onsdag 10 december 2014

Politiskt arvegods från Sovjet och gatans parlament i Ukraina

Medan vi ojar oss över politisk kris här hemma i Sverige rullar politisk livet det på som vanligt i Ukraina. Vilket innebär politiska kriser, bråk, skandaler och demokratiskt tvivelaktiga beslut. Två fenomen är särskilt tydliga i den ukrainska politiken; kvardröjande sovjetiska beslutsmodeller och metoder samt å andra sidan ett gatans parlament. Det präglar den ukrainska, politiska vardagen och får vid jämförelse vår ”lilla” regeringskris att blekna.


Under hösten har president Porosjenko lanserat en utrensningslag, på engelska benämnd Law of lustration, för att komma till rätta med korruptionen inom den offentliga förvaltningen. Jag har skrivit om den en del tidigare. Den har kritiserats internt och kan innebära, om den genomförs konsekvent, avskedande av omkring en miljon statligt anställda vilket för det första skulle kunna bli en total brain-drain av den statliga förvaltningen och för det andra drabba helt oskyldiga som förlorar sina jobb på lösa grunder. Den genomförs också som en utrensning av Sovjetkommunister och tjänstemän under förre presidentens Janukovitj styre. I stort sett räcker det att ha varit anställd under Janukovitjs tid vid makten för att förlora jobbet. Det var inte så svårt att lista ut att en lag med denna dåliga precision snarare skulle bli ett nytt problem än en lösning på ett gammalt. 

Nu har också Europarådets Venedigkommission (Venice Commission) studerat reformen och i ett utlåtande starkt kritiserat denna utrensningslag. 

De huvudsakliga anmärkningarna kan sammanfattas i följande punkter:

1) Att applicera lagen på personer som tjänat under det sovjetiska kommuniststyret (före 1991) så många år efter regimens fall kräver mycket övertygande bevis för hot mot demokratin från dessa före detta kommunister. Kommissionen finner det mycket svårt att se att en sådan sen rensning (eng/lustration) kan vara försvarbar.

2) Att applicera rensningsåtgärder mot personer som tjänat under den förre presidentens Janukovytj styre bör i förlängningen innebära ett ifrågasättande av det nuvarande konstitutionella och legala ramverket i Ukraina och dess funktion som demokratisk rättsstat.

3) Lagen har flera allvarliga brister som kräver en omprövning åtminstone på följande punkter:
- Rensningen måste endast gälla positioner som utgör ett genuint hot mot mänskliga rättigheter eller demokratin; listan av positioner som ska rensas måste omprövas
- Skuld måste prövas i varje enskilt fall och kan inte endast antas på basis av enbart tillhörigheten till en speciell kategori av offentliga positioner; kriterierna för rensning måste omprövas
- Ansvaret för utförandet av rensningsprocessen måste fråntas justitiedepartementet och bör anförtros åt en särskilt inrättad, oberoende kommission som aktivt involveras civilsamhället
- Rensningsproceduren måste respektera garantier för en rättvis rättslig prövning (rätt till rättshjälp, en rättvis rättegång och muntlig förhandling); under rättegångsprocessen bör det administrativa beslutet om utrensning suspenderas tills dom fallit; Utrensningslagen bör specifikt utformas så att dessa rättigheter garanteras
- Utrensning av domare bör inte göras utan full respekt för deras konstitutionella oberoendestatus och endast Högsta Domstolen bör ansvara för avsättande av domare. Venedigkommissionen ser dessutom inget som rättfärdigar att alls inbegripa domare i Utrensningslagen eftersom de redan är föremål för en annan specifik Utrensningslag som togs för några månader sedan
- Information om personer som rensats ut bör inte lämnas ut offentligt förrän slutlig dom har tagits av en domstol


Venedigkommissionen visar här på den ukrainska oförmågan att ta itu med sitt korruptionsproblem utan att samtidigt äventyra rättssäkerheten. Som lagen är utformad och används är den mer ett verktyg för de nuvarande makthavarna att bli av med politiska motståndare snarare än med korrupta statstjänstemän. Det ironiska är också att de nuvarande makthavarna, i sin iver att rensa bort arvet från Sovjet, använder metoder som inte skiljer sig nämnvärt från just de summariska utrensningar och rättegångar som Sovjetunionen var så ökänt för.Gatans parlament

Samtidigt pågår en lokal/regional maktkamp i landets olika städer och oblast (regioner). Smutskastning och anklagelser om brott och korruption ingår i denna kamp men också mer eller mindre våldsamma gatuaktioner. Dessa kan beskrivas som folkliga resningar mot korrumperade och/eller odugliga politiker men kan lika gärna handla om iscensatta kupper av andra lika korrumperade politiker som genom att mobilisera rena pöbelhorder kan kasta folkvalda över ända. Just nu pågår en sådan kamp i Vinnytsya där regionens olika politiska institutioner och ledare är inbegripna i en tvekamp som det inte är alldeles lätt att hänga med i. OSSE har varit på plats och ändå gjort ett försök att beskriva konflikten. Enklast är att helt enkelt klippa in deras rapport här:

On 6 December, the police informed the SMM that a group of protestors of approximately 600 people had violently gained access to the regional administration building in Vinnytsya (300 km north-east of Chernivtsi), which they occupied for approximately two hours before a police force of 200 officers regained control of the building. The protest was organized by the Batkivshchyna and Svoboda parties and aimed to block the planned dismissal of the head of the regional council by the regional administration. In Vinnytsya, a representative of the Svoboda party told the SMM that the head of the regional council was elected by the pro-Maidan groups in Vinnytsya and that the planned dismissal was linked to the fact that he had actively started to fight corruption in the medical sector.”

Det är med andra ord en tämligen typisk ukrainsk politisk soppa/såpa där det inte är lätt att avgöra vem som är den största skurken och vad som är spontana folkliga protester och vad som är iscensatt. Här framgår i alla fall att representanter från regeringspartiet Batkivshchyna (Tymosjenkos parti) och högerextrema Svoboda är ledande figurer för de protesterande. OSSE rapporterar också att de sett bilar med Aidar-bataljonens emblem fyllda med militärklädda personer i närheten av demonstrationerna (som pågått i ett par dagar nu). Ett par hundra demonstranter har också bussats in från närliggande Khmelnitskyi. Oklart av vem. Under upploppet i lördags lär porträtt av president Porosjenko ha rivits ned och trampats sönder. 

Dagen efter stormningen av Regionrådets byggnad, 7 december, samlades ett par hundra personer återigen framför byggnaden och utsåg en egen ”folkets guvernör”, Aleksey Furman, från högerextrema Svoboda. Tält slogs upp kring stadens centrala torg av ”Euromajdan-aktivister”. Det är alltså rörelsen från Majdan-torget i Kiev som nu anför protesterna i Vinnitsya. Inrikesministern Arsen Avakov uttalade sig dock kritiskt mot demonstranterna och Aidar-bataljonen, som är knuten till försvarsministeriet, lär enligt vissa uppgifter närvara i staden för att lugna ned situationen. Ditkommenderade av den ukrainska regeringen? Stadens polischef säger sig dock inte känna till några sådana uppgifter för bataljonen.    

Föremålet för mobbens missnöje, guvernören Anatoliy Oliynyk, lär under måndagen ha sagt till OSSE:s observatörer att det nu var tid för de lokala politikerna att lägga meningsskiljaktigheterna åt sidan och se till att gå till beslut om den regionala budgeten. Det är alltså inte bara i Sverige det är problem med att få igenom en budget. I Ukraina går det emellertid lite våldsammare till.

Detta gatans parlament var något västvärlden jublade åt i våras då det centrala Majdan-torget i Kiev ockuperades under flera månader. Det är dock fortfarande oklart hur mycket av protesterna som var folklig spontan resning och vad som var politiskt styrda protester som sedan kulminerade i ett kuppartat maktövertagande. De makthavare som sitter i den nuvarande nya regeringen för landet har dock en svår uppgift framför sig då detta gatans parlament återigen kan användas för att uppvigla protester mot de folkvalda.

Det är oftast notoriskt svårt för utomstående bedömare (OSSE, journalister och vi som följer det hela på avstånd) att avgöra vem det är som protesterar mot vad, varför och i vilket långsiktigt syfte. Eller om det ens finns något sådant. Möjligen är desperationen så stor hos folket att det upplevs som att enda sättet att få till politisk förändring (eller en väg reparerad) är att demonstrera, ockupera och attackera. Men det kan också ofta vara så att gatans parlament används som spjutspets för politiska attacker på motståndarsidan.

Propagandakriget bidrar  till förvirringen. I ett Youtube-klipp från Ukraine Today visas bilder från upploppet under lördagen men den engelska speakerrösten talar om rysk provokation. Demonstranterna som stormar byggnaden i filmklippet är emellertid samlade under högerextrema Svobodas blå-gula och röd-svarta ultranationalistiska flaggor och beskrivningen motsäger helt OSSE:s rapportering som talar om demonstranterna som ”Euromajdan”-aktivister. Ukraine Today ägs delvis av den judiske oligarken Ihor Kolomoyskyi som också sägs sponsra det våldsamma högerextrema partiet Högra Sektorn, om nu det gör att bilden klarnar?  Att vi inte har hört eller sett ett ljud om dessa protester och oroligheter i svenska medier kan möjligen bero på att de varit fullt uppslukade av den svenska politiska krisen. Eller också att det är så oerhört komplicerat att få ordning på vad det hela handlar om ... egentligen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar