söndag 11 december 2011

COP17 – aldrig har väl regeringen varit så miljövänlig som i Durban?

Klimatförhandlingarna i Durban lider mot sitt slut och allt tyder på att det även denna gång blir en tummetott. Inte minst USA motsätter sig alla bindande avtal och omöjliggör därmed ett, för helhetseffekten, verkligt verkningsfullt avtal. Det finns alldeles för starka krafter som arbetar helt i motsatt riktning när det gäller både produktion och konsumtion av fossila bränslen i det stora landet i väst.

Det blir mer och mer tydligt alltså att enskilda länder måste visa vägen genom att gå före. Det kräver en hel del mod och handlingskraft och dessutom pengar. Men förutom den reella positiva effekt det kan ha för klimatförändringarna bör det också vara effektfullt i kommande förhandlingar. Visa resultat och visa lösningar och vägar att gå istället för att bara tala om dem.

Vår svenska miljöminister Lena Ek är rent retoriskt inne lite på samma spår och har rest dit för att tala om hur duktiga vi är i Sverige. Alla måste göra sitt och i-länderna ska visa vägen är en linje hon talar för. Tyvärr inte mycket mer än ljuv retorik.

Verkligheten talar nämligen ett annat språk. Medan miljöministern talar om att gå före sammanställs de officiella siffrorna över hur Sverige lyckats med sina egna klimatmål. Inte alls, tyder prognoserna på.

Sverige har dessutom rasat på Climate Action Networks lista över länders klimatpolitik och har fått svidande kritik för sitt agerande inom skogspolitiken, kan man läsa i bl.a. Sydsvenskan.

Om detta är att visa vägen så leder det helt åt fel håll eller är åtminstone, om man vill vara snäll, alldeles otillräckligt. Låt oss hoppas att det blir ändring åtminstone i nästa val. Miljön tål helt enkelt inte en mandatperiod till med nuvarande regering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar