tisdag 13 augusti 2013

Basinkomst eller arbetslinje? – Om utopi och empiriI SvD Insikt idag (13/8-13) finns en intressant artikel (som tyvärr inte tycks vara tillgänglig som nätartikel) om försöken med basinkomst som genomförts i Indien. Utvärderingen visar att kritikerna av basinkomst eller medborgarlön har fel. Kritikerna av projektet menade att mottagarna skulle bli lata, sluta jobba och spendera pengarna på alkohol och annat onyttigt. Utfallet visade tvärtom att de som fått basinkomsten jobbade mer och drack mindre alkohol. En by fick basinkomst och 13 ”kontrollbyar” har sedan undersökts för att få indikation om skillnader. 

Santosh Malviya från Sewa (Self Employed Womens Association) som genomförde det FN-finansierade projektet säger:

”Personer i eliten menar att de är bättre på att avgöra vad fattiga behöver än de själva. Vi menar att fattiga vet vad som är bäst för dem. De kan göra sina egna prioriteringar och bör få den möjligheten”.

Runt om i världen finns en del försök och planer på att införa olika former av basinkomst eller medborgarlön om man vill kalla det så.


Det är många som vill avfärda dessa tankegångar utan vidare som utopiska drömslott. Men de måste bli svaret skyldiga när det finns alltmer empiri att beakta. Varför inte tillsätta en utredning? Det brukar vara väldigt populärt annars och i detta fall förefaller det angeläget att börja finna alternativ till det utanförskapssamhälle som den globaliserade marknadsekonomin onekligen ser ut att skapa där en stor del tycks hopplöst utestängda från de jobb som behöver utföras. Då kan våra folkvalda beredas ett underlag att ta ställning till som baseras på forskares beräkningar och studier av utfallet för de försök och pilotprojekt som faktiskt redan genomförts eller är i gång. Istället för att bara avfärda idén av ideologiska skäl eller med slentrianmässiga argument. 

Men det kanske är så som Santosh Malviya säger? Att det finns en elit som tycker att de är bättre på att avgöra vad fattiga behöver? Just nu tycks det vara arbetslinjen. Men hur håller den i en utvärdering?
 


Se också basinkomströrelsens hemsida.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar