onsdag 15 januari 2014

Jan Björklund har upptäckt forskning (?)



- Det är inte en kepsutredning utan en skolkommission som behövs.

Så sa Miljöpartiets Gustav Fridolin vid riksdagsdebatten om Pisa-rapporten 17 december. 

- Kräv gärna nya forskarrapporter, men läs först de som redan finns, svarade utbildningsminister Jan Björklund.

Under julhelgen har han tydligen funderat på sin kammare och uppenbarligen fått en revolutionerande idé; att tillsätta en skolkommission!

Nå, det är bra att han tar till sig goda tips. För det är ju på tiden att forskning används innan han brakar på med nya skolreformer. Ett utbildningsvetenskapligt råd med svenska forskare och experter ska också bildas för att kunna ge Björklund goda råd i fortsättningen och tillsammans Skolforskningsinstitutets utvidgade uppdrag som innebär egen utförd eller beställd forskning på området så ska väl folkpartiledarens departement bli fyllt av intressant läsning. 

En god idé skulle väl då också vara att ge lärare och rektorer det reformlugn de efterfrågat och invänta alla dessa nya forskningsresultat innan han galopperar iväg med nya reformer (?). Men icke! Nu väntar två nyheter om Björklund får bestämma; förstatligande av skolan och betyg i lägre årskurser. Det förstnämnda kan ju möjligen ha en långsiktig effekt för likvärdigheten över landet men om det där med betygen finns ju forskning sedan tidigare som han - att döma av riksdagssvaret ovan - uppenbarligen tagit del av redan.


Om nu Jan Björklund hoppat över den delen av forskningsfältet eller möjligen glömt vad han läst så kan han ta del av de av Grön Ungdom utpekade forskningsresultaten som visar att skriftliga omdömen sannolikt är bättre än betyg.
 

Björklund har ju också beslutat sig för att ta internationell hjälp och kommer då sannolikt att stöta på den israeliske forskaren Dylan Williams resultat som visat att inte ens kombinationen betyg och skriftliga omdömen (som vi haft i svenska skolan ett antal år) ger bättre resultat men däremot om endast skriftliga omdömen används. Den svenska forskningen är överlag tämligen knapphändig om betyg men en som tittat närmare på saken är Anders Jönsson vid Malmö Högskola. Enligt honom ger betygen endast ytliga kunskaper, riskerar att ge dålig självkänsla för lågpresterande elever som därmed ”stänger av” inlärandet och fungerar egentligen bara bra för en sak; sortering. Men Björklund har struntat i Jönsson tidigare så kanske blir det bättre om internationella forskare får delge honom denna information?


Jag tyckte jag - i något av nyhetsprogrammen på tv häromdagen - hörde Jan Björklund yttra något i stil med att en orsak till svenska skolans kräftgång är att regeringen möjligen väntat lite för länge med vissa reformer för att det är bättre att vara grundlig än snabb i reformarbetet. Hans läppar rörde sig i alla fall och det var hans röst som hördes och ansikte som syntes i rutan. Men det kanske bara var en ironiskt elak dröm?



Dessutom:

Ni har säkert också sett kuppen som Åsa Romson utförde i riksdagens debatt idag där hon påminde Folkpartiet om en valaffisch de lanserade inför valet 2006. Den som löd:

"Framtidens nyheter. Svenska skolan världsbäst på kunskap. Folkpartiet: Tidigare betyg gjorde vändningen möjlig."





Inga kommentarer:

Skicka en kommentar