fredag 21 mars 2014

Hälsan, profiten och en förfärlig massa knäckebrödDet är många som, med rätta, är upprörda över Förskoleföretagets Hälsan sätt att bedriva sin verksamhet. Sparsamhet är förvisso en dygd men det som framkom i SVT:s Uppdrag Granskning utgör ett praktexempel på hur det kan gå när skattefinansierade verksamheter som skola, vård och omsorg drivs av vinstintresse. Vatten och knäckebröd till barnen. 


Samtliga politiker som kommenterat skandalen tävlar om att vara lika upprörda som allmänheten och ropar på ökad kontroll. Det är så det brukar låta när dessa vård-, omsorgs- och skolskandaler (de börjar bli många nu) briserar med jämna mellanrum. De börjar bli många nu och har varit ständigt återkommande ända sedan 1990-talets slut. Systemet består dock trots en ökad kritik mot detta också på senare tid. För om systemet inte ses över i grunden kommer vi att få ständigt nya knäckebrödsskandaler.

Just den här historien blir ännu delikatare av ägaren Bijan Fahimis kopplingar mellan politiken och näringslivet. Som folkpartist och tidigare styrelseledamot i Fp har han haft nära till den politiska makten och haft fingret med i spelet kring hur vi organiserar välfärden. Som företagare har han av kommunen, förutom tillstånd att driva förskolor, också anlitats för pr-uppdrag genom bolaget Veritas som han också driver. Lena Mellin i Aftonbladet har grävt lite djupare i detta i dagens tidning.


 Det ligger kanske något i Jane Jacobs teori om två moralsyndrom som inte bör blandas eftersom ”en kommersiell trolöshetsmoral i staten och en statlig lojalitetsmoral på marknaden är moraliska hybrider, och moraliska hybrider är monster”. Göran Rosenberg lyfter fram den här lite udda teorin i sin bok ”Plikten, profiten och konsten att vara människa”. Han lyfter fram maffian som en sådan moralisk hybrid.

Hur som helst lär vi få ser mer av den här typen av skandaler om inte systemet förändras så att vinstdrivna verksamheter försvinner från vård, skola och omsorg. Göran Rosenberg är, i ovan nämnda bok, mycket noga med att påpeka att det inte i sig är fel att göra vinst på vård, skola och omsorg. Däremot att verksamheterna drivs av vinstintresse. Det är när profiten och inte plikten, eller egenintresset och inte samhällsintresset om man så vill, är drivkraft som det går snett.

Det är många som fortfarande protesterar mot detta och menar att med ännu mer kontroll och tillsyn så ska det gå att få stopp på företag som Hälsan. De menar att det finns brister i offentligägda verksamheter också och att det finns privata aktörer som har hög kvalitet på verksamheten. Jo, det stämmer säkert. Men ändå flyter skiten upp till ytan med jämna mellanrum och avslöjar systemets stora brist; de incitament som vinstdriften skapar. Det finns många som menar att jag har fel, men de blir i så fall svaret skyldigt till frågan;

Vad annat än vinstdriften är det som ger incitament att servera knäckebröd istället för lagad mat till förskolebarn?
 

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar