lördag 8 augusti 2015

Terrorresor till Ukraina?

För ett par dagar sedan kom ett TT-meddelande som kungjorde att svensk polis utreder krigsbrott utförda i Ukraina av en svenskbaserad person. Om det är en svensk medborgare framgår inte av meddelandet utan personen beskrivs som svenskbaserad. Exakt vad denne gjort framgår inte heller men brotten ska ha begåtts under 2014. Enligt Säpo har en handfull svenskar åkt till Ukraina för att slåss i frivilligbataljoner på den ukrainska sidan i konflikten. Detta är väl känt sedan tidigare och personen kan mycket väl ha ingått i den s.k. Azov-bataljonen som jag skrivit om tidigare. Enligt Säpo delar flera av personerna som deltar för ukrainska regeringssidan vit makt-miljöns värderingar och har tidigare visat våldsbenägenhet och intresse för vapen och sprängmedel.

Det är betryggande att notera att det svenska rättssystemet fungerar. Personer som gör sig skyldiga till krigsbrott utomlands kan identifieras och lagföras här. Det svenska rättsmaskineriet har alltså både möjlighet och vilja att göra just detta. Det är positivt alldeles oavsett hur domen nu kommer att falla. Det har ju tidigare rapporterats om frustration bland svenska åklagare och poliser som utreder krigsbrott över bristande resurser och att detta skulle kunna leda till att krigsförbrytare går fria.

Men det är också intressant eftersom det aktualiserar den debatt om s.k. terrorresor som förts tidigare under året. Sverigedemokraterna har ju exempelvis föreslagit att de som företar ”jihadresor” ska fråntas sitt medborgarskap vid hemkomsten vilket jag problematiserat i tidigare inlägg.

Men även många andra menar ju att de lagar som finns inte är tillräckliga och att det bör bli straffbart att delta i strider eller träning med stridande enheter oavsett om krigsförbrytelser begås. Det låter inte helt orimligt men det finns en hel del svåra gränsdragningar och frågeställningar att ta ställning till. Det skulle exempelvis vara intressant att höra vad Moderaterna har att säga om de här personerna som slåss i Ukraina. M föreslog ju alldeles nyligen en skärpning av lagar för att komma åt s.k.  ”terrorresor”. I en lista på 20 punkter som partiet presenterat finns förslag om indragna pass eller reseförbud till vissa länder infört i passet. De vill alltså begränsa rörligheten för personer som deltar, deltagit eller planerar att delta i strider utomlands. Frågan är alltså bara vilka förband eller enheter som dessa förslag är tänkt att gälla? Endast sådana som tillhör rörelser som finns på EU:s lista över terrorstämplade organisationer? Vilket i så fall inbegriper kurdiska förband som strider mot IS. Kan de till ukrainska regeringen ganska löst knutna frivilligbataljonerna komma ifråga? Gäller förslagen även personer som döms för krigsförbrytelser oavsett om det skett inom enheter som inte är terroriststämplade? Om inte, i så fall varför, och vilka andra gränsdragningar måste då göras rörande andra konflikthärdar i världen? 

Är lösningen kanske att helt förbjuda deltagande i strider utomlands annat än för svenska armén? Vad gäller då för utländska medborgare baserade i Sverige? Eller är det bättre att helt enkelt förse åklagare och polis med tillräckliga resurser att komma åt terrorism och krigsförbrytelser bättre?

Jag hoppas att dessa frågor kan komma högre upp på dagordningen i den terrorresedebatt som förs. Kanske kommer detta aktuella fall att kunna ge upphov till att de lyfts och att perspektiven vidgas? Vad är egentligen terrorresor och vad är det egentligen vi vill förbjuda?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar