Samtidigt står bolagen i kö för att borra gas och olja på platser där permafrosten börjar tunnas ut. Vanvettigt? Absolut! Men inte desto mindre sant.
I höst tar EU-parlamentet ställning till 2030-målen. Är det kommissionens försiktiga förslag som kommer att få genomslag eller kommer parlamentet då fortfarande ha högre målsättningar? Det avgörs bland annat av hur vi röstar i parlamentsvalet i slutet av maj.

Det är inte heller bara avgörande hur ledamöterna röstar i olika frågor utan också hur aktiva de är i parlamentet att driva frågor, kritisera och aktivera övriga länders ledamöter i den egna gruppen eller för all del över gruppgränserna. Vilka som då är att lita på i klimatfrågan och miljöfrågor mer allmänt kan Naturskyddsföreningens undersökning ge en vink om.


Guldstjärnor får Isabella Lövin, miljöpartiet och Åsa Westlund, socialdemokraterna och tummen upp är det också till miljöpartiets Carl Schlyter, vänsterns Mikael Gustafsson, centerns Kent Johansson, folkpartiets Marit Paulsen samt socialdemokraten Marita Ulvskog. 

Tummen ned får idel moderater. Det kan ju vara en vägledning som god som någon för den som bryr sig om klimatfrågan. 

Det finns alltså oerhört goda skäl att rösta i det kommande EU-parlamentsvalet. Säkrast är naturligtvis att rösta på en Mp-kandidat. Ja, för den som bryr sig om klimatfrågan borde det inte ens finnas något alternativ...
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar