tisdag 28 augusti 2012

Valfrihet och mångfald i skolan – om bara M får styra


Moderaternas senaste utspel om att begränsa möjligheterna för gymnasieelever att välja estetiska program är intressant. Inte för att det är bra, men för att det visar så tydligt att detta med valfrihet inte är så självklart för de partier som annars gärna skapar slogans som uttalar den varma kärleken till detta värde. 

I Moderaternas idéprogram 2011 låter det exempelvis så här:

”Personlig integritet, eget inflytande och individuell anpassning måste gälla även för de tjänster och den trygghet vi betalar för gemensamt. Egenmakten ska garanteras genom lagstiftning och tydliga regler, men i praktiken upprätthålls den bäst genom mångfald och valfrihet”.

Detta gäller tydligen alltså inte avseende skolan.

Det mer konkret tokiga i förslaget uttrycker kulturskribenten Annika Rabe på ett alldeles sällsynt utmärkt och klart sätt i dagens SvD (”Unga måste få vara vilsna”).

Artikelförfattarens kritik och invändningar kan sammanfattas så här: 

  • ·         Estetiska ämnen hjälper unga människor att tolka världen i ett livsskede som är allmänt sökande och lite ”vilset”
      
  • ·         Få 16-åringar har klart för sig vad de ska satsa på för yrkeskarriär och behöver pröva sig fram
     
  • ·         Ett urval kommer naturligt (försörjningskrav) förr eller senare att gallra bort de eventuellt övertaliga esteterna på arbetsmarknaden
     
 
Dessutom påpekar hon mycket riktigt att det är ”väldigt svårt att se någon samhällsfara” i att 8 % av eleverna väljer någon form av estetisk utbildning och framhåller att det faktiskt betyder att 92 % INTE gör det.

Jag noterar att det dessutom blir tydligt att arbetslinjen utesluter vissa yrken, som liksom inte räknas. Att vara författare eller konstnär är väl inget jobb, tycks de mena, och återknyter därmed till en gammal slentrianuppfattning av konstnärers arbetsinsatser.

Slutligen kan man konstatera att det också är uppenbart att de som säger sig förespråka liberala värden ändå anser att de fria valen behöver styras ibland. Jag håller helt med om det. Det är bara det att vi uppenbarligen har helt olika uppfattningar om när det är lämpligt.
 ·        Inga kommentarer:

Skicka en kommentar