onsdag 14 augusti 2013

Fredsförhandlingarna Israel - Palestina: EU och Sverige stöttar ockupationsmaktenI mitt förra inlägg påminde jag om Israels illegala ockupation av de palestinska territorierna och framhöll det provocerande beslutet att tillåta nya bosättningar i Östra Jerusalem och på Västbanken bara dagar innan de nya fredsförhandlingar som på allvar inleds idag, i just Jerusalem. Dessa nya bosättningar ska alltså byggas på områden som är tänkta att ingå i den framtida palestinska stat som (åtminstone) USA:s utrikesminister John Kerry ser framför sig ska kunna fastställas inom nio månade av förhandlingar. Det är svårt att se vad Israel vill uppnå med detta beslut annat än att provocera sin förhandlingsmotpart. Kanske för att de inte egentligen vill ha det förhandlingsresultat som John Kerry och - får man förmoda - palestinierna drömmer om? Varför annars sätta igång nybyggen som de inom ett år skulle bli tvingade att demolera eller avbryta, med starka bosättarprotester som följd?   


Att sätta press på Israel


Vad gör vi då i Sverige och EU för att sätta press på Israel att upphöra med sin (själv)destruktiva aggression? Jo vi skriver handelsavtal med Israel och köper produkter från dessa ockuperade territorier. De industriparker som öppnats på OPT subventioneras av israeliska staten och internationella företag som vill etablera sig där kan se fram emot ekonomiska förmåner som bl.a. skattelättnader. Om detta skriver bl.a. finska journalister och styrelsemedlemmar av den finska sektionen av organisationen ICAHD (Israeli Committee Against House Demolitions) i en nyligen utgiven rapport (som jag ännu inte hittat på nätet) samt i en artikel där fokus riktas framför allt mot företagen SodaStream och Ahava.


Många känner nog till SodaStream som tillverkar produkter för kolsyresättning bl.a. De har sin fabrik i Mishor Adumim, en av 17 industriparker på OPT och belägen invid bosättningen Ma’ale Adumim. Enligt de finska journalisterna den enskilt största markexpropieringen som gjorts av den israeliska ockupationsmakten på de ockuperade territorierna. 

Ahava (Ahava Dead Sea Laboratories Ltd) kanske inte är lika känt men är ett israeliskt företag som tillverkar kosmetiska produkter vars råvaror till stor del finns i Döda Havets mineralrika vatten. De är dock inte etablerade på den israeliska delen av Döda Havskusten utan i bosättningen Mitzpe Shalem på ockuperad mark. Av israeliska staten har de erhållit en exklusiv licens att utvinna dessa mineraler på OPT samtidigt som de har förbjudit palestinier att göra detsamma. Det här utgör ett brott mot både artikel 33(2) i Fjärde Genevekonventionen samt artikel 47 i Haag-konventionen om krigslagar som likställer detta med plundring.


Konsumenter av produkter från OPT är sällan medvetna eller upplyses om varifrån de kommer. Som exempel beskrivs Ahava av BeautyBay – en av de större återförsäljarna som lockar med fri leverans till svenska adresser) – enligt följande på deras hemsida:

“Ahava Skincare are based in the Dead Sea area of Israel…”

 SodaStream förnekar helt att produkter tillverkade på OPT skulle säljas i Sverige, Schweiz, Norge, Finland och Frankrike för att dessa länder är känsliga för israeliska produkter tillverkade bakom Gröna linjen. De finska artikelförfattarna påpekar att företagets årsrapport till amerikanska börsen visar på motsatsen. 

Organisationen Isolera Israel har på sin hemsida framställt listor på varor för den som vill undvika israeliska produkter och den palestinska BDS-rörelsen, som propagerar för Bojkott, Deinvestering och Sanktioner, får växande stöd från omvärlden. Allt fler akademiker och andra börjar också aktivt agera för bojkott av Israel. 


Men EU undertecknar istället nya handelsavtal med Israel. På detta sätt legitimerar EU och indirekt stöttar den illegala ockupationen av palestinska territorier och de konventionsbrott som Israel gör sig skyldiga till där (av vilka en liten bråkdel nämnts i mitt förra inlägg). 


Detta trots att en bärande artikel i handelsavtalet, The EU-Israel Association Agreement, tydligt stipulerar villkoren för samvaron:

”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement”

De fagra orden till trots sätts mycket lite diplomatisk press på Israel vilket bland andra biståndsminister Gunilla Carlsson (m) visade prov på när hon besökte OPT i början av sommaren och istället hotade palestinierna med indraget bistånd om de inte visade konstruktivitet vid förhandlingsbordet. 


EU:s inställning kan – trots att avtalet är betydligt mer betydelsefullt för Israel än det är för EU eftersom EU utgör Israels största handelspartner - troligen sammanfattas med det slitna (men alltför sanna) uttrycket: money talks.
 
Läs också:

CorporateWatch om SodaStream och industricentra på Västbanken

Hela Fourth Geneva Convention (Röda Korsets/ICRC hemsida)


ISM:shemsida, internationella aktivister som utför fredliga aktioner i OPT

ILO-rapport om den ekonomiska situationen på palestinsk ockuperad mark 

Ulf Bjerelds blogg, om fredsförhandlingarna 

 
 
 
 
 


 

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar