torsdag 17 november 2011

ARBETSLINJEN FÖR UTRIKES FÖDDA KVINNOR?
Integrationsminister Erik Ullenhag offentliggjorde nyligen att en särskild utredare ska tillsättas för att utreda hur utrikes födda kvinnor snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vilka åtgärder som behöver vidtas för detta ökade arbetskraftsdeltagande är en fråga som regeringen vill ha svar på, enligt direktivet. Det vore nog en god idé för den blivande utredaren att börja i Regeringskansliet eller närmare bestämt på Ullenhags eget departement, med tanke på den ”burka-debatt” som Folkpartiet drev för bara ett år sedan.
Erik Ullenhag själv ville då se över diskrimineringslagen och ändra den för att möjliggöra för skolor och högskolor att utestänga kvinnor med heltäckande klädsel. Han ville alltså införa ännu ett institutionellt hinder för dessa kvinnors tillgång till utbildning som skulle kunna underlätta deras inträde på arbetsmarknaden.

Som Yvonne Ruwaida (mp) påpekade i den debatten går ju vägen till jämställdhet genom utbildning och arbete. Märkligt nog lyckades skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) få denna hållning till att Miljöpartiet ställde sig bakom ”de krafter som vill vrida klockan tillbaka och förpassa kvinnan till ett liv isolerat från omvärlden”.
Nu fick inte Ullenhag mycket stöd för sin förbudslinje hos övriga regeringspartier så någon ändring av diskrimineringslagen har vi inte sett än och det låter ju oerhört lovande att han vill skaffa sig bättre kunskaper i frågan. 

Folkpartiet har möjligen missförstått det där med arbetslinjen. Men kanske kan ännu ett kunskapsunderlag till Ullenhag få Folkpartiet till insikt om hur illa partiets förbudslinje rimmar med idén om högt arbetslivsdeltagande. För att inte tala om respekten för de grundläggande mänskliga rättigheterna. En annan av Folkpartiets retoriska käpphästar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar