tisdag 20 december 2011

REGERINGENS KLIMATPOLITIK – MILDA VINTRAR OCH PERMANENT LÅGKONJUNKTUR?

Nu har siffrorna över Sveriges utsläpp av växthusgaser blivit officiella och går att studera närmare på Naturvårdsverkets hemsida. De visar en ökning av utsläppen med 11 % 2010 jämfört med 2009. Det förklaras bl.a. genom att vi 2009 hade en lågkonjunktur och det var en ovanligt kall vinter förra året. Enligt min mening borde det också tilläggas att vi har en skrämmande passiv regering när det gäller klimatfrågan.

Miljöminister Lena Ek talade i samband med COP17 i Durban om att i-länderna måste föregå med gott exempel och gå före övriga världen. Det uttalas också som en av huvudståndpunkterna av regeringen inför mötet, vilket jag tidigare skrivit om.

Med tanke på denna storstilade målsättning måste det anses vara oerhört nedslående att begrunda facit av regeringens klimatpolitik här hemma. Det borde vara hög tid att sätta igång med genomgripande insatser. För regeringens klimatpolitik kan väl inte vara att hoppas på milda vintrar och en framtida permanent lågkonjunktur?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar