lördag 9 mars 2013

Islamofobi inget utbrett problem enligt Ullenhag – folkpartistisk förnekelse 2”... de som hävdar att islamofobi är mainstream för svenskar är fel ute”

Citatet är integrationsminister Erik Ullenhags som kommenterar nätverket Svenska muslimers alternativa rapport till FN om kränkningar och diskriminering i Sverige. Enligt nätverket är regeringens egna rapporter alltför intetsägande och talar inte rent ut om problemen. 


Erik Ullenhag anser däremot att regeringen genomfört förbättringar. Som exempel tar han upp att Diskrimineringsombudsmannen (DO) har effektiviserats. Det förefaller dunkelt hur detta ska vara till tröst för muslimer eftersom det fått till följd att antalet anmälningar halverats på två år och att allt färre ärenden tas till domstol, som jag skrivit om i flera inlägg. 


Ullenhag tycker läget är mycket värre i andra länder än i Sverige och försöker väl med detta leda bort intresset för vad rapporten har att säga om läget i Sverige. Där alltså inte islamofobi är mainstream, enligt integrationsministern. Som bara för ett par år sedan slogs med näbbar och klor, tillsammans med sina partikamrater, för att skriva om diskrimineringslagen så att kvinnor med heltäckande klädsel ska kunna förvägras utbildning och arbete.


Smaka på den igen:

”... de som hävdar att islamofobi är mainstream för svenskar är fel ute”

Regeringen vill varken se eller höra, anser nätverket i sin rapport. Men det vill Ullenhag varken se eller höra...
 

 
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar