lördag 8 november 2014

Sveriges erkännande av Palestina en isbrytare

Per Gudmundson skrev i förra fredagens nummer (31/10-14) av SvD en kort och synnerligen illa underbyggd ledare med titeln ”Fel att erkänna Palestina nu”. Den har provocerat mitt medvetande i en hel vecka nu och det känns förlösande att få skriva av sig ett sorts öppet svar.


Det jag reagerar emot är dels hans påstående om att Sverige, genom att erkänna Palestina, skulle ”belöna destruktivitet”. Samt att han menar att han inte ser några större tecken på att Sveriges beslut skulle kunna efterföljas av andra EU-länder.


Att belöna destruktivitet

Gudmundson hävdar i sin ledare att beslutet att erkänna Palestina är ”illa genomtänkt”. Han menar att ett sådant ”belönar destruktivitet” och syftar då på de raketer som Hamas skickat mot Israel de senaste åren. Han väljer då att helt glömma den belöning för sina (har tappat räkningen hur många) brott mot FN-resolutioner - rörande ockupationen av palestinskt område, övervåldet på denna ockuperade mark och dess bosättningspolitik - som Israel ständigt erhåller i form av utökade handelsavtal med EU. En handel som ökat ganska stadigt sedan 1995 då associeringsavtalet mellan EU och Israel undertecknades, enligt svenskaambassaden i Tel Aviv. Sedan dess har uppgraderingar av avtalet gjorts med jämna mellanrum utan någon egentlig debatt alls och utan att det hörts så mycket som ett pip från Per Gudmundson och hans liberala ledarskribentkollegor. Däremot har liberala röster med jämna mellanrum höjts för att ge Israel medlemskap i EU, vilket enligt min mening vore en oerhört mycket mer provocerande belöning av destruktivitet än att erkänna Palestina.

Handelsavtalet ger Israel förmånligare handelsvillkor med EU än något annat icke-medlemsland och möjlighet till deltagande i EU-program som Horizon 2020 (research fond), Galileo (satellitnavigeringsprojekt) och Erasmus (studentutbyte). All handel med industriprodukter (import såväl som export) är tullfri. Detta avtal har alltså fortsatt att gälla och uppdaterats i snart 20 år trots Israels tidigare brott mot FN-resolutioner och de som begåtts under den period avtalet gällt. Det hör till saken att EU mycket väl kan använda avtalsvillkoren för att säga upp det. Där finns nämligen en artikel (artikel 2) som säger följande:

”Relations between the Parties [...]  shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement”.

Denna artikel 2 säger alltså att respekten för mänskliga rättigheter i såväl inrikes som utrikes politik är ”ett grundläggande element för avtalet” . Det är inte heller så att den här skrivningen är en plakatparagraf som inte används av EU generellt. Det görs en mycket aktiv bedömning av EU vad gäller möjligheten till sanktioner och Ryssland har exempelvis ”drabbats av” restriktioner efter deras annektering av Krim. En rad andra stater är också föremål för olika typer av sanktioner eller ”restrictivemeasures”, som exempelvis Bosnien-Hercegovina, Kina, Egypten, Libanon, Moldavien, Ukraina och USA.

Det är läge att påminna (inte minst Per Gudmundson) om att FN-organet UNHCR (United Nations Human Rights Council) har riktat fler fördömande resolutioner mot Israel än de gjort mot alla andra nationer sammantaget.

Men Israel fortsätter att frodas ekonomiskt genom sitt, för landets ekonomi oerhört viktiga, handelsavtal med EU, Israels top trading partner. Det tycks inte finnas några tecken på att en förändring av detta diskuteras i EU heller. Åtminstone ses inga spår av detta på svenska ambassadens i Tel Aviv hemsida som jag refererade till tidigare. Där beskrivs framtiden istället så här:

”Svenska produkter har ett gott namn på Israels innovationsbenägna, konsumtionsinriktade och mogna marknad. Den ekonomiska utvecklingen och den mycket goda innovativa miljön erbjuder således goda förutsättningar för en utökad bilateral handel och samarbete med Sverige och ett större antal investeringar i bägge riktningar”.

Möjligen kommer denna text att ändras lite om Israel fortsätter att ”straffa” Sverige diplomatiskt för regeringens erkännande av Palestina. Men den omvända frågan är ju om EU ska fortsätta att ”belöna destruktivitet” för att använda Per Gudmundsons formulering?


Att lämna initiativet till Israel

Att invänta att Israel ska ändra attityd till förhandlingar om en tvåstatslösning är en mycket osäker taktik för den som är helt uppriktigt för en tvåstatslösning och vill att den ska komma till stånd så snart som möjligt. Bara häromdagen gick den högerradikale Naftali Bennett ut och tillkännagav att han tänker göra allt för att motarbeta en sådan lösning och istället förorda att Israel annekterar hela Area C vilket motsvarar ungefär 61 % av Västbanken. Detta för att reducera det område dispyten handlar om vilket ju verkar praktiskt och behändigt för Israel men kanske inte riktigt vad EU och FN hade tänkt sig. Bennett är hur som helst inflytelserik och väntar vi tillräckligt länge utan att pressa Israel kanske den här ”fredsplanen” blir det vi får se istället. Den internationelle juristen John V. Whitbeck säger i sin artikel om Bennetts utspel följande:

”One may hope that Mr Bennett´s blast of honesty will blow away any residual illusions within those Western governments which have for decades been blocking the realization of a Palestinian state on the ground by arguing that a Palestinian state can only exist, even on a purely legal level, as a result of negotiations with Israel […]”

Om det räcker för att beröva även ledarskribenter som Gudmundson denna illusion återstår att se.

Det finns dock en annan opinion i Israel som det finns all anledning att stödja för den som förordar en fredlig lösning med ett Israel och ett Palestina som grannar med normala bilaterala förbindelser. Fredsrörelsen brukar ofta beskrivas (och är oftast) vänsterinriktad, men för inte så länge sedan fick Israels premiärminister Netanyahu post som borde ha överraskat honom lite. 106 före detta generaler, Mossad-agenter och polisbefäl uppmanade honom att snarast arbeta för att en tvåstatslösning blir verklighet och menar att en sådan mycket väl kan vara förenlig med Israels krav på säkerhet. En av undertecknarna ger i en intervju följande budskap till Netanyahu:

”We´re on a steep slope toward an increasingly polarized society and moral decline, due to the need to keep millions of people under occupation on claims that are presented as security-related. I have no doubt that the prime minister seeks Israel´s welfare, but I think he suffers from some sort of political blindness that drives him to scare himself and us”.

Denna politiska blindhet tycks smittsam bland svenska ledarskribenter måste vi konstatera och lär åtminstone ha drabbat Per Gudmundson.


Tecken på efterföljande

Dessutom hävdar Gudmundson att det inte heller finns mycket som tyder på att andra EU-länder tänkt följa efter Sverige. Just detta påstående ser jag antingen som total förträngning eller annars en till inkompetens gränsande blindhet som är skrämmande.

Både de brittiska och irländska parlamenten har röstat igenom krav på erkännande av Palestina. Enligt den brittiska tidningen the Guardian en ”växande internationell trend”. 

De socialistiska ledamöterna av franska underhuset har alldeles nyligen i en motion uppmanat regeringen att erkänna Palestina för att med erkännandet som instrument ”uppnå en slutlig uppgörelse i konflikten”.

I Nederländerna är både det socialdemokratiska regeringspartiet och det liberala oppositionspartiet för ett erkännande av Palestina.

Det spanska parlamentet kommer att rösta om ett erkännande och fick nyligen en petition från 469 israeliska intellektuella, politiker och militärer med en uppmaning om att rösta för ett erkännande av Palestina. Enligt undertecknarna en förutsättning för Israels framtida säkerhet och existens.

Sanningen är alltså att det aldrig tidigare har funnits en större och politiskt bredare europeisk opinion för ett erkännande av Palestina. 

EU:s nya utrikespolitiska överhuvud Federica Mogherini har naturligtvis tagit intryck av den tilltagande europeiska bristen på tålamod med den israeliska bosättningspolitiken och oviljan att förhandla om en tvåstatslösning. Hon har nyligen uttalat sin önskan att vid slutet av sitt förordnande se förverkligandet av en palestinskt självständigt stat. Till the Guardian sa hon nyligen att det är hög tid för Europa att agera och för EU att röra sig framåt i frågan. Detta tar hon naturligtvis med sig vid det besök i Israel och de ockuperade palestinska territorierna som hon genomför just i skrivande stund.

Vad är detta annat än tecken på att andra EU-länder har allvarliga tankar på att göra som Sverige och därmed förvandla den svenska regeringens beslut till en isbrytare i frågan? Men det kanske är just detta som irriterar Gudmundson och andra liberala ledare mest?
Petitionstexten till spanska parlamentet i sin helhet:

Israeli Petition to Members of the Spanish Parliament in Favor of Palestinian Recognition:

"We, citizens of Israel, who wish for it to be a safe and thriving country, are
worried by the continued political stalemate and by the occupation and
settlements activities that lead to further confrontations with the Palestinians
and obliterate the chances for a compromise. It is clear that the prospects for
Israel's security and existence depend on the existence of a Palestinian state
side by side with Israel. Israel should recognize the state of Palestine and
Palestine should recognize the state of Israel, based on the June 4, 1967
borders. Your initiative for recognizing the state of Palestine will advance the
prospects for peace and will encourage Israelis and Palestinians to bring an
end to their conflict.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar