lördag 26 april 2014

Korruption, lobbying och stängda dörrar – ett öppnare EU måste till för att motverka populismen

Transparency International har gett ut en ganska uppmärksammad rapport som visar hur utbredd korruptionen är inom EU-institutionerna. 15000 lobbyister som rör sig i korridorerna utan fungerande regelverk för hur deras inflytande ska gå till är ett stort problem, enligt rapporten. Rapporten tar också upp hur beslut allt oftare tas genom s.k. ”trialog”. Då möts representanter för parlamentet, kommissionen och ministerrådet och gör upp viktiga frågor informellt bakom stängda dörrar och utan protokollföring.

Detta med den bristande öppenheten har varit en konstant kritik alltsedan vi debatterade för och emot EU inför folkomröstningen 1994. Många, bland andra ledande socialdemokrater, bemötte detta självsäkert med att om bara Sverige gick med i EU så skulle det blir ändring. Vår fina tradition av öppenhet skulle väl sippra igenom EU-institutionerna antar jag att de föreställde sig. Ganska naivt tyckte jag då, som kampanjande för Nej-sidan, och tvingas ständigt konstatera att jag (vi) hade rätt även på denna punkt. Den svenska statens ”neutrala” information till medborgarna inför folkomröstningen lät så här kortfattat om saken:

”Den svenska offentlighetsprincipen är en del av svensk grundlag. Den fortsätter alltså att gälla, vilket har klargjorts för EU” (”Ja eller nej till svenskt medlemskap i EU”, s 4)

Den här informationsbroschyren som skickades ut till alla hushåll glömde här en liten detalj, nämligen att EU genast replikerat att det är EU:s regler som gäller före svenska och att regeringens ensidiga deklaration saknar juridiskt värde. Sekretess som huvudprincip gällde då och har gällt alltsedan dess. Den svenska offentlighetsprincipen har inte vunnit genomslag i EU och utvecklingen har snarare gått åt motsatt håll, menar exempelvis Nils Funcke i en artikel på DN Debatt för några veckor sedan. 

Nu är vi dock med sedan snart 20 år och det är hög tid att göra allvar av löftena om att skapa ett öppnare EU. Det är dags att sluta tjura nu och ta initiativet istället.

Det finns flera skäl till att åstadkomma den här förändringen men ett är särskilt brännande, som jag ser det. Den stora frammarsch av högerextrema och högerpopulistiska partier som vi sett på senare år kan inte brytas om inte EU växlar spår. Den populistiska åsiktsgemenskapen om en styrande elit som gör upp bakom ryggen på folken är oerhört lätt att odla när det ser ut på det vis som Transparency Internationals rapport redovisar.

En röst på Miljöpartiet i EU-valet är en bra början!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar