lördag 26 oktober 2013

Fallet ”Maria” och hur man reproducerar fördomar om romerEn liten notis i dagens SvD berättar för oss som råkar se den att blonda ”Maria” i Grekland är romsk. Under en tid har historien om ett eventuellt bortrövat barn som den grekiska polisen funnit hos ett romskt par engagerat världen. Varför är flickan så blond? Hon måste vara bortrövad! Vet inte vem det var som döpte henne till ”Maria” men ett namn från den bibliska jungfrun kanske ska framkalla en starkare identifikation om blond oskuld? Hon har också kallats ”den blonda ängeln”. Ingen tänkande människa kan ju undgå att förstå vilken symbolik detta var tänkt att skapa. Spekulationerna om barnarov har i alla händelser florerat i såväl etablerade som sociala medier. På Irland hittade polisen ytterligare ”bortrövade” blonda barn hos romer. En misstanke, helt grundad i föreställningsvärlden, som strax kunde avfärdas med en DNA-test. En motsvarande rasprofilering och åtföljande åtgärder mot asiatiska adoptivbarn i Europa skulle ge ett ramaskri av indignation. I det här fallet ger det endast en liten kortfattad notis.

Förr i tiden (nu?) skrämde man barn med att om de inte skötte sig skulle ”zigenare” komma och röva bort dem. En av många myter som odlats och levt kvar. Än idag finns också folk som tror att ”zigenare” minsann äger mängder av stenhus i Göteborg!? De mytiska berättelserna har stark levnadskraft. I dem finns inte plats för analys och problematiseringar.

Det gör det inte heller hos dagens ledarskribenter. Åtminstone inte hos Sanna Rayman som – i samma skola som Hanne Kjöller – återigen raljerar, spekulerar och i sitt kunskapsförakt hjälper till att reproducera en negativ bild av romer och därmed försvårar en seriös diskussion om strukturella orsaker till romers situation i det moderna europeiska samhällslivet.

Hon skriver i gårdagens SvD om romaregistren (”Var registret rasistiskt”). Den inleder hon med att kungöra hur bekymrad hon är över att romer trakasseras och förföljs. Därmed kanske hon tänker dämpa kritiken mot henne själv för det hon sedan skriver? För i nästa mening är hon också bekymrad över ”att romska barn i Sverige ofta inte uppfyller skolplikten” och att föräldrarna ”inte tycks förstå att barnens framtid ligger i skolbänken”. Det är barnen som inte uppfyller sin plikt och föräldrarna som inte förstår. 


Hon fortsätter sedan med att kräva ett större engagemang hos myndigheter i deras arbete med att bryta den självdestruktiva levnadsnormen hos romer som hon slagit fast som problemets kärna.  Hon är också bekymrad över att polisregistren över romer betraktas som rasistiskt motiverade. Hon vet nämligen att berätta att det inte är ”ett dugg konstigt” att polisen söker kunskap om nätverk som har ”inslag av klanlojalitet” och jämför med amerikanska polisens jakt på italienska maffian. ”Om man hänger runt med kriminellt verksamma kan man slinka med i en del spaningsmaterial”, avrundar hon sina spekulativa funderingar med. Därmed har hon slungat ur sig en ganska grov anklagelse mot romer som hon likställt med amerikanska maffian. Och ser från sitt medelsklassperspektiv inte vad den historiska erfarenheten av registrering som romer fått utstå har för betydelse i sammanhanget.

Ledaren avslutar hon sedan med att säga att hon inte har något ”tvärsäkert att säga om detta”. Men irriterar sig över att andra är så tvärsäkra. Någon reflektion tillbaka till sin inledande oro för förföljelserna och trakasserierna av romer gör hon inte. Någon reflektion över vilken anklagelseakt hon just spätt på med sina spekulationer har hon uppenbarligen inte heller gjort för då hade hon haft vett att tiga still. Eftersom hon ju erkänner att hon egentligen ingenting vet.

Men på samma sätt som det reproduceras myter om bortrövade ”blonda änglar” hos romska familjer bygger hon själv på bilden av kriminalitet hos romer. Att föra register utifrån etnisk tillhörighet är då tydligen helt OK. Det ligger kanske i generna? 

I Norge sitter en regering som vill massdeportera romer och vars statliga tv-bolag, NRK, censurerar kritiker som påpekar den rasism detta uttrycker (Özz Nujen).


Hemma i Sverige vill Moderaterna kriminalisera tiggeri och därmed fortsätta den historia av strukturella arrangemang riktade mot romer som finns både här och i övriga Europa.


Då behövs inga spekulationer av Sanna Raymans sort utan istället den typ av klargörande ställningstaganden som faktiskt kommit från Aftonbladets Anders Lindberg som skriver om mytbildningen kring ”Maria” och Fredrik Virtanen som skriver om romaregistren. Eller i dagens DN. 

 


 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar