onsdag 25 juli 2012

Grönland +4 – Isbergen faller och vi med dem


Naturen har levererat sitt eget svar på Rio +20. På 4 dagar i juli smälte nästan all is och snö på Grönland. Under Rio +20 lades principerna fast för hur globala hållbarhetsmål ska formuleras 2015. Naturen fungerar enligt sin egen tidtabell.

Det diskuteras, kveruleras, protesteras, funderas och formuleras. Världens ledare lägger upp sina oerhört genomtänkta (?) tidtabeller för hur miljön vi lever i och av ska räddas. Under tiden faller isbergen – och vi med dem, för att travestera den gamla Lundell-dängan.

Den tidtabell naturen fungerar efter tror vi oss kanske veta väldigt mycket om men den grönländska issmältningen visar att vi kanske egentligen är oroväckande okunniga. Om 3 år formuleras alltså nya mål och en ny tidtabell för genomförandet av hållbarhetsmål. Det börjar bli tydligt att dessa tidtabeller inte ligger i fas med varandra.

Det är ungefär 225 4-dagarsperioder fram till år 2015. Har vi tid att vänta?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar