söndag 26 januari 2014

Drönare från Israel i EU- nej tack!”Vi tog bort lakanet som pojken hade över sig. Båda benen var bortsprängda. Det fanns sot och tecken på brännskador på båda benstumparna. Det blödde inte från dem, vilket är tecken på att mycket av den återstående vävnaden är död. Jag såg på hans pung. Den hade slitits upp och den ena testikeln var blottlagd. Vi vände honom på sidan för att kunna bedöma skadan i ryggen. Jag såg då att hela ändtarmsöppningen var borta och att muskulaturen på vänstra halvan av sätet till största delen var borta. Det fanns sprickor i huden och det såg ut som om muskulaturen hade skurits bort med kniv. På nedre delen av kroppen hade han hundratals små, punktformade sår i huden. Jag hade aldrig förr sett den här typen av skada. Det måste handla om ett vapen som jag tidigare inte kommit i beröring med [...] DIME-bomber är en speciell typ av sprängämnen som används i det som kallas small diameter bombs. Dessa bomber har relativt låg vikt och kan därför lastas på mindre flygplan. De obemannade planen, drönarna, som Israel är världsledande på att utveckla, kan lätt bära med sig flera sådana bomber”(Ur boken Ögonen i Gaza skriven av de norska läkarna Mads Gilbert och Erik Fosse som tjänstgjorde vid ett sjukhus i Gaza under ”Operation Gjutet Bly” i januari 2009).

Läste i finska tidningen Hufvudstadsbladet att Finska försvarsmakten överväger att säga upp affären med det israeliska bolaget Aeronautics om köp av ett antal drönare. Bolaget har haft produktionssvårigheter och leveransen har försenats flera månader. Tidigare har den polska försvarsmakten sagt upp ett liknande avtal med samma bolag av samma skäl. Den finska försvarsministern Carl Haglund (Sannfinländare) menar att det positiva med detta är att de blir billigare eftersom det finns en förseningsklausul i avtalet. Beställningen gäller drönare för 30 miljoner euro. Lågt pris lockar alltså även om den sena leveransen irriterar. Däremot finns i den lilla artikeln ingenting som antyder någon form av kritik mot finska försvarsmakten eller regeringen för att de handlar krigsmateriel från Israel. Vapenimport från Israel pågår till synes obekymrat år efter år utan någon större debatt om det etiskt riktiga i sådan.
  
Aeronautics (tidigare NETS) har specialiserat sig på att tillverka obemannade flygplan (s.k. drönare) och har sedan det bildades 1997 levererat sådana produkter till 45 länder på 5 olika kontinenter. Styrelseordförande för bolaget är en före detta Generalmajor i Israeli Defence Force (IDF) och befälhavare inom dess flygvapen, Eitan Ben Eliyahu. Kanske var det en av företagets produkter som surrade i luften och släppte ifrån sig den bomb som sprängde sönder pojken de norska läkarna Gilbert & Fosse försökte lappa ihop enligt vittnesmålet här ovan?

Företaget gjorde emellertid sin entré på den europeiska marknaden 2007 när avtal med två (hemlighållet vilka) länder slöts om leverans av drönare. Företagets dåvarande CEO Avi Leumi var då mycket nöjd och berättade entusiastiskt för militärmagasinet Janes Defence Weekly; "Our platforms have now reached a technological ripeness allowing us to compete openly in larger markets, while offering very competitive prices".

Hans förhoppning om flera kontrakt i Europa har alltså infriats. På företagets hemsida förklarar de varför kunderna ska välja just deras produkter för militära syften:

” Aeronautics’ experts have accrued experience in many large-scale Homeland Security Solution projects. These include, among others, sensitive projects for the Israeli Defense Forces (IDF), Israeli Air Force (IAF) and the US Navy”

I en “häftig” reklamfilm för en av företagets produkter kan vi se hur effektivt siktet kan ställas in på personer, byggnader och fordon.

Aeronautics är dock ingalunda ensamma eller störst på den här marknaden. Det statliga israeliska IAI (Israeli Aerospace Industries) har cirka 17000 anställda exempelvis. Detta företag testade 2002 ett av sina plan i Vidsel i Norrbotten. Inte nog med att vi kan importera vapen från Israel. Vi hjälper dem att utveckla dem också. Samma typ av plan som testbombade i Norrbotten användes sedan i Gaza under ”Operation Gjutet Bly” och orsakade mängder av civila dödsfall och skador på civila egendomar, vilket bland annat Human Rights Watch ingående undersökt och berättat om i rapporten Precisely Wrong.I Miljöpartiets förslag till valmanifest inför EU-valet finns följande (förvisso ej helt fastställda) formulering:


”Vi vill också förhindra import av produkter som har producerats på ockuperad mark, så som produkter från Marocko som tillverkats i Västsahara eller produkter från Israel som tillverkats på ockuperade områden i Palestina”.

Jag skulle vilja uppmana alla miljöpartister att rösta bifall för denna formulering i den nätomröstning som just nu pågår om detta valmanifest. 

Det finns också en punkt som uttrycker partiets vilja att förhindra vapenexport till diktaturer och länder som befinner sig i väpnad konflikt. Däremot finner jag ingenting om import av vapen vilket vore helt i enlighet med den motion (motion2013/14:U250) som ett antal av Miljöpartiets riksdagsledamöter lade fram i riksdagen i höstas. I den kräver motionsställarna bland annat att all vapenimport från Israel ska upphöra. Utskottets betänkande (2013/14:UU15) kommer att beredas i riksdagen 6/2 och jag antar att motionen kommer att behandlas i den (betänkandet finns inte ännu tillgängligt som dokument på riksdagens hemsida). 


Om inte kravet om total bojkott av israeliska produkter förefaller realistiskt att framföra i EU (vilket jag skulle önska att det vore) så borde åtminstone ett förbud av vapenimport kunna vinna gehör. 

Går det att lägga till en punkt till valmanifestet tro?
 

 
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar