fredag 17 januari 2014

Att sälja ut istället för att ta in miljövinsterKanske har ni redan sett klippet från riksdagens partiledardebatt häromdagen? Det där Jonas Sjöstedt frågar centerpartiets Annie Lööf varför Sverige säljer ut sina outnyttjade utsläppsrätter av växthusgaser. Hon räknar upp en massa fina saker hon menar att regeringen gjort för miljön och glömmer bort att frågan hon fick gäller varför hon/regeringens/hennes partikamrat miljöministern Lena Ek har sålt ut hela miljövinsten istället för att ta in den. Avslutningen där hon triumferande undrar om Sjöstedt någonsin suttit i en regering liknar mest sandlåderetorik och kanske var det som fick till och med Fredrik Reinfeldt att skruva nervöst på sig i bakgrunden.

Själva frågan har däremot Lena Ek försökt ge ett mer sakligt svar på med att bedyra att denna utförsäljning skulle varit ett löfte till handeln...?

Detta löfte har dock exempelvis aldrig Riksrevisionen hört talas om trots att de granskat frågan om utsläppsrätter och miljödepartementet har fått ta del av granskningen innan den publicerats.Riksrevisionens granskning Klimat för pengarna – Granskningar inom klimatområdet 2009-2013 (RiR2013:19) konstaterar bland annat:

Att det är ett stort gap mellan teori och praktik, dvs. regeringens utsläppsmål för 2050 och den förmodade effekten av de åtgärder som regeringen hittills beslutat om
Att klimat- och energimålen är otydliga
Att tydliga prioriteringar saknas
Att det finns brister i samordning på både kort och lång sikt
Att ansvarsfördelningen är otydlig
Att även rapporteringen lider av stora brister
Att principen om att förorenaren ska betala inte följs fullt ut

Samt också just det som Jonas Sjöstedt frågade Annie Lööf om. Så här står det i Riksrevisionens rapport:

Åtgärder som sänker utsläppstaket i handelssystemet kan bland annat vara att medlemsstater låter utsläppsrätter som de förfogar över frysa inne, så att de inte kan utnyttjas. Regeringen hade exempelvis kunnat låta utsläppsrätterna i Sveriges reserv för nya anläggningar i handelsperioden 2008–2012 frysa inne och därmed visa ledarskap inom EU”.
 

 


Istället säljer regeringen ut miljövinster till finans- och försäkringsbolaget Merrill Lynch. Det är detta Annie Lööf kallar för att ta sig an klimatutmaningen och ”ta på sig ledartröjan” och ”vara ett föredöme” internationellt.
Hon lovade också att fortsätta att driva på utvecklingen. Jag säger tack, men nej tack. Det klarar nog andra bättre!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar