tisdag 17 april 2012

Sverigedemokraternas dröm är redan verklighet – svenska jobb åt svenskar

”Svenska jobb till svenska medborgare” är en av punkterna i Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska inriktningsprogram. Det antyder alltså en uppfattning om att lediga jobb tillfaller utländska medborgare i första hand. I dagarna har LO släppt en rapport ”Full sysselsättning” som ger intressanta resultat som visar att det Sverigedemokratiska kravet snarare är en beskrivning av det verkliga tillståndet. Svenska jobb går redan i huvudsak till svenska medborgare. Det är också en tendens som tycks förstärkas. 2010 ökade arbetslösheten bland unga invandrare med tre procent medan den sjönk bland unga svenskfödda med tio procent.

Det här är ett utdrag ur LO-rapporten som ger en tydlig bild av hur verkligheten ser ut:

”Sammantaget pekar lägre sysselsättningsgrad, högre arbetslöshet och
fler långtidsarbetslösa på att invandrare har en betydligt svagare position
på arbetsmarknaden än infödda svenskar... Tolv år efter gymnasiet hänger chansen att vara sysselsatt samman med ursprunget. Infödda med båda föräldrarna från ett icke västligt land har till exempel lägre sysselsättningschanser än utrikes födda med båda föräldrarna
från ett västland. Chansen att vara sysselsatt är ungefär hälften så stor för den tidigare kategorin som för någon som är född i Sverige med föräldrar födda i Sverige, även om man tagit hänsyn till en lång rad andra möjliga förklarande faktorer, däribland uppnådd utbildningsnivå och betyg i svenska. Chansen att få jobb beror inte bara på hur bra man behärskar svenska eller annan relevant kompetens. Att ha föräldrar som inte är födda västvärlden verkar vara en stor belastning på arbetsmarknaden. Detta tyder på att diskriminering är en viktig faktor när det gäller att förklara sysselsättningsgraden
bland invandrare och deras barn. Även ett bristande kontaktnät kan ha betydelse”.


Det sistnämnda i citatet ovan antyder alltså att det kanske inte ens hjälper att vara svensk medborgare, om man har ”fel” hudfärg eller namn.

Men det lär väl inte ändra världsbilden för de ca 7 % sverigedemokrater som delar Anders Behring Breiviks?

Däremot kan man hoppas rapporten kan stämma till eftertanke bland dem som stirrar sig blinda på svenskakunskaper som förklaring till invandrares svårigheter att få jobb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar