tisdag 13 augusti 2013

Fredsförhandlingarna Israel - Palestina: Israels bosättningar i vägen?Artikel 49 i Fjärde Genévekonventionen som handlar om behandlingen av civila i krigssituationer:

Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive… The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies”Den israeliska ockupationen av palestinsk mark och bosättningspolitiken är ett klockrent exempel på brott mot ordalydelsen i denna konvention. Efter ockupationen av Västbanken och Gaza 1967 påbörjade Israel genast en mycket målmedveten etablering av bosättningar runtom på de ockuperade territorierna (Ockuperade Palestinska Territorierna, fortsättningsvis OPT). 124 bosättningar, erkända av det israeliska inrikesministeriet och statligt subventionerade, har skapats, och ungefär 100 s.k. utposter ytterligare som inte är officiellt erkända men ändå stöttats av israeliska regeringar. 

Detta har påpekats av FN vid ett flertal tillfällen och den Internationella domstolen i Haag (International Court of Justice, ICJ), den högsta internationella juridiska instansen, är också glasklar i sitt fördömande av de israeliska bosättningarna:


”The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law”


Det är alltså krigsförbrytare som nu sätter sig vid förhandlingsbordet med en mängd krav i bakfickan. Det vore möjligen mer relevant att de fick infinna sig inför Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) som ju skapats med syfte att komplettera nationella domstolar som inte kan eller vill åtala exempelvis krigsförbrytare. Problemet är bara att vissa länder totalt negligerar både FN och dessa juridiska instanser. USA och Israel är de mest framstående exemplen på sådana länder. 

Detta sistnämnda faktum är lite oroande med tanke på att det är USA - som alltid varit en trogen partner till Israel - som agerar medlare under de aktuella förhandlingarna. Utrikesministern John Kerry har förvisso gått ut optimistiskt med målsättningen att inom nio månader få till stånd en överenskommelse om en självständig palestinsk stat.


Han har också varit klar med att framhålla att alla de israeliska bosättningarna är illegala när han nyligen kommenterade Israels tillkännagivande av utvidgning av bosättningar på ockuperad mark. I sig en oerhörd provokation bara dagar innan fredsförhandlingarna är tänkta att återupptas.
 
Vad Israel vill är därmed lite oklart men Obama vill möjligen gå till eftervärlden som en stor fredsmäklare och har därmed kanske intresse av att dämpa trycket från den inhemska Israel-vänliga lobbyn? Det vore väl annars en idé för Reinfeldt att lyfta frågan under Obamas statsbesök?  
  

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar