söndag 20 juli 2014

Gazas befolkning homines sacri

Tidningarna är nu fyllda av berättelser om offren för flygkatastrofen i östra Ukraina. En av de första rapporterna talade om hundratals döda, bland andra fyra fransmän. En av mina barn undrade varför just offer med denna nationalitet nämndes. Kort därpå läste jag om antalet omkomna amerikanska, holländska och andra europeiska medborgare. Det förekom också rubriker där det talades om forskare som omkommit. Bakom denna typ av nyhetsrapportering kan anas en värdering av människor. Vi förutsätts intressera oss mer för dem som liknar oss och uppröras mer över högutbildade forskare som dött.


Samtidigt pågår en hänsynslös attack mot Gaza. Israel ägnar sig åt ”gräsklippning”. Med jämna mellanrum görs attacker som tjänar som syfte att demonstrera makt och visa militära muskler. Resultatet i antalet döda palestinier är nu uppe i klart fler än offren för flygkatastrofen i Ukraina. Minst ett par tusen palestinier är skadade. Enligt den senaste rapport jag hört finns tre israeliska dödsoffer. 

Den här makabra matematiken visar åtminstone tre saker. Dels styrkeförhållandet mellan Israel och Palestina samt bristen på proportionalitet i attacken mot Gaza. Men också hur vi i västvärlden värderar människoliv. Tidningarna är nu fulla av historier om de omkomna i flygkraschen i Ukraina. Tragedin som drabbat familjer slås upp i djupgående artiklar och vi får namn och ålder på de omkomna och deras livsberättelser. Det ger oss en bild av dem som drabbats och en känsla av deltagande med de sörjande. Bakom dödssiffrorna finns människor med drömmar och hopp om framtiden, med vänner och familj som mist en vän eller familjemedlem. Offren i Gaza är sällan beskrivna med samma intresse.

Homo sacer är ett uttryck som härstammar från romarriket och bland annat använts av den italienske filosofen Giorgio Agamben. Det avser en person som kan dödas av vem som helst utan att den dräpande betraktas som en mördare. De människor som nu mister sina liv i Gaza presenteras oftast bara som en siffra. Sakta men säkert räknas talet uppåt. Bakom siffertalen finns mängder av barn. En del dödade mitt i leken, några på en badstrand eller på väg till eller ifrån släktingar och vänner eller hemma i familjens till synes trygga famn. Vardagsliv som människor i Gaza försöker leva avbryts nu ständigt av dödsbringande projektiler.

Den amerikanske presidenten Barack Obama beklagar dödsoffren men betonar samtidigt att Israel har rätt att försvara sig. Samma sak upprepar Stefan Löfven i sitt nu mycket kritiserade facebook-inlägg. Likaså vår utrikesminister Carl Bildt betonar just detta att Israel har rätt att försvara sig. Vad de avser är förstås det folkrättsliga i att försvara sitt territorium. Därvid har de naturligtvis rätt. Men denna rätt till självförsvar har sina gränser vilket sällan vidrörs.

Den humanitära rätten bygger på ett antal grundprinciper, bland andra de om distinktion, proportionalitet, försiktighet, förbudet mot att orsaka onödigt lidande och överflödig skada.

Inte minst kravet på rimlig proportionalitet är tillämpligt gällande Israels attack mot Gaza. Men även principerna om att inte orsaka onödigt lidande och överflödig skada. Ingen kan med åberopande av självförsvar attackera civila mål som skolor och sjukhus. Avseende det sistnämnda innehåller fjärde Genévekonventionen följande text (i artikel 18):

”Civila sjukhus, som inrättats för vård av sårade och sjuka, ofärdiga och barnsängskvinnor, må under inga omständigheter anfallas utan skola städse respekteras och skyddas av de stridande parterna”

Den israeliska stridsvagnsbeskjutningen av Al-Wafa sjukhuset är alltså ett klart brott mot denna artikel och principerna för den humanitära rätten.

Men människoliv värderas kanske olika? Hur hade vi reagerat om den brittiska regeringen hade bombat Dublin eller de katolska kvarteren i Belfast sönder och samman när IRA utförde bombattentat i London? Sannolikt hade protesterna nått stormstyrka. Nu kommer de istället i form av pliktskyldiga fördömanden men med det torra tillägget att Israel har rätt att försvara sig. Hur många människor boende i Gaza ska dödas för att Israels rätt till självförsvar är förverkad? Finns det kanske ingen gräns? Är Gaza-borna helt enkelt lovligt byte, eller vad Giorgio Agamben kallade homines sacri?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar