torsdag 22 augusti 2013

Sverige i MR-skamvrånSverige förhörs idag av FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) under deras session i Genéve.

Det svenska FN-förbundet (och ett flertal andra organisationer) har sin uppfattning klar, vilket framgår av en rapport som nyligen tagits fram; att Sverige inte lever upp till FN:s konvention mot rasism och diskriminering.


Det är ungefär samma slutsats som Nätverket svenska muslimer nådde fram till i sin rapport som lades fram för FN som ett alternativ till den officiella svenska rapporten till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering.


En annan intressant notering att göra ur Svenska FN-förbundets rapport är att de vill inrätta en oberoende MR-myndighet för att motverka hatbrott, strukturell rasism och diskriminering. Med andra ord uppfattar de inte DO som en sådan (?). DO:s oberoende har jag tidigare ifrågasatt och det är intressant att notera att Sv FN-förbundet nu i klarspråk hävdar samma uppfattning.


Alexander Gabelic från Svenska FN-förbundet har formulerat förbundets kritik i en artikel i SvD igår (21/8-13) där han framhåller kraven på en oberoende MR-myndighet och nämner inte heller där DO som ett alternativ.


Däremot konstaterar han att svensk antidiskrimineringspolitik har kört fast. Jag håller helt med om detta. Regeringen och ansvarige ministern Erik Ullenhag (fp) verkar mer intresserat av att åstadkomma representation av prestationer och resultat snarare än verkningsfulla åtgärder som ger effekt i verkligheten.


Samtidigt kan jag ju tycka att det verkar överflödigt att inrätta en ny myndighet istället för att exempelvis göra riksdagen till huvudman för DO och tillskriva myndigheten samma oberoende ställning som Riksrevisionen (som flyttades från regering till riksdag för ett antal år sedan).

Det ska bli intressant att se vad som framkommer under förhören med Sverige (företrätt av statssekreteraren Jasenko Selimovic,fp). Han bör få svårt att avfärda kritiken i ljuset av de senaste dagarnas attack mot den muslimska kvinna som föranlett ”hijabuppropet”.


Den gravida kvinna som attackerades utgör dessvärre inte något unikt fall. Det är snarare så att i de senaste årens ökning av hatbrott är ”slöjan” träfftavla för de mest hätska och våldsamma attackerna. Det borde vara uppenbart att det muslimska hotet som högerextrema målar upp egentligen är det omvända. Frågan är bara hur mycket hat som behövs för att det ska provocera fram en ökad polarisering av samhället och framkalla ett verkligt hot?


 

 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar