tisdag 5 juni 2012

Bisfenol eller inte – ditt val?


SvD har i egna mätningar funnit höga halter av det hormonstörande ämnet Bisfenol A i konservburkar. Halten i urinet mättes till flera tusen procent över det normala efter konservmatsmåltiden. 

Problemet är sedan tidigare uppmärksammat men förbud gäller i nuläget endast barnmatsburkar och kvitton. Enligt miljöministern Lena Ek är inget vidgat förbud att vänta. Det ska utredas ytterligare trots år av utredningar. 

Huruvida det är för att det anses omöjligt för Sverige som EU-land (fria rörligheten för varor) att gå före framgår inte av hennes uttalanden i SvD åtminstone. Problemet med Bisfenol A sätter hur som helst fingret på en viktig problematik kring detta med valfrihet för konsumenten och miljöpolitik. Alltså detta med att konsumenten förutsätts hålla sig informerad och välja ”rätt” produkt och därigenom använda sin ”makt” att styra producenterna genom sina konsumtionsvanor. Jag menar att denna idé är i allra högsta grad ideologisk och att den inte håller i längden i ett komplicerat modernt produktions- och konsumtionssystem.

Henrik Ennart träffar precis rätt i dagens SvD:

”Den enda rimliga lösningen är att våra politiker och producenter faktiskt ser till att lösa den här frågan på ett trovärdigt sätt så att vi konsumenter kan ägna oss åt annat”.

Den principen bör vara heltäckande och inte bara gälla Bisfenol A, om man frågar mig.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar