måndag 13 januari 2014

Helt om marsch, ryter BjörklundIbland är Jan Björklund riktigt komisk. I kvällens Aktuellt säger han så här:

”Vi hade ett värnpliktsförsvar och sedan gick vi över till ett yrkesförsvar. Som vanligt i Sverige så slår pendeln väldigt, väldigt långt och väldigt stort” 

Kommentaren gäller det svenska försvarets omvandling från värnpliktsbaserat försvar till yrkesarmé. Han låter alltså som en helt oförstående utomstående som undrar vad de sysslar med i regeringskansliet. Själv måste jag fråga mig om han ibland glömmer att han faktiskt är statsråd, partiledare för ett av regeringspartierna och alldeles i högsta grad delaktig i besluten som tas på Rosenbad?

Så här lät det i regeringens proposition 2008/9:140 Ett användbart försvar:

”Med förändrade mål för det militära försvaret och en ny uppgiftsställning för Försvarsmakten skapas en modern försvarsmakt som klarar de säkerhetspolitiska utmaningarna”

Och vidare

”Ett nytt personalförsörjningssystem införs. Personalförsörjningen[...]kommer att bygga på frivillighet[...]Förändringarna inom personalförsörjningen är av omfattande karaktär och kommer att ta tid att genomföra”

Detta var alltså inte särskilt många år sedan och reformens ikraftträdande bara drygt tre år sedan. Och nu står alltså Jan Björklund och yrar om värnplikt som om det vore en ny lysande idé han kläckt. Och dessutom som om han satt i opposition! Sanningen är ju att han varit med att klubba igenom försvarsreformen som innebar avskaffandet av värnplikt. Snacka om tålamod med sina egna reformer.

Samma sak har vi ju sett med skolan. Först införs betyg och föräldrasamtal med skriftliga omdömen varje halvår. När det inte fungerar så bra för att lärarna fått för mycket pappersarbete så ändrar han igen. Nu börjar han också ha synpunkter på riskkapitalbolag på skolmarknaden trots att han varit ytterst ansvarig för att ha skapat denna marknad. Det fungerade inte riktigt som han tänkt sig.

Måhända är det ett Björklundskt drag? Att låta munnen glappa och skrida till verket snarast möjligt med alla briljanta idéer som ramlar ur den. Sedan ta tillbaka och låta något nytt, helt motsägande, rinna ur densamma. Ska man skratta eller gråta?

I Rapport sa han att yrkessoldater är bra för insatsstyrkor, men dyra, så därför blir det ganska få medan det behövs fler soldater för att kunna försvara Sveriges gränser.

I propositionen ovan satte regeringen däremot press på myndigheten Försvarsmakten genom att framhålla följande:

”Det är ett myndighetsansvar att inom ramen för den arbetsgivarpolitiska delegeringen anpassa antalet anställda till verksamhetens behov, att främst lägga insatsorganisationens behov till grund för personalförsörjningen och att vidta de åtgärder som är möjliga för att förbättra personalstrukturen”

I klartext alltså att minska personalantalet och satsa resurserna på insatsförsvaret. Tre år efter reformen genomförande gör Björklund helt om, marsch!

Det ska f-n vara myndighetschef i Sverige.Åtminstone för Försvarsmakten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar