onsdag 11 april 2012

Behring Breivik – en vanlig människa som tar intryck från sin omvärld

Den nya rättspsykiatriska undersökning som friskförklarat Anders Behring Breivik, och därmed underkänt den gamla undersökningen som kom till motsatt resultat, ger en möjlighet att tala om honom i andra termer än läkarvetenskapliga. Det är bra. Det är viktigt att debatten kring hans dåd handlar om vad det är för rörelser i samhället som gör att vanliga människor med hygglig intelligens kan utföra så kallblodiga massakrer som Behring Breivik gjort sig skyldig till.

Han säger sig vilja ta död på multikulturalismen och menar att muslimer är på väg att ta över hela Europa och att dessa kommer att kväva ”vår” kultur. För ett par decennier sedan hade det varit ett ytterst extremt resonemang men idag har vi riksdagspartier i alla nordiska länder som hämtar formuleringar och programpunkter ur samma diskurs. Den som, för att låna ett bra uttryck av Mattias Gardell, legat i långkok i ett tjugotal år.

Detta med diskurs har jag länge hävdat är mycket viktigt och kampen om diskurser är ständigt pågående och tämligen subtil. Vad som tidigare varit helt politisk inkorrekt att säga blir ju ofta med tiden acceptabelt och människors syn på problemformulering och lösningar för dessa vrids ett snäpp åt det ena eller andra hållet. Det här forumet, bloggande, är ett sätt att förändra diskurser. Internet är över huvud taget en oerhört stor möjlighet för dem som vill förändra diskurser. Det är intressant att lyssna till många ungdomars beskrivning av invandring till exempel. Den är mycket lik Jimmie Åkessons och florerar inte minst på forumet Flashback.

Så den som eventuellt funderar över hur en uppenbarligen normalt funtad person som Anders Behring Breivik får sina idéer bör ta sig en titt in i forum som Flashback och studera kommentarsfälten i andra forum när ämnet invandring eller islam är uppe till debatt. De flödar nästan över av osande hat och ostyrkta påståenden som sedan blir till vandringshistorier och en del av diskursen.

Det här är en tendens att vara ytterst uppmärksam på. Inte minst i tider när ungdomsarbetslösheten är runt 20-25 %. Det är inte alls konstigt om dessa normalt funtade unga börjar fråga sig varför deras läge ser så hopplöst ut. Varför får de varken jobb eller lägenhet? Något måste vara fel, någon måste bära skulden.

Hitler lade ut texten i sin ”Mein kampf” om judar som en mindervärdig ras med alltigenom usla egenskaper. Marxism och internationell kapitalism handlade, enligt Hitler, om en judisk konspiration för att ta kontroll över världen. Utan depressionen kanske dessa konspirationsteorier hade passerat utan större inflytande men som läget var i Tyskland under mellankrigstiden och i hela västvärlden under 30-talets depression fanns det en grogrund för dylika förklaringsmodeller. Något måste vara fel, någon måste bära skulden.

Det gick också så långt i Sverige att en del tidningar kommenterade kristallnatten med att Tyskland måtte ha för många judar. Någon kristallnatt fick nu inte Sverige men nazistsympatisörer och antisemiter bedrev ändå envetna kampanjer mot judar under 30-talet och ibland sattes lappar upp utanför butiker ägda av judar och listor över judiska företag och rörelseidkare tillhandahölls i tidningar. Om detta kan man läsa på hemsidan för Forum för levande historia.

Något internet fanns ju inte så det blev genom affischering, brevutdelning och tidningsförsäljning som budskapet spreds. Den mest kända kampanjen var kanske ”Mota Moses i grind” 1938 som iscensattes efter att tyska och österrikiska judar börjat fly till Sverige efter kristallnatten. En skrift författades bland annat med namnet ”Judeinvasionen måste stoppas”. Unga studenter tillhörde de mest aktiva och vid ett fackeltåg i Stockholm antogs ett upprop där man protesterade mot ”planerad import av judiska läkare, tandläkare och apotekare” och krävde att ”åtgärder omedelbart vidtages för hindrande av denna invandring. Vi kräva nu och för alltid att ifrågavarande yrken förbehålles svenska studenter”. Medicinska föreningens ordförande Gunnar Björk stödde uppfattningen och hävdade i ett anförande 1939 att de judiska flyktingarna skulle ta läkararbeten från unga svenskar. I riksdagen samma år debatterades anslag som skulle avsättas för mottagning av judiska flyktingar och bland flera infekterade inlägg kan särskilt noteras detta:

"Men jag tror mig våga säga, att det finns ingenting som är så lätt och så säkert kan väcka en döende nazism till liv i vårt land, som om statsmakterna visade sig alltför släpphänta, när det gäller flyktinginvasionen, eller alltför givmilda när det gäller att bereda möjligheter för flyktingarna att kvarstanna här”.

Ingenting nytt under solen, alltså. Den här sortens argument är numera ganska vanliga. Inte minst bland folkpartister har jag noterat. Tuffa tag mot invandrare är bra för att inte spela främlingsfientliga krafter i händerna lyder argumentationen. Genom att löpa med går man emot är den motsägelsefulla logiken.

Själva hetsen och konspirationsteorierna är desamma, men riktas nu mot muslimer, i Sverigedemokraternas idéskrifter. Ta till exempel följande från SD:s ungdomsförbunds hemsida:

”En så omfattande invandring orsakar problem som bland annat framträder i form av segregation, rotlöshet och kriminalitet samtidigt som den ansvarslösa invandringspolitiken kostar svenska skattebetalare hutlösa summor pengar årligen. Sverige islamiseras i takt med att krav från islamistiska grupperingar tillmötesgås. Svenskfientligheten ökar och tar sig uttryck i trakasserier och oprovocerat våld mot svenskar. Dagens massinvandring splittrar vårt samhälle och urholkar vår välfärd”.

Vad vill jag nu säga med allt detta? Jo det här med diskurser är oerhört viktigt. Inte minst vilar ett stort ansvar på de etablerade politiska partierna att inte anpassa sig till extremhögerns diskurs. Verbala attacker följs ofta av fysiska. Det kan handla om aldrig så små skiftningar i retoriken som hjälper till att etablera en uppfattning om sakernas tillstånd som är skrämmande lik den som florerade i 30-talets Europa.

Orsakerna till kapitalismens kris bör sökas på andra håll. Det är inte genom förföljelse av den Andre som vi löser problem som ungdomsarbetslöshet exempelvis. Det håller nog de flesta i min generation ändå fortfarande med om. Men har ni kollat med era barn och unga bekanta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar