torsdag 17 januari 2013

LO:s ”näringslivsattack” är avslöjandeLO:s nya förslag om samhällsbolag med begränsat vinstuttag togs inte väl emot av Svenskt Näringsliv. ”Den största attacken mot företagande sedan 1970-talet”, menade dess vd Urban Bäckström upprört.


Nu har jag inte studerat detaljerna i förslaget men principen verkar inte helt ofiffig. En särskild form av bolag där det klargörs för den eventuelle investeraren att det är en alldeles särskild bransch denne ger sig in i. Idén är för övrigt inte helt unik. Det finns redan en möjlighet att använda sig av bolagsformen med ”särskild vinstutdelningsbegränsning” (kapitel 32 i aktiebolagslagen) vilket Anna Dahlberg på Expressen (av alla tidningar) också påpekat i en intressant artikel.


Samhällets distribution och fördelande av skattepengar - som de flesta av oss bidrar med solidariskt - i form av välfärd i hela riket är och ska inte vara detsamma som att sälja korv. 

Jag tror att de flesta skattebetalare egentligen håller med om att denna solidariska skattebetalningsakt är en hygglig försäkringspeng för att trygga den egna förmågan att få vård när det behövs och utbildning till de barn som inom ett antal år ska ta över landet men inte känns relevant om den ska gå till utbetalningar av ohemula vinster och utförsel till skatteparadis. Detta är också LO:s utgångspunkt, som jag förstått det. En LO-representant (tror det var Tobias Baudin, vice ordförande) sa i en tv-intervju att de företag som drivs av en verklig vilja att producera bra välfärd kommer att kunna göra det fortsättningsvis också medan de som är ute efter stora och snabba vinster kan få problem om LO-förslaget skulle gå igenom.

Men nu brer Svenskt Näringsliv och bland andra Gunnar Hökmark på om detta förslag som om hela marknadsekonomin skulle knäa om inte ett gäng direktörer får fortsätta att bada i pengar från svenska välfärdsbrukare och skattebetalare.


”Om inte riskkapitalisterna är intresserade av att finansiera och bygga upp välfärdssektorn så blir frågan vem som då ska göra det”, säger en företrädare för riskkapitalet.


Svaret är ju att välfärdssektorn redan är uppbyggd och att den finansieras av skattepengar. Möjligen kan ju riskkapitalisters vana att föra ut sådana till obskyra små öar med hög banksekretess föranleda en del bekymmer med denna finansiering men att det är offentligfinansierad verksamhet har till och med regeringen förstått. De upplever också uppenbarligen detta som ett bekymmer men har helt andra lösningar. 

Regeringen (eller är det bara Kd?) har talat om värdegrunder för äldreomsorgen och etiska plattformar. Riskkapitalisterna ska då få prata med regeringsföreträdarna och lova dyrt och heligt att de som sysslar med offentligfinansierad vård och omsorg ska följa vissa riktlinjer. Göran Hägglund använder i och för sig det mildare uttrycket ”bör följa” på regeringens hemsida


Då tycker jag LO:s väg är säkrare. Då får vi ju en garanti mot att skattepengarna används till stora vinstuttag istället för välfärdstjänster av hög kvalitet. 

Det verkar ju vara vad alla vill...?

 


 

 
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar