söndag 8 september 2013

Israel given kandidat till EU?Israel bör vara en ”given kandidat” för medlemskap i EU. Det anser tre debattörer på SvD Brännpunkt idag.

Att fredsförhandlingar Israel-Palestina har påbörjats igen, menar artikelförfattarna, borde vara nog skäl för EU att uppmuntra staten Israel genom ett medlemskap.

Därefter radar de upp ett antal avtal som EU redan har med Israel och menar väl då; varför inte ta steget fullt ut? Dessutom kommer påståendet som trummats i många år; att Israel är Mellanösterns enda demokrati.

Det här hade inte varit särskilt uppseendeväckande om den enda undertecknaren varit Lisa Abramowicz, generalsekreterare för Sverige-Israelinformation, som kallar den israeliska ockupationen av palestinsk mark för ”närvaro”. Hon har spritt (des)information om Israel länge och har naturligtvis intresse av att Israel får tillgång till full frihandel, säkerhetspolitiska och militära gemenskapsöverenskommelser etc. och den legitimitetsstämpel ett EU-medlemskap skulle ge. Som belöning för att bara sätta sig vid förhandlingsbordet är det en ganska god affär, dristar jag mig att tycka.


Vad som däremot förvånar och skrämmer mig lite är att de övriga undertecknarna är kandidater till EU-parlamentsvalet nästa vår; Erik Scheller (fp) och Arba Kokalari (m). Jag hoppas innerligt att folkpartiets och moderaternas väljare uppmärksammas på detta och gör sina val noggrant.

De krav som EU ställer på en blivande medlem är ganska höga. Det har bland andra Turkiet fått erfara under den mängd år som förhandlingar pågått. Men detta är i grunden positivt. Kraven bör vara hårda. 

Så vad har då staten Israel att bidra med till den samlade europeiska gemenskapen? Jo, bland en hel del annat, följande:

En illegal ockupation

Den gröna linjen kallas den vapenstilleståndslinje som Israel och Jordanien kom överens om sinsemellan 1949, efter kriget året innan. Fram till 1967 skilde Gröna linjen Israel från Västbanken som stod under jordansk ockupation. Efter 1967 års krig ockuperade Israel Västbanken och betraktade gränslinjen som upphävd och har, i strid med internationell rätt, flyttat ett stort antal judiska bosättare till Västbanken. Utanför Israel betraktas Gröna linjen som en rimlig framtida gräns mellan Israel och en framtida Palestinsk stat. Den mur (”skyddsbarriär”) Israel låtit uppföra avviker dock betydligt från linjen och annekterar i praktiken stora delar av Västbanken.Illegala bosättningar: 

Israels ockupation av Västbanken, Gaza och Golan i kriget 1967 har efterföljts av en medveten bosättningspolitik i strid med FN-konventioner och resolutioner. 


Alldeles innan förhandlingarna påbörjades nu i augusti togs ett beslut om ytterligarebosättningar av den israeliska staten. Cirka 1200 nya bostäder ska det bli i Östra Jerusalem och Västbanken, enligt israeliska dagstidningen Haaretz. Ett mycket märkligt beslut om nu regeringen samtidigt tänker sig förhandla fram en fred med Palestina som alla inblandade vet förutsätter ett tillbakadragande till 1967 års gränser och av bosättningarna.


Israeliska staten samt dessutom utökat ekonomiskt stöd till 20 olika bosättningar på mark som vid en lyckad fredsförhandling skulle komma att evakueras. Ett lika egendomligt beslut om det fanns en stark vilja att komma till ett för båda parter nöjsamt avslut av förhandlingarna. 


Nästan samtliga partier i det israeliska parlamentsvalet tidigare i år uttalade sitt stöd för bosättningspolitiken och det rena bosättarpartiet Beit Yehudi hade stor framgång. Det tycks alltså inte finnas någon grund att tro att denna inställning kommer att ändras för att Israel belönas med ett EU-medlemskap.  


Världens enda apartheidregim (jmf Mellanösterns enda demokrati): 

Enligt Per Jönsson vid Utrikespolitiska Institutet (och författare till en färsk skrift,”Israel en judisk demokrati”, är Israel förvisso att betrakta som en demokrati. Men, invänder han, har en del ”egendomliga karaktärsdrag”. Att de aldrig haft några fastställda gränser vilket brukar vara kännetecknande för en demokrati (på vilket territorium gäller Israelisk lag?). Frågan är berättigad eftersom bosättare på ockuperat palestinskt område har fullständiga israeliska rättigheter vilket däremot en israel bosatt utomlands har. För det andra är staten Israels uttalade målsättning att vara en stat för judar, vilket är ovanligt i andra demokratier, som brukar vara för alla medborgare.


Det här omvittnas också av bland andra den judiska författarinnan Susan Nathan som menar att Israel är världens nu enda apartheidstat. Denna mening fastslogs också av den s.k. Russelltribunalen i Kapstaden som i ett officiellt uttalande menade att Israel ”utsätter palestinska folket för en institutionaliserad regim av herravälde vilken utgör apartheid såsom definierad i internationell rätt”.

Ett antal sinnrika lagar och bestämmelser vars design är tydligt diskriminerande mot den arabiska minoriteten i landet (och även kristna). Bland flera andra en som tillåter byar och städer att förbjuda inflyttning av personer som inte uppfyller kriterier för vad som ”passar in i områdets karaktär” (fritt översatt). Mer detaljer om detta finns att läsa här.Rörelsebegränsningar och diskriminerande behandling i Östra Jerusalem:

Detta med rörelsebegränsningar är fundamentalt för Israels politik gentemot palestinier på ockuperat område. En bra sammanställning av vad detta innebär finns exempelvis på Diakonias hemsida.
 


En utdöende fredsrörelse:

Någon uttalad fredsvilja finns tyvärr inte heller hos det israeliska folket. Anita Goldman, författare och journalist och bosatt i Israel i 17 år (1980-97), menade - vid det ovan nämnda UI-seminariet i våras – att Palestinafrågan blivit en ”icke-fråga” för israeler. Detta parallellt med en utveckling mot att en judisk diskurs börjat ersätta israelisk i debatten. Det vill säga att politiker och debattörer och vanliga medborgare identifierar sig som judar och inte israeler. 


En ny Berlin-mur:

En 8 meter hög mur, diken, stängsel, taggtråd, elektroniska staket och militärvägar avskiljer numera Israel från Västbanken. 4 mil är ren mur och 75 mil utgörs av andra barriärer. Det står naturligtvis Israel fritt att skydda sitt territorium på detta vis men eftersom muren på flera ställen överträder ”den gröna linjen” som vore att betrakta som legitim gräns för Israel är den, enligt Internationella domstolens i Haag uttalande från 2004, att betrakta som illegal enligt internationell rätt.


Det påminner onekligen om den ”järnridå”, uppförd av det kommunistiska Östtyskland, som tidigare skiljde Öst från Väst i Europa och den förhatliga Berlinmur som under stort jubel raserades en fantastisk vinter 1989/90.

Liknelsen med ”järnridå” är inte heller språkligt helt olikt den ”järnmur” som de mer hårdföra israeliska politikerna förespråkat i ungefär hundra år. Då var den ledande sionistiska revisionisten Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky  den främste förespråkaren för en hårdför linje gentemot araberna och skapandet av en ”mur av järn”. Styrd av uppfattningen att det judiska folket hade en historisk rätt till hela Israel, så som det framstod i bibeln. Enligt denna uppfattning var det irrelevant vilka som bodde där eftersom det judiska folket hade rätten på sin sida i anspråken på territoriet. Enligt revisionisterna skulle araberna motstå främmande bosättare så länge de hyste hopp om att Palestina inte blev Israel. Bosättningen av judar skulle fortgå, men ”bakom en järnmur som de inte har makt att bryta ner”.
 En regering med terrorbakgrund:

I kampen mot terrorismen brukar EU, tillsammans med USA, vara en av de stora förkämparna. Det är då på sin plats att spåra rötterna till det nuvarande regeringspartiet Likud premiärminister Benjamin Netanyahu, vars far Benzion var en av de främsta revisionistiska personligheterna och personlig rådgivare till ovan nämnde Jabotinsky.

Högerpartiet Herut bildades ur spillrorna efter den upplösta terroristorganisationen Irgun. En av de ledande terroristerna i Irgun, Menachem Begin (känd för att ha beordrat bombattentatet mot King David Hotel i Jerusalem 1946), blev också ledare för Herut under åren efter självständigheten. Senare bildade han det parti, Likud, som nu sitter i regeringsställning.

Andra premiärministrar tillhörande partiet har varit Yitzhak Shamir som innan dess hette Yitzhak Yezernitsky och var en av ledarna i en annan terrororganisation LEHI, eller Stern-ligan. Han var bland annat en av dem som tog beslutet att utföra mordet på FN-medlaren Lennart Bernadotte 1948. En annan före detta premiärminister är Ariel Sharon som i tidiga år tillhörde paramilitära sionistorganisationen Haganah och senare en kontroversiell general och försvarsminister med indirekt ansvar för massakrerna i flyktinglägren Sabra och Shatila.   


Ja, så här skulle jag kunna fortsätta men det skulle bli alltför långt. Sammantaget anser jag detta tillräckligt för att säga nej tack till israeliskt EU-medlemskap.

Men, vill jag understryka, själva den grundläggande tankegången om belöning i form av EU-medlemskap kanske inte är alldeles tokig. Om Israel i de nu pågående förhandlingarna går med på att dra sig tillbaka till ”gröna linjen”, fastställa gränser för sin egen och en palestinsk grannstat och evakuera bosättningarna. Då vore prestationen mer motiverad den belöning ett EU-medlemskap uppenbarligen ses som. Då kunde staten Israel sägas ha visat sin vilja att inlemmas i den europeiska gemenskapen och förtjäna det säkerhetspolitiska stöd detta skulle innebära. 

Men frågan är alldeles för tidigt väckt. Det borde väl åtminstone Erik Scheller (fp) och Arba Kokalari (m) kunna hålla med om? 

Eller tänker de gå till EU-parlamentsval med agendan att sänka kraven för EU-medlemskap?


Läs också gärna:
 

 
 

 
 
 

4 kommentarer:

 1. Länge sen jag såg ett sånt sammelsurium av felaktig information, sorry to say.

  Några punkter bara.

  Det har självkarlt aldrig funnits en enda kvadratmeter "palestinsk mark", när skulle den ha tillkommit? Läs gärna på historien. Jordanien ockuperade Västbanken i en totalt illegal anfallsockupation 1948, endast England godkänxde den ockupationen eftersom de hade gett jordanierna vapen och militär träning. 1967 attackerade Jordanien igen och förlorade vad de aldrig ägt.

  För nästan 100 år sen beslutade San Remokonferensen att det Palestinska Mandatet skulle bli det JUDISKA hemlandet, utan att fördriva några av annan religion och kultur. Det är fortfarande giltig internationell lag antagen av FN.

  Sen kom Osloavtalet där Arafat fick Nobelpris för att för första gången få ett landområde att kontrollera om än inte äga - det kan inte ske förrän efter fredsavtal. Då kontrollerade han area A, B, Israel kontrollerar på samma sätt area C. Att bygga i Ramallah och i area C är precis samma sak och där är byggboom i Ramallah utan att någon klagar, och en ny arabisk grannstad, Rawabi byggs i närheten.

  Gröna linjen definierades enbart som vapenstilleståndslinje och det sa explicit att det aldrig fick bli en nationell eller politisk gräns. Säkerhetsrådets §242 säger precis samma eftersom den linjen är helt oförsvarbar för Israel. Har du sett panoramabild från Juda Berg över Israels hjärna, Tel Aviv och Ben Gurion Airport? Några iranska raketer och vi ha andra Förintelsen. Alla som anser att araberna ska kontrollera det området säger explicit att det är Förintelse de önskar.

  Svenska media missade också att en fransk domstol nyligen deklarerade dessa judiska bosättningar som helt legala,
  http://israelisverige.info/?p=14763

  EU:s gnäll har fått brev från hundratals internationellt kända specialister på internationell lag som berättar för dem att deras uppförande är direkt olagligt.

  Apartheid - en älskeskröna från extremvänstern. Israel har full uppsättning araber i Knesset, definitivt ingen apartheid i shopping, trafiken, och att världen av nån anledning är nerlusad av talföra självhatande judar som får mycket bra betalt för vad de säger speciellt när de inte avsäger sin judendom, utnyttjas till döds. Känn dej skyldig.

  Varför tror du mer än en miljon palestinaaraber besökte Israel under Ramadan? De hade väl stämpel att de fick besöka Jerusalem, konstigt att de fyllde badstränderna och shoppingcentra.

  Om folk samlar ihopa sig i grupper på samma sätt som muslimerna gör i Rosengård, det hittar du precis överallt, och kan inte bädda in något antisemitist där heller.

  Ja, Diakonia är rent antisemitiskt. Jag har haft en hel del debatter med Wohlfeil och hans debattmetod är roande - så fort han inte kan svara på något börjar han tala om nåt helt annat.......

  Om "MUREN" får du också läsa på. Har du sett kurvan som visar hur många judiska människoliv som sparades? Men det är väl ointressant. Dessutom är den flyttbar den dag terrorn slutar. Du har en lättfattlig vy över de senaste terrorattackerna på
  http://israelisverige.info/?page_id=14266

  Har du några funderingar så fråga. Dina grundkunskaper vad gäller Israel tycks ligga på samma nivå som de statsbetalda Palestinagruppernas.

  SvaraRadera
 2. Hej på dig Harry,

  Du får ursäkta, men sammelsurium var nog ett bra ord för din kommentar. Förstår inte riktigt allt du skriver så det går inte riktigt svara.

  Jag vet inte var du själv hämtat dina grundkunskaper men av dina referenser att döma endast från en blogg (din egen?) som förhärligar Geert Wilders. Själv läser jag gärna FN-rapporter och de israeliska "nya historikerna", som Avi Shlaim och Benny Morris exempelvis. Kan rekommendera den förstnämndes "The Iron Wall - Israeli and the Arab World" om du skulle vilja komplettera dina kunskaper hämtade från bloggen israelisverige.

  SvaraRadera
 3. Geert Wilders, partiledare för Hollands tredje parti är tydligen ett hatopjekt för dej.

  israelisverige.info är till 90% översättningar av engelska artiklar, ofta av grundläggande karaktär, ingen källa.

  Den tidiga Benny M, som sa mycket som vänstern älskade, den nuvarande har studerat lite mera och redovisar tämligen motsatta fakta.


  Koncentrera oss på en sak, de judiska bosättningrna. Att de skulle vara illegala var nåt Röda Korset hittade på under ett hemligt sammanträde. Kanske de drog fram Genèvekonventionen http://israelisverige.info/?page_id=14617 om Hitlers folkförflyttningar, vilket inte har ett dugg att göra med Mellanöstern. Det mest lika är när Sharon deporterade bortåt 10.000 judar från Gaza för att bereda platsen för Hamas.

  Du får gå till mina länkar där du hittar länk till engelska original.

  San Remobeslutet hittar du på
  http://israelisverige.info/?page_id=14613

  Det säger att det Palestinska Mandatet skulle vara det JUDISKA hemlandet utan att kasta ut några boende där, men inte heller acceptera den enorma inflyttningen av araber som skedde under de 25 år England kontrollerde, medan paragraf 25 utnyttjades till döds av England för att ge bort 80% av landet till araberna. Som du vet skedde det i samband med att det Ottomanska Riket förlorade kriget och allt det övriga de förlorade, kanske 200 gånger mer än Palestinamandatet, fick araberna också. Inte var de nöjda.

  San Remobeslutet är fortfarande under FN internationell och i högsta grad giltig lag.

  Om de har studerat FN:s resolutioner har du kommit på att INGEN av alla de som går emot Israel, är enligt Kapitel VII utan enligt VI, de är alltså inte tvingande, enbart rådgivande. Ett av dessa rådgivande från Säkerhetsrådet, §242 säger att Israel ska lämna land - ej ALLT land - när de har fått fred och säkra gränser. Israel följer denna resolution trots att de inte är tvingade. Stilleståndet 1948 är ingalunda en försvarbar gräns. Och Israel lämnade tillbaka 90%, hela Sinai, i samband med fred med Egypten. Vad de hade levererat till Palestinian Authority vid äkta fred vet ingen - eftersom PA fortfarande inte uppfyllt ett enda av löftena de gav i Oslo.

  Osloavtalet förstärker det hela, Israel har full kontroll över area C tills avslutat fredsavtal,

  Du kollade förstås beslutet av den franska domstolen som jag nämnde sist.

  Vad Israel har att erbjuda? Trots påtvingat krig har de snart lika bra ekonomi som Frankrike och England per person, och betydligt bättre än många andra EU-stater. Och de klättrar.

  De har världens näst bästa koncentration av hi-techindustrier, efter Silicon Valley. Många väsentligheter i din mobil och dator kommer från Israel, mycket av utvecklingen i Windows eftersom Microsoft och Intel har några av sina största utvecklingslab där, liksom många andra amerikanska hi-techföretag, USA tjänar enormt på detta.

  Deras medicinska forskning är i toppklass.

  De är snart en energistat med stora gasfält som börjat ge gas, och nästan lika mycket olja som Saudiarabien som de tar fram på ett miljövänligt sätt - hettar upp skiffern långt långt ner och långt ifrån vattenådror, och sen helt enkelt pumpar upp resultatet.

  EU är väldigt intresserat av detta, deras energi är våldsamt osäker. Ryssland kan stänga gasen när de vill. Mycket från Nordafrika med oljekällor som terroristerna är alltmer benägna att störa. Oljekällorna i muslimska Mellanöstern är alla osäkra och i diktaturer, många verkar ha nått sin peak. EU köper väldigt gärna från en demokrati!

  EU börjar inse att de helt gjort bort sig med sin bojkott av Israel.
  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/171663#.Ui4AUMZSVLM
  Bojkottens första offer hade varit de kanske 20000 araber som jobbar i bosättningarna, som Abbas inte har några jobb till. Den hade tvingat Israel att backa from EU-projektet Horisont 2020, http://israelisverige.info/?p=15372 ett stort miljöprojekt för att rena Medelhavet, där en stor och väsentlig del består av Israeli hi-tech och know-how. Och där mycket av detta utvecklas i de områden av Israel som EU vill ge bort till dess fiende.

  Fattar du mer nu?

  SvaraRadera
 4. Hej igen Harry,

  Det var väldigt vad du hakar upp dig på San Remo-avtalet. Det är förvisso helt sant att stormakternas intrigerande under första världskriget har ställt till en hel del av den infekterade situationen i Mellanöstern. Utfästelser till än den ena och än den andra som det passade just Storbritannien i första hand. Sykes-Picot, Balfourdeklarationen och San Remo kom alla till vid ungefär samma tid och dikterades helt av dåvarande stormakter. Så om det är ett avtal som kom till i all hast 1920 mellan Storbritannien, Frankrike, Italien och Japan du vill tillskriva största tyngd i detta sammanhang blir det förstås lite märklig situation.

  Det kniviga för framför allt britterna var ju att de lovat en pan-arabisk stat till araberna som tack för hjälpen med turkarna i första världskriget samtidigt som den judiska staten utlovades på samma område.

  Men för all del, om du vill åberopa San Remo så står det ju också där att (liksom i Balfourdeklarationen): "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine". Det är magstarkt att påstå att detta villkor har uppfyllts.

  SvaraRadera