söndag 3 juni 2012

Ökande insikt om ökade klyftor och det ohållbara ekonomiska systemet


Mycket intresserat bläddrar jag igenom det utdrag ur Andreas Cervenkas bok Vad är pengar? som SvD idag (3 juni) publicerar. 

Han är näringslivskrönikör för SvD, en av de stora liberala drakarna. Man kanske då förväntar sig en lovsång till marknaden och en klagosång över höga skatter och tillväxthämmande regleringar? Av detta finns dock inga spår i det utdrag som publiceras i dagens SvD åtminstone. Däremot, noterar jag glatt, en mycket insiktsfull och klockren analys av de senaste 30-40 årens ekonomiska utveckling mot ett tillväxtsamhälle byggt på skulder. Jag har själv skrivit om det vid ett flertal tillfällen nu på senare tid och det är alltid skönt att se att det inte bara är vänsterns tankesmedjor som plöjer i det spåret.


I korthet redogör Andreas Cervenka för hur den ekonomiska ”kreditfrossan” bygger på ett ”tomt löfte” om pengar som egentligen inte finns. Alltså hur bankerna utnyttjar den fraktionella reserven för att långa ut pengar man egentligen inte har täckning för.

Men han skriver också om hur klyftorna ökat och att detta är ”resultat av en politik som pågått i över trettio år”. Några av de siffror han nämner för att styrka detta är värda att upprepas och lyftas fram. Här är de:


USA (enligt amerikanska kongressens budgetkontor): Den rikaste procenten av befolkningens inkomstlyft mellan 1979-2007: 275 % efter skatt! Motsvarande siffra för den fattigaste femtedelen av amerikanska hushåll: 18 %.


Sverige (enligt SCB): Inkomstökning de senaste 20 åren för den rikaste tiondelen av befolkningen: 63 %. Motsvarande siffra för den fattigaste tiondelen av befolkningen: 1,7 %.

Den främsta förklaringsfaktorn är, enligt Cervenka, ”kraftigt stigande inkomster på kapital i samhället toppskikt” vilket är, fortsätter han, ”ett resultat av hur det ekonomiska systemet är konstruerat”. Sedan följer ungefär samma analys som den marxistiske kulturgeografen David Harvey levererar i sin bok ”Kapitalismens kris och där utgångspunkten för denna konstruktion sätts till 1971 då Bretton Woods-systemet övergavs och pengar fick flyta fritt utan kopplingen till guld. Detta ledde till att gränsen för att skapa pengar i form av krediter i stort sett försvann och att kapitalet lärde sig att, som Cervenka uttrycker det, ”nosa upp allt som inte luktade mossig bankbok: aktier, fonder och fastigheter.

De enorma värdestegringarna för tillgångarna uppmuntrade naturligtvis till ännu mer investeringar för att tjäna ännu mer pengar. Det fanns till slut ingen gräns för krediter till riskkapitalister som ville göra ännu större förtjänster när detta följdes av ännu fler avregleringar och finansiella uppfinningar samt låg beskattning av kapitalinkomster. 

”En derivathandlare kunde plötsligt tjäna femtio gånger mer än en läkare och ständigt stigande skulder blev för nästan alla moderna samhällen det etablerade sättet att skapa välstånd”  (Andreas Cervenka)

Han fortsätter med att tala om hur det konkurrenstryck som globaliseringen utsatt arbetsmarknaden för ”pressat fram ständiga rationaliseringar” och att allt mer av företagens vinster hamnat i ägarnas fickor och allt mindre i de anställdas. Cervenka påminner om Warren Buffets ord att ”det har pågått ett klasskrig i 20 år och min klass vann”.  

Det är oerhört intressant att notera hur denna näringslivskrönikör för en av de största liberala dagstidningarna SvD avslutar med att analysera utvecklingen efter att bubblan sprack 2008:

”Jo, alla åtgärder som statsmakterna har satt in har syftat till att rädda det system som blåst upp den. Bankerna hålls under armarna och centralbanker trycker nya pengar i en takt som världen aldrig tidigare skådat… För att inte det kreditimpregnerade bygget ska rasa samman har allt mer av skulderna samtidigt flyttats över från det privata till det offentliga. Pressade regeringar tvingas till drastiska nedskärningar som drabbar… Ja ni gissade rätt. Inte precis den översta procenten.”

Kanske finns det hopp om att den här synen på tillväxt byggd på krediter sprider sig till inflytelserika ekonomer som kan börja förändra systemet i grunden. Det börjar bli sent på jorden att finna lösningar inom de demokratiska statsramarna. Alternativen förskräcker i de främlingsfientliga fascistvindarnas Europa. 

Förhoppningsvis får SvD-krönikören Cervenkas insikter också inflytande över samma tidnings ledarsidor som fortfarande präglas av en motsägande insiktslöshet och maler på om vikten av tillväxt, skattesänkningar och åtstramning av offentliga utgifter.
 
Om ökade klyftor:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar