lördag 11 januari 2014

Avvisningarna av Agiza och Alzery – en rättsskandal att hålla i minnetSommaren 2012 får egyptiern Ahmed Agiza uppehållstillstånd i Sverige tack vare familjeanknytning. Hans familj har levt här under de 10 år han suttit fängslad i Egypten. Hans landsman, Mohammed Alzery, har däremot nekats detsamma så sent som sommaren 2013 senast. FN har kritiserat Sverige och uppmanat Sverige att ge full upprättelse åt dessa två egyptier och ge dem rätt att återvända till Sverige för att här återskapa sina liv. Det stilla vardagsliv som de blev så abrupt avbrutna med att leva en kall vinterkväll 18 december 2001.

De två egyptierna jag talar om är de två som avvisades under mystiska omständigheter och som flögs ut från Bromma flygplats till Kairo för fängelsevistelse och tortyr som upphörde först när Mubarak-regimen föll under den s.k. ”arabiska våren”. Jag har just läst klart boken ”Spår”. En bländande dokumentär thriller av journalisten Lena Sundström som har trollbundit mig under några dagar. 

Maskerade män i rånarluvor som leder barfotade män till väntande CIA-beställt plan för att överlämnas åt Mubarak-regimen som tacksamt tar emot två dissidenter och regimkritiker som därmed kan stoppas undan i fängelse och torteras. Det som låter som en fantasifull spionthriller är alltså istället en sann historia som utspelades i det snötäckta Sverige, medan invånarna i kvarteren runt Bromma flygplats tryggt förberedde sig för julen med pepparkaksbak, julklappsinslagning och skinkkok. 

Anklagelserna mot de två egyptierna Agiza och Alzery var högst oklara och godtyckliga och visade sig vid närmare granskning helt ogrundade och utan någon som helst bevisning. Säpo hade också bedrivit spaning på de båda under flera månader utan att få några som helst bevis för samröre med terrorverksamhet. Däremot hävdade regeringen Göran Persson envist under hela mediestormen att det handlade om att avvisa mycket farliga terrorister. Vilket alltså motsägs bland annat av att Sverige gett Agiza uppehållstillstånd tio år senare. 

Att ett CIA-beställt flygplan i största hemlighet flygs in till svenskt territorium för att utan rättegång eller utlämningsbeslut bortföra personer bosatta i Sverige är uppseendeväckande nog. Att detta flygplan medför maskerad CIA-personal som bryskt förser de kidnappade med huvor och fotbojor och bortför dem barfota till fängelsevistelse och tortyr i det land från vilket de flytt diktaturregimen under Mubarak är än mer uppseendeväckande. Att det sker med svenska regeringens godkännande och Säpos medhjälp gör det hela skamligt och skrämmande. Den egyptiska diktaturregimens garantier till den svenska regeringen om att respektera tortyrförbudet snarast skrattretande om det inte vore för de allvarliga konsekvenserna av godtrogenheten. Men mest vämjeligt är kanske förnekandet i efterhand. Ingen - varken i dåvarande eller nuvarande regering - vill erkänna att några brott har skett eller allvarliga fel skulle ha begåtts och ingen har heller åtalats eller ställts till svars.

I mars 2002 skickas en rapport från svenska ambassaden i Kairo till svenska regeringen med en hälsning från Mubaraks högra hand och chef för Egyptens underrättelsetjänst Omar Suleiman som förmedlar den egyptiska regeringens tacksamhet för svenska regeringens agerande i ärendet och att president Mubarak ”varit mycket belåten”. 

Några år senare jublar hela världen åt Mubarak-regimens fall och gör allvarsamma uttalanden om vilken seger för demokrati och mänskliga rättigheter som detta innebar. Dubbelmoral kan inte illustreras bättre i handling än genom den här historien.

Alla detaljer i den, för den som inte känner till dem, kan med stor behållning inhämtas genom läsning av Sundströms utmärkta bok. Eller förstås genom att googla fram artiklar i den mån de fortfarande finns tillgängliga på nätet. Men det är värt att framhålla efterspelet som Sundström redogör för i epilogen i sin bok vilket kan sammanfattas med följande:

CAT (FN-organ) fastställde i maj 2005 att avvisningen stred mot artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr gällande Agiza.    

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter fällde i oktober 2006 Sverige för kränkning av tortyrförbudet vid avvisningen av Alzery och för att ha undanhållit information från dennes juridiska ombud.   

KU riktade skarp kritik mot regeringen hösten 2005. Sverige borde inte ha godtagit Egyptens försäkran om respekt för tortyrförbud.   

JO (Mats Melin) gjorde en utredning av fallet och väckte åtal som egen åklagare, vilket innebar att alla hörda kunde höras utan straffansvar trots att JO konstaterade att hanteringen brutit mot svensk lag.   

Riksåklagaren Fredrik Wersäll sattes att utreda om Justitiedepartementet haft rätt när de i sin tidigare internutredning haft rätt i att inget lagbrott begåtts av svensk polis. Samme Fredrik Wersäll var tidigare rättschef på Justitiedepartementet och var den som höll i just denna internutredning. Den (för honom) delikata situationen infann sig alltså att han gavs ansvar för en utredning som skulle utreda riktigheten i den internutredning han själv haft ansvaret för. Utfallet kom efter bara tre veckor; ingen förundersökning skulle göras.    

Justitiekanslern har prövat frågan om skadestånd och tilldömt svenska staten att betala 3 miljoner kronor var till männen för själva avvisningen och sättet på vilken den utfördes.  

EU-parlamentets tillfälliga utskott som tillsatts för att utreda den på europeisk mark omfattande CIA-ledda verksamhet med arresteringar och transporter till illegal internering kom i sin rapport ”The torture report” fram till att USA varit ansvariga för tortyr av fångar som ”plockats upp” som terroristmisstänka på platser över hela världen. Utan rättslig prövning och ofta på lösa grunder anklagade, bland annat information inhämtad från tidigare internerade som lämnats under tortyr och därmed kan sägas ha ringa eller inget värde. Det hade inte kunnat ske utan hjälp från 54 inblandade länders regeringars samarbetsvilja. Bland andra Sveriges. Carl Bildt kallades till utskottet för att höras men tackade nej p.g.a. tidsbrist. Ingen annan regeringsrepresentant infann sig heller.   

Människorättsorganisationerna Reprieve och Access Info Europe gjorde senare en kartläggning av europeiska länders samarbete med CIA i dessa ”renditionflygningar” och av 28 länder utmärkte sig tre som vägrade lämna ut information. Ett av dem var Sverige.  

I Kanada och Italien har åtal väckts mot inblandade i dylika fall. I Italien har, i ett fall liknande detta svenska, 22 CIA-agenter och en amerikansk Air Force One-pilot dömts till mellan 7 och 9 års fängelse och dess högsta domstol väckte också åtal mot cheferna på den italienska militära underrättelsetjänsten SISMI samt tre italienska agenter. I Sverige har inga åtal väckts och följaktligen ingen dömts för några brott mot svensk lag.   


Att vi alls har fått veta så pass mycket om vad som egentligen hände är dock tack vare tre grävande journalister vid tv4 som i programmet ”Kalla fakta” publicerade historien först. Ringarna på mediavattnet gav sedan uppmärksamhet åt fallet och ett flertal journalistpris har senare mycket välförtjänst tilldelats dessa tre, Fredrik Laurin, Sven Bergman och Joachim Dyfvermark.

Ändå har hela historien fallit i glömska. Vi debatterar gärna Thomas Quick/Sture Bergwall som en rättsskandal men den här historien som kastar en mörk skugga över svenska regeringen, säkerhetspolisen och rättssäkerheten i landet har vi i stort sett slutat att tänka på. Regeringen har fortfarande maskat delar av handlingarna som rör fallet med avvisningen och hänvisar, enligt Lena Sundström, till ”säkerhet och personlig integritet”. Hon ställer i boken den berättigade frågan ”för vem?”

Alliansregeringen skyddar den socialdemokratiska som hade ansvaret vid avvisningen 2001 och åren därefter. Frågan är varför? Är det så att hanteringen i hemligt samarbete med CIA fortgår än och att regeringen därför inte vill rota i frågan för att väcka den björn som sover? Turerna kring FRA/NSA visar inte precis något som emotsäger detta. Får vi någonsin veta? 

En sak jag tänker på är hur viktigt det är med grävande journalistik. Ett sådant här journalistiskt arbete som trojkan Laurin-Bergman-Dyfvermark utfört kräver mycket tid, möda och risktagande. Nu hade de fasta anställningar och en redaktör bakom sig som backade upp. Det är en situation som allt färre journalister kan njuta av idag. Det var ju inte många dagar sedan vi såg två frilansande journalister komma hem från fångenskap i Syrien mycket tack vare att uppdragsgivarna Aftonbladet och DN ställde upp och arbetade för att möjliggöra deras frisläppande. Det är inget att ta för givet. Att riskera sin ekonomi, sin hälsa och sitt liv är inget som någon kan begära av någon annan. De flesta skulle säga nej till ett dylikt ”erbjudande”. Därför är det oerhört viktigt att våra rikstäckande medier förblir relativt starka, oberoende och tålmodiga. Kortsiktigt vinstintresse från ägare och en allt skralare inkomstsida och större beroende av annonsörer för tidningarna har redan gett en slagsida åt lättköpta nyheter. Färre korrespondenter och på-platsen-reportage, bristfällig källgranskning och slarvig research är effekter som redan kan konstateras. Inte mycket pekar just nu på en förändring mot det bättre. Jag skrev en serie inlägg om detta för ett par år sedan (”Medias förflackning”) med Nick Davies bok Flat Earth News som inspirationskälla. 


Det vore en stor skada för rättssäkerheten och den oberoende granskningen om journalistiska bedrifter som den nämnda trojkans försvåras än mer. Tidningsdöden är inte bara ett problem för medieägarna. Det är också ett problem för den grävande journalistiken som får allt osäkrare förutsättningar. Och därmed ett problem för demokratin och upprätthållandet av rättssäkerheten i det Sverige som vi väl allmänt betraktar som en rättsstat... ?Läs också gärna...
... boken Spår förstås. Lena Sundströms mästerverk är utgiven 2013 på förlaget Natur&Kultur. Rekommenderas härmed å det varmaste.


CAT-dokumentet (CAT/C/34/D/233/2003)


Dokumentet från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (CCPR/C/88/D/1416/2005)


KU:s betänkande 2005/06:KU2 Granskning av regeringens handläggning av vissa avvisningsärenden m.m.


JO:s beslut JO 2005-03-22 Dnr 2169-2004 En granskning av Säkerhetspolisens verkställighet av ett regeringsbeslut om avvisning av två egyptiska medborgare


Rapporten från EU-parlamentets tillfälliga utskott för CIA:s användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar


 

 
 
 
  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar