torsdag 4 december 2014

Sverigedemokraterna på riktigt

Allians partierna raljerar nu i pressen om att Löfvens röd-gröna regering inte höll längre än två månader. Mycket väl medvetna förstås om att de själva gjort så lite de kunnat för att hjälpa den att regera landet i en parlamentariskt knivig situation. Samtidigt har de visat en oerhört stor vilja till samarbete kring frågan om att ändra regelverken kring budgetomröstningar. Mycket väl medvetna också om att det kunde ha varit en alliansregering som drabbats av Sverigedemokraternas (SD) praxisbrott. Och framför allt att det kan bli deras tur nästa gång. SD hävdade ju igår att de tänker fälla alla kommande budgetförslag som inte innehåller ett för dem välsmakande innehåll om minskad invandring. På den punkten är alltså allianspartierna oerhört ödmjuka inför blocköverskridande överenskommelser. Nå, det är förvisso vettigt nu när vi har ett rövarband i riksdagen som använder kammaren som lekplats och försöker kränga igenom politiska beslut som 87 % av väljarna inte har bett om.

”Wohooo! Vi ska ha en folkomröstning om massinvandringen”, twittrade SD:s riksdagsledamot Linus Bylund igår.

Sverigedemokrater har alldeles uppenbart en helt egen syn på vad demokratin ska användas till i Sverige, det land som de säger sig älska så högt över alla andra. Någon borde läsa högt för Linus och de övriga SD-ledamöterna ur Regeringsformens 1:a kapitel Statsskickets grunder. Där står bland annat;

Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.”


Det innefattar så oerhört mycket mer än frågor om invandringen.


Aliens in disguise

Ni kanske har sett en eller annan science fiction-film? Många av dem har temat ”aliens in disguise”. Varelser från främmande planeter landar på jorden och sprider sig bland befolkningen förklädda som människor. Någon mystisk materia gör att de antar mänsklig skepnad för att vid ett visst tillfälle eller en viss exponering framträda med sitt egentliga utseende, som hiskeliga monster från någon främmande värld, nästan alltid med onda avsikter som att ta över världen. Jag tänker ibland på SD som ”aliens in disguise”.

Bylunds tweet är ännu ett bevis på att SD inte är något annat än ett enfrågeparti. Det är bara invandringen de är intresserade av. Under en hel mandatperiod har de gjort försök att framstå som ett bredare parti med ett allsidigare register än så. En titt på valmanifestet de gav ut innan valet ger onekligen det intrycket. Men det är alltså en förklädnad. Vi är nog en hel del som redan listat ut det men de som röstade i det val som förde fram SD till den vågmästarposition de nu har kan troligen ha förletts att tro just detta att partiet stod för annat också. På riktigt!

I detta valmanifest står bland annat det här:

”När vi sverigedemokrater säger att vi väljer välfärd så menar vi det. På riktigt. När vi sverigedemokrater säger att vi älskar Sverige så menar vi det. På riktigt.”

De säger sig vidare arbeta för ett Sverige ”där de svaga och utsatta, genom kraften i gemenskapen, skall kunna räkna med de starkares stöd” och säger sig därför vilja, bland annat, ”återställa högkostnadsskyddet till den nivå som rådde innan den borgerliga regeringen försämrade det”. Dessutom vill de, står det i SD-manifestet, ge extra lärarstöd till barn med särskilda behov och ge höjt underhållsstöd till ensamma föräldrar.

Detta kan jämföras med vad den röd-gröna budgeten innehåller som förslag om att läkemedel inom högkostnadsskyddet ska vara gratis för alla under 18 år samt fördelning av en större del av resurserna till barn med särskilda behov.

En annan punkt i SD-manifestet är ”en god, rättvis och lättillgänglig sjukvård” under vilken de sorterar förslag som kraftig resurshöjning för sjukvården och en förstärkt satsning på värdig och likvärdig vård i livets slutskede.

Vilket kan jämföras med den röd-gröna budgetens innehåll, som en övergång från riktade stimulansåtgärder till mer generella statsbidrag till vården som ger ett mer likvärdigt system i hela landet, en kraftig satsning på utbildning av sjuksköterskor och barnmorskor och satsningar på fler anställda inom äldreomsorgen.

I SD-manifestet säger sig partiet också arbeta för ett Sverige med full sysselsättning ”där löntagare kan känna sig trygga i vetskapen om att de är skyddade av en stark omställningsförsäkring i händelse av arbetslöshet”. Med andra ord vill de, påstår de i manifestet, höja taket för A-kassan och göra den obligatorisk.

I den röd-gröna budgeten avsattes avsevärda medel för jobbskapande satsningar på infrastruktur, traineejobb för unga och extratjänster inom offentlig sektor för långtidsarbetslösa. Samt medel för höjning av både taket och grundbeloppet för A-kassan.

SD vill vidare, enligt SD-manifestet, arbeta för ett Sverige med trygga och hälsosamma arbetsplatser och där ”löntagares intressen sätts i främsta rummet”. Vilket, påstås det, innebär att de bland annat vill minska underbemanningen inom välfärden och ge utökade resurser till Arbetsmiljöverkets inspektioner av arbetsplatser.

Den röd-gröna budgeten avsätter, som tidigare nämnts, avsevärda medel till utbildning av fler sköterskor och barnmorskor men också ger sammantaget anslagsökningar med 100 miljoner kronor till satsningar på arbetsmiljöområdet och företagshälsovården för 2015.  

Sist, men inte minst, innehåller manifestet den fråga som partiet lyfte kanske mest av alla inför valet, nämligen en punkt om de äldres situation. Slopande av pensionärsskatten och en kraftig höjning av garantipensionerna säger de sig vilja se.

Den röd-gröna budgeten innehåller även den sänkt pensionärsskatt.

Allt det här och lite till har Sverigedemokraterna valt att förbise och väljer att istället göra en markering för att tvinga igenom eftergifter för deras krav om minskad invandring.

Med andra ord kan de som nu tänkt rösta i extravalet stryka allt som står i valmanifest och annat kampanjmaterial från SD som inte handlar om invandring. Det betyder ingenting utan är bara en sorts materia som ska täcka kärnan, en ”alien in disguise”. Socialdemokraterna och Miljöpartiet däremot går till val på den budget som nu SD har röstat bort. 

Det är på ett sätt bra att väljare som tidigare letts att tro att SD står för allt det där som finns i deras manifest nu fått se vad Sverigedemokraterna är – på riktigt! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar