onsdag 29 januari 2014

Sverigedemokraternas principer


Klippt ur Sverigedemokraternas principprogram:


Sverigedemokraterna och människan

Den som åberopar sina rättigheter ska också vara medveten om sina skyldigheter gentemot sig själv och andra. Vi är alla ansvariga för våra egna handlingar och konsekvenserna av dessa. Den som inte uppfyller sina skyldigheter bör därför vara medveten om att denne därmed också kan förlora någon av sina rättigheter. Skyldigheten att följa demokratiskt stiftade lagar betraktar vi som central i sammanhanget”.


Sverigedemokraterna och ekonomin

”Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den sverigedemokratiska förvaltarskapstanken”.


Sverigedemokraterna och välfärden

”En annan grundförutsättning för att välfärdsstaten i längden skall kunna överleva är att samhället lyckas upprätthålla en moral som betonar kopplingen mellan rättigheter och skyldigheter och som tydliggör att den som tillskansar sig stöd som man egentligen inte har rätt till eller behöver, i praktiken stjäl ifrån sin granne”.
  


Klippt ur Sverigedemokraternas dokument ”Etiska riktlinjer”:

”Allmänheten har rätt att ställa höga krav på hur företrädare för partiet agerar. Det gäller att handla med detta som utgångspunkt, föregå med gott exempel och vara medveten om att allt man gör och säger ska tåla offentlig granskning”.

”Att hantera offentliga medel kräver stor aktsamhet”.Sverigedemokraterna och verkligheten:

http://tv.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/samhalle-och-politik/val2014/article32130.ab
 
1 kommentar: